Saturday, October 1, 2016

Index perkataan dalam Koleksi Light Letters

(Nama orang, gelaran, tempat, barang-barang) 
Tarikh kemaskini: 1 Mei 2017


‘Aidrus, 660
1199, 59, 228, 229, 366, 564, 662, 829, 878
1201, 24, 64, 200, 263, 337, 360, 813, 842, 857, 863, 868, 883, 908, 956, 1025, 1045
1202, 160, 161, 196, 197, 261, 324, 383, 394, 414, 435, 691, 704, 803, 850, 867, 872, 874, 877, 904, 911
1203, 56, 81, 84, 142, 143, 154, 155, 388, 450, 696, 707, 767, 843, 877, 880, 881, 893, 895, 914, 924, 963, 1028, 1030, 1032, 1033
1204, 929, 968
1205, 94, 103, 358, 362, 617, 821, 870, 931, 936, 940, 971, 975, 1079
1206, 100, 247, 248, 485, 548, 561, 621, 793, 795, 818, 846, 853, 926, 944, 948, 979, 983, 986, 989, 993, 1075, 1095
1207, 249, 251, 259, 260, 823, 900, 952, 996, 998, 1003, 1005, 1035, 1082
1208, 104, 287, 338, 505, 584, 636, 825, 1007, 1011, 1093
1209, 1091
121, 32, 200, 1025, 1047
127, 4, 350, 367
1788, 160, 198, 261, 402, 430, 612, 669, 678, 690, 703, 705, 851, 893, 895
1789, 81, 85, 142, 154, 232, 427, 663, 966
1790, 452, 614, 936, 941, 968
8642, 1035
Abdul, 21, 27, 44, 79, 133, 249, 259, 260, 283, 298, 306, 308, 310, 315, 318, 339, 485, 524, 525, 533, 537, 635, 638, 656, 699
Abdul Halif, 862
Abdul Kadir, 487
Abdul Qadir, 465, 533
Abdul Rahim, 249, 638
Abdul Rahman, 133, 259, 820, 952
Abdul Samat, 487
Abdullah, 104, 168, 180, 211, 221, 232, 249, 366, 480, 499, 548, 559, 565, 570, 698, 868, 930, 991, 1071
Aceh, 87, 110, 132, 133, 134, 136, 137, 202, 207, 211, 288, 294, 296, 297, 385, 431, 455, 461, 490, 522, 525, 639, 779, 784, 820, 850, 869, 890, 898, 919, 1039, 1051, 1058, 1063, 1065, 1067, 1070
adinda, 88, 148, 149, 226, 275, 407, 423, 655, 660, 680, 684, 712, 729, 949, 951, 971, 972
Agust, 897, 916, 994
Ahad, 992
Ahmad Lebai, 497, 498
Ahmad Qassasi, 346
Ahmad Qasysyasyi, 652
Ainya Nu, 131
Air Hitam, 639
Aisyah, 951
Aji, 487, 489, 812
Alang Mia, 439
al-Habib Abdul Rahman ‘Aidid, 820
Ali, 69, 95, 144, 156, 206, 207, 224, 231, 243, 301, 326, 391, 395, 428, 433, 611, 658, 695, 795, 801
Ali Khan, 156, 224, 391, 395
Allah, 23, 25, 27, 35, 40, 52, 57, 70, 77, 79, 82, 88, 90, 92, 95, 97, 104, 106, 152, 158, 162, 172, 202, 206, 207, 208, 211, 226, 228, 231, 252, 261, 275, 277, 279, 280, 282, 284, 286, 288, 292, 296, 299, 302, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 319, 324, 326, 328, 330, 331, 335, 339, 355, 407, 416, 420, 422, 436, 443, 448, 449, 455, 460, 468, 471, 480, 482, 490, 501, 504, 505, 506, 507, 518, 525, 531, 571, 622, 625, 626, 640, 642, 653, 659, 660, 661, 662, 672, 678, 681, 683, 686, 687, 712, 729, 732, 780, 782, 784, 787, 820, 828, 831, 833, 837, 848, 856, 859, 864, 872, 884, 896, 901, 906, 909, 912, 915, 922, 925, 928, 930, 932, 937, 939, 942, 946, 949, 951, 953, 957, 959, 963, 964, 967, 969, 972, 973, 976, 980, 984, 987, 991, 994, 997, 999, 1004, 1006, 1009, 1013, 1017, 1021, 1028, 1034, 1037, 1040, 1042, 1043, 1048, 1050, 1055, 1058, 1061, 1063, 1065, 1067, 1070, 1072, 1074, 1077, 1078, 1080, 1083, 1085, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100
Alor Setar, 391, 422, 467, 471
Amat Kasasi, 788
Amat Kelasi, 788
Amin, 1, 144, 275, 487, 686, 928
Aminah, 487
Ampan, 487
Andalas, 1037
Angah, 181, 487
antelas, 315
anyiur, 451
anyur muda, 436
Arab, 46, 497, 498, 508, 631, 801, 928, 1002
Armanani, 680
Armani, 215, 415
asap meriam, 1044
Awak, 180, 456, 580, 589, 772
ayam, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 160, 213, 354, 396, 398, 399, 482, 502, 505, 545, 564, 607, 655
Babu, 131
badik, 453, 522
Baharudin, 699
bahasa: Inggeris, 950, 971, 982, 989, 1010, 1018; Melayu, 1018, 1019
Bahasa: Melayu, 1010
bangsal, 166, 256, 555, 649, 723, 798, 799, 800
Bani, 481, 487
Banun, 235, 728
Bapu, 111, 128, 130, 135, 136, 224, 378, 396, 398, 400, 465, 533, 647, 676, 688
baqa, 1006
Basik, 487
Bataw, 801
batil, 453, 522
Batu Bahara, 33, 56, 57, 77, 87, 172, 187, 267, 460, 504, 652, 786, 787, 790
Batu Bara, 267, 384, 531, 681, 684
Batu Lancang, 451, 492, 520, 646
Batu Maung, 638
batu senapang, 40, 854, 860, 886
Baujan, 131
Bayan Saki, 21, 640
Bayar, 131, 521
bedil, 289, 302, 438, 559, 593, 663, 747, 760, 778, 914, 999, 1007, 1051
Belanda, 84, 152, 743, 801, 813, 882
Belati, 687
Belayit, 359, 370, 382, 551, 594, 721, 755
belerang, 50, 52, 448, 495, 707, 741, 746, 758, 899, 913, 916, 938, 962, 974, 976, 980, 984, 987, 1020
benang: emas, 453
benaras, 897
Bendahara, 82, 164, 166, 187, 217, 247, 267, 411, 416, 460, 585, 786, 787, 788, 789, 814, 817
Bendahara Muda, 217, 416, 1102
Bendahara Putih, 1037
bendang, 176, 215, 412, 459, 529, 581, 596, 654, 743, 754
bendera, 66, 453, 522, 848, 857, 859, 866, 878, 902, 926, 955
Benggala, 37, 39, 66, 76, 84, 87, 137, 219, 221, 263, 324, 366, 370, 415, 442, 443, 456, 473, 537, 552, 553, 564, 575, 576, 590, 592, 594, 597, 617, 618, 651, 663, 721, 744, 750, 755, 757, 759, 767, 771, 775, 776, 842, 848, 878, 898, 903, 907, 909, 913, 918, 925, 936, 944, 948, 961, 972, 973, 1001, 1024, 1026, 1061
Bengkulu, 1048, 1050
benih: sagu, 1025
Bentara Kemangan, 288, 290, 801
beras, 27, 31, 52, 62, 72, 79, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 140, 142, 152, 154, 160, 164, 165, 166, 168, 176, 204, 213, 215, 249, 250, 252, 272, 275, 278, 292, 296, 307, 310, 320, 326, 328, 333, 336, 338, 339, 372, 382, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 399, 401, 402, 407, 409, 412, 414, 415, 418, 421, 423, 425, 427, 428, 438, 441, 455, 459, 469, 504, 511, 514, 515, 525, 529, 530, 545, 547, 548, 556, 564, 568, 574, 580, 590, 591, 596, 600, 603, 605, 607, 613, 615, 626, 635, 637, 638, 666, 670, 673, 674, 675, 678, 682, 686, 693, 703, 706, 710, 713, 716, 733, 742, 743, 746, 754, 764, 766, 769, 773, 774, 794, 796, 801, 803, 804, 805, 837, 841, 842, 866, 872, 880, 894, 897, 903, 907, 954, 999, 1065, 1067, 1070, 1082; kisar, 120, 391; lembut, 125, 427, 671, 673; makan, 120, 670; pulut, 686; tumbuk, 391
Bernam, 222, 320, 344, 586, 812, 813, 1044, 1045
Beruas, 416
besi, 53, 176, 198, 305, 312, 320, 324, 328, 349, 364, 384, 394, 453, 522, 563, 618, 627, 687, 692, 806, 822, 841, 854, 857, 872, 874, 878, 890, 934, 1005, 1015
besi lantai, 324, 349, 394, 857, 874
Betawi, 801, 910, 1048
biji jarak, 110
bijih timah, 1088
bilayit, 900
Bilayit, 1002
biola, 701, 705
bokor, 349
bom, 324, 341, 359, 563, 841
Bombay, 256, 694
bot, 289, 312, 571
Brunei, 942, 946, 974, 1034, 1036
buah pelaka, 494
Bubu, 1028
budak, 29, 31, 33, 60, 100, 108, 196, 204, 215, 224, 233, 247, 265, 320, 369, 415, 434, 447, 485, 509, 511, 540, 544, 570, 581, 582, 583, 592, 607, 620, 622, 624, 656, 661, 665, 690, 723, 728, 734, 738, 742, 745, 751, 758, 761, 788, 840, 932, 978, 982, 986, 989, 1035, 1089, 1102; Perak, 447, 1102; perempuan, 196, 233, 1091
budak2, 31, 33, 60, 245, 247, 369, 394, 414, 431, 440, 500, 581, 612, 620, 624, 665, 719, 723, 738, 751, 761, 776
Budi Mak Tang, 132
Bugis, 97, 137, 252, 352, 374, 461, 570, 612, 653, 749, 763, 812, 861, 866, 909, 954
Bukit Selangor, 337, 570, 842, 843, 849, 850, 866, 872, 874, 880, 881
bulan: Agus, 955; Agustu, 970; Istimbar, 1019; Jamadil Akhir, 1006; Mayu, 955; Rabiul Awal, 1045; Rejab, 1007; Syaaban, 71, 213, 214, 331, 338, 580, 597, 600, 607, 718, 1002, 1016; Syawal, 217, 366, 369, 584, 759, 1007; Zulhijah, 24, 216, 353, 440, 491, 552, 557, 568, 593, 604, 672, 678, 715, 741, 751, 782, 785, 1011, 1020, 1098, 1101; Zulkaedah, 971
bunga, 25, 36, 106, 228, 260, 426, 829, 897, 904, 906, 924, 937; emas, 897, 906; perak, 897
bunga emas, 992
bunga perak, 992
bunga setangkai, 904
burung, 277, 291, 495, 644, 1055, 1060, 1063
Busu, 62, 181, 190, 679
cap, 66, 97, 200, 237, 261, 350, 376, 416, 462, 467, 486, 617, 730, 785, 816, 840, 849, 868
cempedak, 451, 520
cengkih, 954
cerana, 453, 522, 630
cermin, 747, 750, 760, 900
Chau Piya Surin, 638
Cik: ‘Ali, 646; Abdul Manaf, 831; Abdul Rahman, 831; Acang, 338; Adil, 487; Amat, 144, 628, 646; Andak, 487; Anjang, 487; Anjang Rahim, 487; Awi, 176, 215, 219, 221, 415, 540, 585, 596, 601, 602, 605, 750, 765, 776; Budin, 144, 487; Dolah, 256, 646; Gati, 487; Hang, 623; Hong, 493; Jamal, 730; Jamaludin, 487; Jauhar, 646; Jumaat, 487; Keng, 493; Lait, 646; Long, 219, 487, 710, 732, 1100; Long Man, 732; Madar, 131; Musa, 646; Ngah, 181, 499, 646; Nulab, 840; Onong, 812; Pun Kun, 623; Qahar, 646; Salam, 646; Samat, 487; Sang, 487; Shamsudin, 1033; Sibapar, 487; Tah, 190, 700; Taji, 487; Yatim, 646


Cik ‘Ali, 634, 656
Cik Ali, 695
Cik Awi, 604, 738
Cik Baba, 655
Cik Dam, 734
Cik Ha, 682
Cik Marul, 638
Cik Mat, 134, 492, 652
Cik Muri, 635
Cik Ngah, 665
Cik Sabit, 734
Cik Somang, 635
Cik Sulaiman, 638
cina, 245, 312, 396, 507, 509, 607, 718, 818
Cina, 52, 53, 58, 93, 215, 228, 245, 252, 263, 280, 312, 385, 453, 478, 493, 495, 502, 522, 540, 544, 566, 571, 577, 587, 623, 674, 677, 693, 758, 793, 818, 827, 832, 866, 888, 897, 916, 918, 920, 923, 938, 943, 947, 950, 957, 961, 970, 974, 982, 986, 995, 1000, 1010, 1014, 1019, 1023, 1027, 1040, 1048, 1056; Acu, 477; Hong, 477; Kam, 623; Tu, 477
Cina Tambi, 827
Cina Timat, 888
cincin, 453, 522
cit, 111, 112, 113, 114, 124, 125, 127, 128, 129, 387, 439, 506, 622, 624, 643, 648, 657, 660, 666, 672, 676, 677, 689, 690, 695, 734
curi, 416, 477, 573, 812
dacing, 995
Daeng Madik, 832
Daeng Madiq, 832
Dal Akhir, 691
damar, 164, 168, 249, 250, 595, 680
darat, 50, 58, 168, 172, 217, 289, 366, 382, 414, 426, 459, 529, 539, 564, 616, 673, 714, 751, 754, 796, 799, 813, 814, 816, 866, 892, 914, 915, 920, 937, 951, 963, 970
Darul: Aman, 58, 64, 77, 79, 104, 228, 249, 276, 336, 350, 366, 433, 674, 784, 854, 868, 1074, 1090, 1092; Ihsan, 93, 1078; Khusus, 64, 67, 263, 306, 308, 326, 336, 340, 346, 350, 359, 367, 790, 841, 847, 848, 852, 854, 856, 859, 861, 862, 869, 876, 878, 882; Ridhuan, 416, 1046; Ridhwan, 837, 839, 1024; Sagha, 1092; Salam, 48, 681, 784, 790, 861, 864, 946, 1004, 1013, 1034, 1037, 1053, 1054, 1056
Darul Aman, 367, 949, 1043, 1080
Darul Khusus, 263, 886, 1043
Darul Salam, 896, 901, 912, 922, 925, 930, 932, 939, 942, 953, 957, 959, 967, 969, 973, 976, 980, 984, 987, 991
Dato’ Bandar, 469
Dato’ Man, 487
Datuk Bendahara Putih, 1056
Datuk Kaya, 787
dayang, 252, 494
Dayang, 48, 252, 487
Demang, 445
Dewa Raja, 148, 156, 166, 168, 174, 228, 239, 366, 430, 463, 532, 564, 587, 604, 687, 745, 759, 784, 790
Dewata, 655
dian, 58, 228, 315, 747, 760, 1035
Didalung, 1100
Din Muhamad, 132
Dona Malim, 131
durian, 172, 451, 520
emas, 54, 90, 154, 156, 170, 178, 188, 194, 198, 232, 233, 239, 286, 290, 358, 389, 391, 403, 449, 453, 454, 470, 472, 481, 497, 508, 510, 519, 522, 524, 525, 539, 630, 652, 698, 727, 748, 776, 829, 882, 898, 926, 937, 961, 965, 992, 1015, 1019, 1040, 1056, 1064, 1076, 1079, 1081, 1094
Emas, 156, 168, 194, 487
embalau, 439, 898, 916, 974, 976, 980, 984, 987
Empat Suku, 786
emping, 671
Encik: Abdul Rahim, 485; Ahmad, 353; Amat, 71, 820; Andam, 696; Latif, 820; Majid, 339, 643; Muhamad, 696; Samat, 320, 331, 332; Tim, 335, 892
Encik ‘Am, 681
Encik ‘Umar, 646
Encik Keling, 888
Encik Subuh, 662
Encik Tim, 894
Faqir Kad, 400
Faqir Kandu, 423
Faqir Lebai, 636
Faqira Malik, 651
Fatimah, 487
Fatisah, 487
fitnah, 60, 82, 104, 162, 219, 294, 328, 673, 714, 795, 814, 817, 867, 872, 876
Francis Light, 81, 85, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 129, 140, 148, 156, 158, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 178, 188, 198, 204, 206, 208, 232, 473, 669, 690, 781
Fransis, 490
Fransua, 490
Gabernor, 35, 357, 563, 856, 859
gading, 998, 1078
gaduh, 486, 914
gajah, 156, 221, 275, 439, 499, 630, 687, 773
gambir, 275, 323, 865
Gan, 181, 571
Gannor, 571
Ganti, 350
garam, 43, 72, 239, 256, 403, 418, 448, 454, 476, 524, 1087, 1096
Garunador, 787
gelang, 893
geliga, 1079
gergaji, 563, 878
ghurab, 995
giras, 900
Glas, 75, 961, 1014
Gobernador, 847
Gobernor, 263, 367, 570, 843, 845, 852, 862, 866, 868, 869, 874, 876, 880, 881, 882, 886, 892, 894
Gonadur, 1031
Gubernor, 67, 301, 323, 336, 350, 354, 359, 841, 850
Gubu, 1028
gula, 40, 73, 88, 252, 1087
Gunador, 104, 176, 277, 291, 292, 358, 414, 601, 602, 626, 655, 659, 780, 972, 1030, 1065, 1070
guni, 333, 338, 339, 387, 439, 635, 638, 713, 932, 954
Gunnador, 1060
gurdi, 572
Gurnador, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 61, 62, 68, 69, 70, 72, 74, 79, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 97, 101, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 142, 152, 154, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 178, 180, 188, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 213, 215, 217, 219, 221, 222, 224, 230, 232, 233, 235, 237, 241, 245, 247, 249, 250, 252, 259, 260, 267, 272, 275, 280, 284, 286, 294, 298, 299, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 318, 319, 322, 326, 328, 330, 331, 332, 335, 338, 339, 342, 346, 349, 352, 353, 355, 363, 366, 369, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 418, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 436, 438, 439, 440, 443, 445, 447, 452, 456, 459, 463, 467, 469, 470, 473, 474, 475, 477, 482, 484, 485, 486, 489, 493, 495, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 566, 567, 568, 569, 573, 574, 575, 576, 577, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 603, 604, 605, 606, 607, 611, 612, 613, 615, 616, 618, 620, 623, 625, 628, 629, 632, 634, 636, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 647, 648, 651, 652, 653,654, 656, 657, 661, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 698, 699, 703, 704, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 732, 735, 737, 738, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 782, 783, 784, 786, 790, 793, 794, 796, 803, 804, 808, 810, 814, 816, 818, 820, 824, 831, 833, 835, 837, 838, 839, 861, 872, 877, 884, 885, 888, 890, 895, 896, 901, 905, 909, 912, 915, 918, 920, 922, 925, 926, 928, 930, 932, 937, 939, 942, 945, 946, 950, 951, 953, 957, 959, 964, 967, 969, 973, 976, 980, 983, 985, 988, 991, 994, 997, 999, 1004, 1006, 1009, 1013, 1017, 1021, 1024, 1025, 1029, 1031, 1034, 1046, 1058, 1063, 1067, 1078, 1080, 1083, 1085, 1087, 1088, 1090, 1092, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102
Gurnador Jenderal Benggala, 37, 410, 584
Gurunador, 40, 100, 103, 315, 344, 644, 662, 700, 733, 835
Ha, 48, 58, 59, 226, 227, 229, 239, 296, 327, 355, 434, 642, 643, 652, 684, 729, 823
haji, 23, 69, 243, 299, 319, 350, 367, 678, 694, 699, 824, 843, 845, 847, 860, 923, 928, 958, 996
Haji, 69, 136, 211, 230, 231, 243, 249, 263, 301, 317, 433, 445, 638, 656, 678, 694, 699, 706, 715, 785, 795, 824, 847, 852, 868; Abdul Rashid, 706; Abu Bakar, 706; Burhan, 699; Yusuf, 706
Haji ‘Abdul Rasyid, 656
Haji Ali, 230, 231, 433, 795
Haji Burhan, 694
Haji Kasim, 847
Haji Mahmud, 69, 243, 301, 317, 876
Haji Muhamad Duli, 1074
Haji Saradip, 715
Haji Sulaiman, 824
haji Suradipa, 23
Hakim Bab, 465
Hakim Bandar, 50, 370, 407, 447, 540, 618, 622, 722, 723, 729, 732, 734, 738, 826, 1102
Hakim Bawa, 826
Hakim Ibrahim, 683
Hakim Rijaluddin, 660
haleja, 701, 702
halwa: kembang2, 485; menggustan, 485
Hamdan, 1100
Hang Jalal, 901, 905
hari: Ahad, 24, 78, 81, 84, 98, 122, 138, 152, 153, 194, 202, 216, 218, 224, 225, 241, 247, 248, 267, 268, 307, 313, 332, 353, 415, 421, 427, 452, 463, 485, 504, 509, 521, 532, 543, 545, 554, 556, 564, 568, 583, 617, 626, 655, 659, 685, 693, 715, 728, 734, 741, 742,773, 785, 788, 798, 831, 834, 861, 931, 998; Arba’, 45, 54, 57, 377, 398, 429, 447, 454, 461, 474, 524, 536, 539, 542, 552, 560, 562, 574, 665, 667, 669, 727, 730, 792, 798, 833, 863, 868; Isnin, 63, 64, 68, 71, 110, 160, 161, 167, 169, 281, 297, 337, 338, 341, 342, 347, 381, 383, 414, 472, 548, 550, 553, 565, 577, 593, 603, 607, 643, 662, 672, 673, 678, 704, 706, 737, 745, 746, 749, 754, 759, 769, 772, 773, 775, 811, 847, 850, 877, 1025
harimau, 805
Harun, 699
Hasan, 26, 133, 232, 233, 252, 306, 307, 308, 315, 326, 330, 350, 374, 380, 383, 430, 436, 437, 501, 503, 508, 573, 670, 735
Hasan Bahi, 497, 508
Hasan Bia, 827
Hasan Kandu, 133, 374, 380, 383, 573, 794
Hasan Mir Lebai, 826
Hasan Mira Lebai, 497, 508
Hasan Sab, 826
Hindu, 717
hukum Islam, 818, 831
huru hara, 972
Husin Sab, 116, 133, 136
Husna Marikan, 408, 418, 422, 497, 508
Ibrahim, 50, 200, 326, 330, 553, 583, 587, 847, 884, 952
Ibrang, 672
ikan, 30, 256, 335, 354, 431, 453, 485, 522, 577; kering, 335
Ikan pari, 735
Ikan yu, 735
ikrar, 38, 235, 442, 461, 472, 564, 616, 708, 735, 744, 826
ilanun, 824
Ilanun, 833, 910
Imam Alang, 29, 554, 684
Iman, 674
Indera Kayangan, 50, 58, 196, 228, 230, 426
Inderagiri, 1033
Inggeris, 29, 34, 35, 37, 38, 48, 66, 243, 259, 286, 305, 319, 331, 340, 347, 350, 358, 366, 385, 449, 456, 457, 461, 481, 518, 526, 527, 544, 755, 801, 808, 810, 816, 824, 845, 847, 848, 852, 859, 878, 908, 910, 912, 925, 930, 937, 955, 961, 997, 1017, 1035, 1039, 1048, 1050
insya Allah, 88, 202, 280, 284, 293, 319, 449, 504, 862
Insya Allah, 226, 923, 934, 940, 950, 957, 962, 970, 972, 973, 977, 981, 993, 1000, 1015
Ipah, 487
Ipu, 132
Irsali Nacar, 647
Isang, 122
Islam, 243, 812, 818
Ismail Lebai, 134, 647
Istimbar, 897
istinggar, 53, 890
Itam, 181, 188, 190, 265, 487, 655, 690, 730
Itang, 434
itik, 115, 117, 160, 213, 354, 396, 399, 482, 545, 564, 607, 655
Jaga2, 29, 140, 142, 154, 213, 354, 388, 389, 391, 393, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 418, 422, 423, 425, 428, 482, 500, 505, 512, 513, 514, 515, 541, 569, 577, 603, 605, 613, 678, 684, 793, 803, 810, 902, 913, 953, 971, 972, 1002
Jakup Peter Pan Beram, 909
jam, 24, 50, 69, 78, 108, 152, 244, 260, 305, 308, 311, 350, 426, 701, 715, 842, 843, 849, 854, 861, 868, 880, 882, 886, 900; orolis, 701
Jamadil Akhir, 63, 110, 117, 119, 121, 122, 123, 126, 138, 139, 154, 155, 160, 161, 174, 221, 316, 338, 358, 362, 395, 442, 544, 546, 560, 582, 588, 601, 602, 631, 660, 664, 674, 676, 689, 692, 730, 734, 764, 765, 766, 770, 774, 775, 803, 847, 1049
Jamadil Awal, 36, 47, 54, 59, 115, 116, 138, 204, 205, 223, 226, 227, 228, 229, 239, 342, 370, 374, 377, 397, 473, 504, 540, 559, 564, 575, 594, 595, 632, 713, 726, 743, 747, 750, 762, 776, 793, 813, 846, 853, 968, 993, 1075
Jamal, 144, 373, 374, 385, 601, 602, 691, 723
Jamal Bas, 699
jamban, 798
Jambi, 1029, 1030, 1031, 1032, 1055
Jan Glas, 1017
Jan Kellas, 443
Jarum Emas, 416
jawa, 72, 509, 786
Jawa, 33, 134, 364, 451, 489, 520
jazirah, 482, 896
Jenderal, 37, 38, 61, 66, 219, 237, 366, 370, 410, 441, 442, 443, 473, 537, 552, 553, 559, 584, 586, 587, 592, 594, 617, 663, 697, 744, 750, 755, 757, 767, 771, 775, 776, 808, 810, 816, 848, 878, 903, 909, 913
Jenderal Benggala, 219, 443, 750, 767, 775, 816, 903
Jeneral Benggala, 456
Jerabas Yakut, 1019
Jeram, 168, 302, 465, 533, 812
Jim Skat, 675
jintan putih, 829
Jiwa, 156, 461, 487
Jiyang, 698
Johan Berdaulat, 490, 837, 1024
Johan Pahlawan, 642
Johor, 48, 95, 791, 906, 909
jolong, 780
Jon, 426, 704
Juan, 677
Judah, 845, 847, 852
judi, 477, 507, 623
Jumaat, 27, 28, 49, 127, 128, 164, 165, 177, 181, 214, 338, 350, 384, 406, 430, 438, 446, 540, 549, 589, 590, 597, 600, 664, 668, 671, 687, 695, 696, 722, 723, 726, 756, 764, 765, 767, 774, 798, 813, 835, 838, 842, 843, 854, 880, 886, 895, 904, 956, 972
juru bahasa, 1023
jurumudi, 194, 451, 494, 791
Jurumudi, 135, 736
Jutan, 690
kaca, 44, 604, 786, 822
kacang, 1064
kain, 27, 29, 31, 35, 40, 42, 97, 154, 172, 196, 198, 202, 206, 207, 211, 252, 260, 269, 275, 283, 307, 310, 315, 323, 326, 328, 330, 333, 336, 346, 354, 361, 364, 374, 376, 378, 394, 408, 426, 429, 439, 453, 454, 476, 489, 499, 512, 522, 524, 546, 618, 627, 630, 651, 670, 676, 689, 691, 701, 702, 746, 747, 749, 760, 763, 773, 783, 785, 821, 829, 838, 874, 881, 889, 900, 904, 908, 932, 942, 946, 958, 960, 964, 968, 974, 1005; Aceh, 783, 821; ali bat, 1021; antelas, 1092; besar, 904, 908, 924, 931, 968, 1020; bugis, 198, 453, 522, 747; Bugis, 676, 689, 763, 881; cadakan bafat, 1022; cat, 935; celupan, 40, 364, 394, 889, 974, 1022, 1082; cenda, 1093; cina, 426; cindai, 172, 426, 670, 962; cit, 630, 670; duriya, 829; gajah, 172, 333, 336, 889; Gajah Hitam, 1066; gajah khura, 172, 333; gajah putih, 1082; Gajah Putih, 1066; gara, 874, 1022; gulung, 154, 315, 908; haleja sutera, 453; hamu, 172, 1092; hitam, 172, 196, 454, 524, 702, 1033; itam, 196, 701, 935; jet, 453; jong, 702; Kemuka, 838; lagi furbafta, 1022; layar, 426, 618, 627; mesrua, 829; palang rusa, 1062; Palang Rusa, 785; pera, 900; putih, 40, 172, 196, 275, 326, 354, 453, 522, 1018, 1021, 1033; putih bahar mal mal, 1021; putih kaci pir mal mal, 1021; sarung sutera, 958; sutera kemuka, 453
Kain: Besar, 998, 1002
kajang samir, 392, 796, 805
kalamkari, 172, 889
Kaling, 250, 928
kambing, 115, 174, 290, 396, 402, 779, 783, 785, 804, 1023, 1028, 1066; bebiri, 1023; kibash, 1023
kampit, 53, 94, 671, 1087
Kampitan Uskut, 1092, 1093
kapal, 27, 34, 38, 46, 54, 55, 69, 77, 81, 90, 101, 103, 110, 111, 154, 156, 172, 174, 176, 202, 207, 208, 211, 213, 219, 221, 252, 263, 282, 286, 288, 292, 294, 296, 313, 336, 340, 350, 366, 367, 370, 376, 380, 382, 385, 441, 458, 463, 468, 480, 481, 490, 499,503, 510, 528, 532, 535, 539, 544, 545, 554, 564, 568, 593, 594, 596, 607, 618, 638, 667, 669, 679, 680, 691, 694, 699, 715, 717, 755, 762, 780, 782, 788, 791, 801, 819, 820, 826, 832, 833, 842, 843, 845, 847, 852, 856, 866, 883, 892, 897, 915, 918, 920, 923, 925, 928, 930, 933, 937, 940, 942, 946, 953, 957, 961, 965, 969, 974, 976, 980, 984, 987, 993, 994, 996, 1000, 1007, 1009, 1014, 1018, 1023, 1026, 1027, 1058, 1061, 1063, 1065, 1067, 1072, 1076
kapas, 31, 42, 44, 138, 139, 142, 150, 154, 164, 290, 299, 391, 393, 407, 408, 409, 415, 419, 465, 512, 513, 514, 533, 670, 822, 898, 938, 1081
Kapitan: Banggul, 848, 956; Bek, 74, 449, 958, 959, 962; Benggala, 908; Bik, 913; Bikan, 707; Bilair, 459; Bilayar, 754, 953, 954; Bisin, 794; Bongkok, 869, 870; Bongkol, 829, 830; Buaya, 1061; Bun, 866; Camnan, 899, 933, 934, 965, 966, 971, 1015; Cik Kee, 1014; Cina, 839, 892, 893, 894, 895; Danlab, 1026; Danlak, 1010, 1011; Danlap, 932, 933, 934, 935, 939, 940, 964, 965, 966, 1013, 1016; Daril, 874; Dewa Raja, 455, 463; Diksin, 668; Dikson, 666; Fakar, 899, 1002; Farkins, 894; Fores, 894; Frair, 452; Galas, 69, 965, 966; Glas, 74, 75, 297, 324, 902, 903, 905, 908, 913, 920, 923, 955, 958, 959, 961, 962, 968, 1019, 1020, 1021; Glass, 340, 758; Gray, 357, 358; Hab, 907; Hamatan, 75, 87, 912, 913, 960, 1023; Hamatan Patikuan, 1023; Hamiltan, 1017, 1018, 1019; Han, 884; Inggeris, 907, 908; Iskut, 480; Jabsin, 900, 1001, 1002, 1090; Jaga, 389, 393; Jaga2, 29, 142, 150, 267, 388, 389, 393, 401, 409, 422, 423, 425, 467, 613, 805; Jankini, 832; Kam, 354; Karniki, 896, 897, 898, 899, 943, 944, 947, 948, 950, 965, 969, 970, 971, 976, 978, 981, 982, 985, 988, 989, 994, 995, 996, 998, 1001, 1004, 1005, 1011, 1026, 1034, 1035; Kelas, 449; Kellas, 443; Keri, 452; Kerniki, 916; Kinang, 920, 921; Klak, 925, 926; Laid, 950; Laik, 463; Lait, 645; Lak, 784, 977; Laksan, 318; Lan Ji, 429; Lat Bon, 324; Lid, 898; Lik, 848, 854, 878, 879, 977, 980, 981, 984, 985, 987, 988; Lisin, 1061; Lit, 977, 981, 985, 988; Long, 898, 899, 915, 916, 951, 969, 970, 973, 974, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 1007, 1009, 1010; Lun, 680; Marah, 1065; Maris, 34, 361, 791; Melayu, 28, 786, 831; Muda, 478, 540, 623; Niksin, 328; Perangsis, 1076; Perkins, 333; Piku, 655; Punci, 795; Rafsin, 434; Rait, 452; Robising, 460; Saqad, 835; Setur, 782; Skot, 788, 888, 889; Tomas Faris, 878; Tua, 623; Tuah, 478, 479; Usakut, 869, 870; Ushkut, 385, 480; Uskat, 60, 224, 403, 407, 409, 685, 711, 1096, 1097, 1098; Uskut, 42, 44, 58, 67, 98, 154, 226, 280, 281, 282, 283, 294, 319, 320, 342, 349, 353, 361, 362, 384, 385, 391, 393, 428, 429, 449, 483, 539, 550, 557, 559, 575, 617, 638, 677, 680, 691, 713, 791, 794, 795, 806, 817, 820, 821, 822, 878, 892, 893, 899, 900, 915,966, 970, 975, 978, 981, 982, 984, 987, 989, 990, 1010, 1015, 1072, 1073; Ustur, 490; Uthkut, 480; Uwilson, 884; Walsin, 638; Wilsin, 330, 866; Wilson, 329, 357, 361, 867, 872; Yan Kelas, 113; Yu, 283, 801, 1058, 1059, 1061, 1062
Kapitan Lait Dewa Raja, 1028
kapur, 110, 113, 114, 120, 121, 125, 160, 174, 387, 399, 401, 402, 423, 666, 668, 704, 770, 803, 804
Karana, 487
Karim, 160, 226, 232, 401, 422, 487
Karun Nard, 788
Katibin, 699
katibuhu, 283, 462, 497, 508, 631, 696, 708, 831
Kaya, 34, 52, 53, 56, 77, 170, 239, 445, 632, 784, 786, 856
Kayang, 463, 532
kayu, 31, 40, 103, 196, 198, 202, 207, 256, 269, 277, 291, 315, 323, 336, 354, 366, 392, 411, 426, 429, 483, 486, 555, 563, 638, 701, 702, 764, 799, 821, 829, 848, 856, 864, 874, 889, 900
Kedah, 37, 38, 42, 58, 79, 82, 90, 116, 130, 131, 135, 144, 162, 166, 180, 181, 215, 228, 230, 233, 237, 239, 340, 357, 366, 370, 403, 412, 422, 441, 442, 456, 457, 459, 461, 472, 500, 507, 510, 526, 527, 529, 541, 554, 555, 564, 596, 603, 605, 607, 615, 625, 659, 673, 682, 690, 692, 700, 727, 730, 743, 754, 763, 811, 812, 813, 814, 817, 841, 842, 854, 856, 860, 866, 870, 908, 919, 931, 949, 971, 972, 993, 1009, 1013, 1043, 1045, 1082
Keempat Suku, 33, 267, 787, 789
Kehasan, 434
Kejuruan Japur, 1087
kekanda, 88, 148, 149, 226, 296, 407, 423, 509, 655, 660, 680, 681, 684, 712, 729, 732, 949, 951, 972
Kelahum, 438, 580
kelambu, 453, 522
Kelantan, 54, 55, 90, 91, 937, 995
Kelian Jejawi, 486
Keling, 47, 75, 86, 101, 130, 132, 164, 176, 181, 204, 221, 245, 249, 340, 369, 426, 475, 497, 498, 499, 503, 508, 538, 547, 620, 704, 762, 826, 856, 889, 930, 935, 940, 1013
Kembang, 487
Kemboja, 974
keminyan, 1096
Kemoja, 544, 916
kenderi, 176, 256, 794
kepala surat: al-Shams wa al-Qamar, 56, 57, 92, 103, 301, 342, 367, 847, 920; Al-Shams wa al-qamar, 64, 336, 841, 848, 850, 852, 854, 856, 859, 861, 862, 866, 868, 869, 874, 876, 878, 880, 881, 882, 894, 905, 928, 930, 937, 976, 1009; Al-Shams wa al-Qamar, 66, 67, 69, 243, 252, 263, 452, 482, 570, 837, 843, 845, 886, 892, 925, 973, 987, 994, 999, 1004, 1006, 1013, 1017; al-Shams wa al-qamar al-nujum, 997; Al-Shams wa al-qamar wa al-nujum, 937, 976, 984; Al-Shams wa al-Qamar wa al-Nujum, 973, 987, 999, 1004, 1017; Al-Shams wa al-Qamar wa-Nujum, 1013; Nur Shams wa al-Qamar, 95, 1080; Qauluhu al-Haqq, 299, 306, 312, 315, 322, 571, 901, 909, 912, 915, 939, 942, 946, 953, 959, 964, 967, 969, 980, 991, 1021, 1028; Qauluhu al-Haqq wa kalamuhu al-sidq, 901, 1031; Qauluhu al-Haqq wa kalamuhu al-Sidq, 969, 1029; Qauluhu al-Haqq wa Kalamuhu al-Sidq, 991; Qawluhu al-Haqq, 23, 27, 28, 54, 60, 62, 82, 93, 398, 416, 451, 495, 497, 565, 589, 595, 662, 670, 677, 681, 701, 708, 730, 733, 734, 787, 790, 803, 814, 824, 831, 832, 839, 884, 1053, 1060, 1072, 1078, 1092, 1096, 1100; Qawluhu al-Haqq wa Kalamuhu al-Sidq, 1096; Qultu, 459, 587, 604, 759, 1090; Qultu Asah, 1094; Ya ‘Aziz, 21, 100, 101, 142, 154, 158, 160, 232, 241, 302, 308, 310, 313, 326, 355, 395, 396, 399, 401, 403, 405, 406, 407, 409, 422, 626, 640, 647, 651, 653, 654, 659, 683, 698, 1102; Ya ‘Aziz al-Rahim, 302, 308, 310, 313, 355, 653, 1085; Ya Aziz, 87, 88, 387, 391, 393, 445, 467, 470, 475, 477, 489, 492, 493, 499, 500, 502, 503, 735, 736, 949, 972; Ya Aziz al-Karim, 88, 445, 470, 475, 972; Ya Fattah al-Qulub, 833, 1024, 1074; Ya Jami’ al-muta’ qin, 1034; Ya Qadiya al-Hajat, 25, 40, 48, 206, 249, 469, 485, 784, 957, 1033, 1058, 1063, 1087, 1088
kerabu, 630, 893
kerani, 84, 138, 139, 204, 226, 294, 295, 392, 480, 536, 576, 782
Kerati, 480, 780
kerbau, 439, 509, 510, 564, 588, 642, 796
kerepai, 778
Kerian, 39, 241, 544, 722
Kernatuk, 898, 1000, 1009, 1027
kerpai, 857
kertas, 48, 66, 95, 198, 235, 261, 278, 346, 372, 418, 495, 548, 596, 601, 602, 625, 726, 793, 848, 854, 856, 857, 859
ketam, 563
Ketupat, 738
ketur, 315
Khadijah, 952
Khamis, 73, 108, 138, 154, 155, 221, 245, 246, 299, 311, 321, 369, 372, 385, 395, 538, 541, 547, 561, 575, 591, 604, 618, 649, 691, 720, 725, 731, 753, 758, 795, 798, 825
Khatib, 27, 130, 243, 587, 843
Khatib Lebai, 130, 587
khelasi, 920
Khoja Muhamad, 827
khulasi, 481
kici, 30, 56, 64, 74, 81, 213, 259, 260, 267, 302, 307, 311, 340, 342, 378, 387, 422, 443, 485, 568, 642, 668, 669, 713, 898, 913, 916, 930, 935, 937, 940, 958, 959, 968, 971, 992, 999, 1007, 1011, 1013
Kidah, 487
kikir: besi, 878; kayu, 878
kikir besi, 563
Kiyai Gemuk, 1048
Kochi, 46, 699, 954, 995
Koching, 350, 694, 845, 852
Kofi Pilai, 426
Komander, 208, 210, 490, 575, 690, 754
Komandor, 490, 667, 676, 689, 1037, 1048, 1050, 1053, 1054
Komandor Masykarim, 1037
Komandor Mistakul, 1050
Komodor, 211, 460, 760, 763, 1076
Komondor, 817
kompeni, 35, 37, 38, 48, 61, 66, 174, 237, 243, 259, 291, 304, 331, 347, 350, 358, 364, 366, 370, 441, 456, 460, 495, 564, 594, 606, 617, 664, 755, 767, 771, 791, 808, 810, 816, 833, 837, 847, 854, 857, 859, 861, 866, 876, 878, 894, 901, 907, 909, 912, 918, 920
Kompeni Belandawi, 1030
Kong Saleh, 492
Kongtang, 920
Kopi Pilai, 698, 704
Kota Cahaya Permata, 491, 1076
Kota Kayangan, 414, 426, 704
Kota Setar, 812
Kuala Bernam, 813
Kuala Burung, 801
Kuala Jaha, 416
Kuala Kangsar, 839
Kuala Karam, 480
Kuala Kedah, 605, 682
Kuala Kerati, 292, 780
Kuala Kurau, 485
Kuala Langau, 687
Kuala Larut, 840
Kuala Muda, 39, 233, 573, 642, 691, 710, 758, 793, 868
Kuala Perai, 447, 486, 723
Kuala Perak, 833, 1047
Kuala Perlis, 445, 577
Kuala Sala, 659
Kuala Sangga, 801
Kuala Selangor, 892
Kuala Tawi, 493
Kuala Tebengau, 217, 613, 659, 812
Kuala Terengganu, 961, 994, 1007
kuda, 211, 290, 460, 531, 779, 785, 1086
kuda palang, 211, 290, 785
kupang, 144, 170, 176, 178, 224, 256, 493, 494, 497, 508, 633, 635, 649, 794
Kurau, 416, 722
Kurus, 993
Kutan, 125
Kutum, 488
labu, 1100
lada, 24, 52, 54, 55, 66, 81, 87, 90, 200, 202, 211, 252, 282, 284, 286, 289, 292, 293, 480, 622, 645, 675, 715, 777, 784, 788, 829, 832, 848, 859, 896, 903, 913, 916, 918, 920, 923, 926, 931, 933, 938, 939, 943, 947, 951, 954, 958, 960, 964, 970, 974, 976, 980, 984, 987, 994, 997, 1000, 1007, 1010, 1016, 1019, 1026, 1027, 1030, 1058, 1061, 1065, 1072, 1094
lada hitam, 859
Laksamana, 29, 100, 103, 174, 176, 180, 188, 217, 232, 233, 237, 239, 370, 382, 384, 401, 416, 431, 432, 434, 435, 438, 445, 456, 457, 459, 473, 526, 527, 529, 560, 577, 582, 585, 589, 592, 594, 597, 613, 632, 643, 663, 665, 678, 679, 682, 685, 690, 694, 695, 697, 703, 707, 709, 713, 722, 723, 729, 744, 751, 752, 754, 770, 775, 793, 803, 806, 808, 810, 817, 833
Laksamana Perak, 894
Langkat, 40, 41, 87, 741, 1085, 1086
Langu, 693
lanun, 96, 103, 344, 363, 558, 562, 613, 722, 888, 995
Larut, 70, 134, 152, 416, 839
Lat, 288, 324, 490, 778
Latif, 21, 44, 79, 795, 825
Laut Bangka, 925
Lebai Abdul Latif, 21, 79, 795
Lebai Alang, 708
Lebai Amin, 928
Lebai Apa, 134, 633
Lebai Badaruddin, 706
Lebai Capik, 131
Lebai Ha, 545, 738
Lebai Kayang, 131
Lebai Ngah, 235, 890
Lebai Pandak, 451
Lebai Putih, 487
Legor, 552, 580, 992
lela, 198, 320, 448, 559, 778
lembu, 62, 115, 118, 121, 122, 123, 126, 127, 140, 142, 160, 174, 176, 188, 387, 388, 391, 393, 394, 396, 399, 401, 402, 403, 407, 409, 412, 418, 422, 423, 425, 428, 439, 447, 500, 509, 510, 514, 545, 564, 588, 601, 602, 642, 655, 666, 668, 670, 714, 757, 763, 766, 795, 796, 803, 804, 805, 806
Li Muhamad, 708
lilin, 40, 66, 81, 154, 306, 477, 848, 863, 1028, 1030, 1082, 1093
limau manis, 430
Lingga, 252, 832
loket, 893
Long, 33, 44, 62, 79, 82, 83, 88, 144, 164, 166, 168, 172, 174, 181, 190, 194, 215, 219, 224, 381, 431, 440, 487, 591, 593, 600, 603, 615, 639, 716, 752, 754
Long Bahar, 906
Long Dali Rasib, 487
Long Faqir Kandu, 709
Long Ismail, 82, 83, 164, 166, 168, 172, 174, 219, 381, 440, 591, 600, 673, 714, 814
Long Jarak, 431
Long Kacar, 732
Lu Ngak, 58, 59, 228, 445
Madar, 794, 952
Madras, 156, 898
madu, 671
Maharaja Adinda, 62, 670, 671
Maharaja Dewa, 372, 382, 672, 684
Maharaja Setia, 565, 595, 712, 831
Mahbub, 97, 331, 339, 346, 352
Mahkota Indera, 839
Mahyuddin, 130, 133, 135, 136, 294, 782, 820, 952
Mak Muda, 653
Mako, 769, 883
malau, 423, 494, 627, 1072
malau merah, 423
Malibari, 350, 924, 958
Malim, 135, 178, 180, 190, 401, 434, 803
Malim Baba, 434
Manderas, 1001
Manis, 487
Marang, 991
Marikan, 119, 134, 135, 136, 172, 224, 239, 380, 422, 532
Maslati, 487
mata mata, 29, 38, 144, 213, 456, 484, 545, 554, 581, 684, 803, 1101
mata2, 204, 260, 402, 507, 611, 859
Maula Abdul Mukmin, 131
May, 65, 129, 232, 348, 373, 385, 400, 402, 739, 804, 875, 897
Mazin, 1050
Megat Indera Bongsu, 839
Megat Makota, 1074
Mei, 198, 247, 507, 955, 994
Mek, 134, 170, 171, 181, 190, 487, 540, 566, 655, 679, 695, 723, 729, 738; Long, 487
Mek Busu, 679, 729
Mek Inawi, 655
Mek Itam, 655
Mek Ngah, 540, 723, 738
Mek Putih, 695
Mek Tah, 488
Mekah, 847
Mekha, 958, 996
Melaka, 67, 86, 93, 98, 249, 252, 321, 340, 361, 374, 376, 380, 485, 493, 497, 503, 508, 672, 717, 743, 806, 813, 826, 866, 876, 888, 892, 910, 916, 974
Melayu, 29, 106, 132, 219, 222, 241, 344, 445, 497, 500, 505, 508, 571, 586, 791, 831, 840, 907, 909, 932, 942, 946, 954, 964, 1015
membunuh, 86, 231, 245, 369, 891, 992
Mempawah, 95, 259, 260, 959
menggusta, 419, 425
Menteri Adan, 801
Merdu, 1073
meriam, 29, 54, 70, 156, 176, 259, 260, 267, 289, 305, 324, 333, 340, 344, 349, 359, 361, 384, 415, 452, 463, 521, 532, 557, 574, 590, 601, 602, 618, 713, 746, 774, 778, 829, 841, 842, 857, 860, 865, 870, 878, 890, 899, 906, 910, 915, 934, 970, 976, 980, 984, 987, 1015, 1044, 1046, 1064, 1090, 1094, 1095; besar, 333, 860; tembaga ekor lotong, 333
meriam besi, 865, 1046
meriam tembaga, 333, 890, 1047
Merikan Besar, 794
Merikankandu, 815
Mia Hafis, 476, 538
Mia Hafiz, 737
Mia Sab, 465
Minangkabau, 1037, 1039
Minangkabawi, 1056
minyak, 110, 176, 215, 272, 284, 356, 388, 389, 403, 567, 627, 636, 805, 821, 1096
minyak sapi, 176, 272, 356, 388, 389, 403, 636, 805, 821
Mira Husain, 738
Mister: Dinisin, 690; Fari, 1022, 1023; Farli, 931, 942, 943, 944, 946, 947, 948, 951, 960, 961, 965, 966, 970, 971, 977, 980, 984, 987, 1004, 1005, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1022, 1026; Firli, 1021, 1022, 1023; Glas, 74, 962; Kart, 932; Krat, 978, 981, 982, 985, 986, 988, 989; Lait, 485; Lan, 490, 1076; Parli, 896, 897, 898, 899, 918, 933, 934, 935
Mister Keripis, 1056
Mister Laiq, 847
Misteri: Farli, 966, 995, 996, 1010, 1011; Krat, 964
mualim, 283, 387, 468, 971, 1022
Muallim Megat, 1040
Muha, 845, 852
Muhamad, 97, 130, 280, 421, 461, 467, 487, 536, 538, 544, 548, 550, 551, 553, 556, 561, 573, 613, 617, 620, 682, 695, 708, 712, 741, 767, 784, 787, 797, 813, 823, 827, 898, 994, 997
Muhamad Ali Marikan, 130
Muhamad Hashim, 682, 741
Muhamad Lebai Merikan, 467
Muhamad Mir Lebai, 712
Muhamad Sa’at, 1060
Muhamad Said, 1070, 1071
Muhamad Sultan, 827
Muhamad Sya’at, 1065
Muharam, 200, 307, 313, 334, 417, 450, 461, 472, 480, 486, 536, 545, 551, 561, 577, 581, 589, 637, 663, 665, 707, 745, 746, 758, 792, 795, 798, 833, 838, 850, 866, 881, 890, 911, 914, 924, 948, 952, 964, 979, 986, 989, 994, 1005, 1069, 1082, 1097
Mukha, 847
Mumbai, 350, 367, 699, 923, 958, 1001
Musih, 993
Nakhoda: Abdul Khatab, 862; Abdul Majid, 339; Abdul Qahar, 1028; Abdul Rahim, 447; Abu Bakar Lebai, 385; Ahmad, 23, 349, 869, 886; Alang, 134, 469, 626, 733; Aman, 469; Amat, 862; Amin, 626; Baba, 436; Bagus, 865; Baktenusuk, 832; Balus, 865; Bapu, 117, 118, 378, 691, 711; Barul, 1085, 1088, 1089; Basir, 554, 1029, 1030, 1031; Batat Sab, 826; Bawa, 660, 930, 935, 937, 940, 1013, 1015, 1016; Bayan, 644, 839, 840; Buyung, 194, 465, 533; Cik Andam, 639; Cik Nawas, 394; Cik Sah, 635, 637, 646; Cik Siam, 493; Fakir, 363; Faqir Sab, 148, 676; Faqir Sahib, 380, 381, 429; Hasan Nin, 670; Husna Lebai, 114; Husna Marikan, 137, 140, 380, 388, 389, 806; Isa, 79, 80, 111, 118, 121; Ismail, 1081; Jailani, 401; Jamil, 384; Jauhar, 322, 326, 327; Jelani, 112, 733; Johor, 884; Jumaat, 331; Kam, 1081, 1082; Kamaluddin, 411; Kangkang, 509, 623; Kasab, 704; Kaya, 415; Kecik, 137, 174, 224, 338, 465, 533, 696, 712; La Ocok, 367; Labatak, 881; Lambung, 317; Lebai Malim, 717; Lebai Wahid, 784, 785; Limbang, 323; Lusuq, 866; Luwakang, 861; Madik, 868; Mahmud, 445, 448; Marikan, 463, 532; Muhamad, 97, 98, 99, 497, 498, 785, 1081; Muhamad Husain, 497, 498; Muhamad Tahir, 785; Muhammad, 97, 98, 352, 353, 508; Naina, 901, 905; Pak Bicara, 130; Panjang, 415, 674, 742, 747; Parang, 648; Paria Tambi, 931, 936, 958, 971, 973, 974, 993, 1013, 1015, 1016; Perak, 655; Perang, 657; Po Belang, 495; Po Gading, 1072; Po Talak, 454; Po Wan, 1064; Pok, 1094; Raban, 1086; Ramjani, 434; Rasul2, 868; Sahyah, 346; Saifuddin, 507, 659, 660, 949; Sawal, 35, 331, 332; Semail, 319, 320; Sembawa, 340, 563, 841, 842, 1044; Sibu, 110, 124, 1101; Sibuyung ‘Aziz, 684; Sitam, 896, 898, 1000, 1001; Sulaiman, 394; Suman, 646; Sumbawa, 854, 856, 857, 860; Syawal, 359; Syeikh Mahyudin, 826; Tambi Kecik, 374, 376, 711; Umat, 1044, 1087; Usul, 1080; Uteh, 786; Wak Nisa, 653; Wak Nisha, 653
nangka, 451, 520
nasi, 478, 651
Ngah, 170, 181, 190, 235, 540, 601, 602, 650, 665, 710, 723
Ngah Pari, 710
Ngah Patani, 487
Ngah Perai, 1100
nibung, 29, 144, 256, 486, 648, 650, 657, 799, 800
Nur Sab, 636
Olanda, 289, 866, 1037
opium, 1001, 1002, 1011, 1014, 1018; petani, 943, 947, 960
opiun, 31, 35, 37, 38, 42, 44, 54, 79, 87, 97, 140, 176, 275, 289, 299, 310, 312, 319, 326, 346, 349, 352, 353, 388, 393, 395, 403, 405, 407, 408, 409, 418, 425, 429, 438, 439, 469, 483, 542, 551, 564, 569, 571, 601, 602, 606, 644, 652, 661, 664, 691, 731, 744,746, 747, 749, 750, 775, 781, 816, 822, 832, 861, 862, 881, 886, 889, 894, 897, 916, 926, 933, 943, 946, 947, 950, 955, 960, 964, 976, 980, 984, 987, 996, 997, 1004, 1022, 1026, 1033, 1061, 1078, 1081, 1090, 1101; parnia, 822; patna, 822; Patna, 1022
opiun petana, 897
orang: putih, 28, 219, 222, 288, 290, 305, 445, 461, 505, 554, 567, 603, 679, 780, 801, 824, 921, 946, 1000; Putih, 877, 1002
orang hitam, 1081
Orang Kaya Ampang Lima, 1037
Orang Kaya Muda, 34, 787
Orang Kaya Seri Wangsa, 902, 1000, 1027
orang putih, 1081
Osman Naina, 130
Padang, 106, 107, 181, 190, 439, 1037, 1039, 1048, 1049, 1050, 1053, 1054, 1056, 1061
Padang Kerbau, 439
paderi, 847
padi, 81, 110, 114, 115, 120, 124, 128, 140, 142, 148, 160, 166, 176, 230, 231, 382, 387, 389, 390, 391, 393, 396, 399, 407, 408, 409, 418, 425, 428, 506, 512, 514, 515, 548, 564, 596, 638, 693, 716, 743, 907, 1065
Paduka Seri Lela, 439
Paduka Seri Perdana Menteri, 686
Pagar Ruyung, 1039
Pahang, 909, 949, 951
pahat, 563, 878
Pak: Bandu, 571
Pak Muda, 653
Pak Piru, 637
Pak Su Ali, 320
pakaian, 50, 196, 453, 522, 568, 723, 746
paku, 336, 627, 1096; belait, 336
pala, 954
Palembang, 23, 24, 74, 96, 559, 715, 913, 923, 957, 959, 974, 977, 980, 984, 987, 991, 1019, 1055, 1096, 1097
pamor, 1005
Pan Kuai, 477
Pandai Emas, 130
Pandak, 170, 320, 1051
Pangeran Adi Wijaya, 23
Pangeran Syarif, 816
Pangkor, 313, 833
Panglima: Dalam, 1044; Po Manja, 454; Puteh, 705; Syamsu, 824
Panglima Aceh, 495
Panglima Amin, 686
Panglima Dalam, 708, 833, 841
Panglima Dalkim, 700
Panglima Kota, 245, 247, 248, 369, 620, 659, 672, 684, 695, 721, 767
Panglima Kuala Perlis, 446
Panglima Kuala Seri Muda Dewa, 445
panglima laut, 801
Panglima Laut, 1058
Panglima Muda, 272, 695, 734
Panglima Perang, 86, 643, 1033
Panglima Qadir, 643
Panglima Rahman, 654
Panglima Raja Jalil, 1050
Panjang, 108, 131, 144, 190, 215, 388, 567, 577, 607, 637, 742, 753, 761, 763
Panjang Aceh, 388
Panjang Mazah, 637
papan, 156, 206, 207, 364, 389, 396, 399, 425, 607, 667, 669, 692, 764, 768; Cina, 115, 116, 117, 118, 119, 121; jati, 364, 764; merbau, 115
papan cina, 389, 396, 607
papan merbau, 396
Paria Tambi, 972, 1001, 1009
Parsat, 123, 126
Patani, 725, 796, 830, 897, 905, 991; budak, 90, 95, 382, 431, 440, 552, 582, 592, 598, 599, 624, 752, 758
payang, 933
Pebicara, 570
pedendang, 316; Aceh, 453
Pedir, 84, 101, 288, 480, 801, 1068, 1072, 1073
Pei, 493
Pekan Baru, 93, 1080, 1082, 1099
peluru, 152, 443, 558, 725, 860, 865, 888, 899, 914, 962, 1006, 1064, 1071, 1089, 1092, 1094
peluru lela, 1092
peluru rentaka, 1092
Pemanggar, 1039
pemuras, 40, 289, 361, 576, 715, 750, 865, 886, 1005, 1007, 1089; tembaga, 1005
pemuras besi, 1007
pemuras tangan, 1007
pemuras tembaga, 361, 886
pencalang, 72, 93, 198, 319, 346, 352, 1078, 1081
pencuri, 304, 612, 678, 796, 818
pendoman, 701
Penggawa, 86, 98, 135, 148, 226, 353, 431, 500, 510, 553, 554, 617, 652; Pematang, 86, 1044
Penggawa Abdul Rahman, 824
Penggawa Muda, 135, 353, 818, 833, 876
Penggawa Telebeng, 148, 669, 692
Penghulu Jeram, 882, 883
Penghulu Nan Dua Belas, 1037
Penghulu Sungai Keluang, 487
Penghulu2 Yang Dua Belas, 1050
Pengiran Adi Wijaya, 715
Pengulu: Jeram, 64, 336, 359
perahu, 29, 32, 38, 43, 52, 58, 60, 62, 78, 82, 86, 92, 93, 96, 98, 104, 117, 152, 158, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 180, 198, 200, 215, 217, 226, 228, 252, 259, 260, 272, 275, 278, 284, 289, 292, 296, 297, 307, 317, 319, 323, 326, 336, 339, 344, 346, 380, 384,401, 411, 414, 426, 429, 434, 438, 453, 455, 459, 472, 482, 493, 500, 504, 510, 511, 522, 525, 530, 541, 543, 549, 554, 555, 561, 568, 570, 574, 577, 580, 590, 592, 601, 602, 613, 618, 622, 634, 655, 669, 674, 678, 684, 686, 687, 701, 709, 713, 716, 722, 731, 741, 743, 749, 755, 772, 773, 784, 793, 796, 801, 805, 812, 819, 827, 833, 837, 840, 841, 865, 866, 868, 890, 937, 954, 957, 961, 964, 974, 999, 1011, 1019, 1028, 1031, 1033, 1058, 1064, 1070
perahu sagur, 669
Perai, 39, 130, 133, 134, 447, 492, 544, 555, 558, 565, 595, 687, 718, 723, 868
perak, 306, 308, 453, 522, 906
Perak, 86, 88, 97, 100, 103, 152, 168, 190, 217, 346, 359, 374, 376, 416, 475, 538, 682, 796, 833, 834, 836, 837, 838, 839, 840, 857, 894, 949, 951, 1024, 1025, 1046, 1047
perang, 174, 196, 219, 288, 366, 370, 378, 414, 433, 438, 545, 564, 594, 704, 755, 781, 782, 801, 842
Perangsih, 480, 545, 954
Peransih, 780
Perdana Menteri, 462, 674
perjanjian, 31, 74, 170, 200, 237, 245, 249, 250, 282, 289, 380, 462, 472, 475, 493, 502, 506, 538, 616, 696, 708, 818, 826, 848, 854, 859, 878, 882, 897, 910
Perlis, 50, 58, 131, 134, 196, 228, 230, 231, 427, 433, 463, 489, 507, 532, 577, 597, 654, 670, 671, 674, 686, 704
permadani, 33, 328, 359, 1021, 1088
permaidani, 33, 328, 359, 360, 439, 453, 522
Peru Muhamad, 465
Pesangan, 784, 1058, 1071
Peter, 23, 888
Peter Rodi Dwaider Sedenti, 910
pinang, 81, 200, 206, 207, 224, 275, 283, 284, 289, 292, 293, 296, 451, 480, 495, 520, 630, 661, 675, 684, 780, 784, 1058, 1061, 1065, 1070, 1072
Pintal, 696
Piru Muhamad, 470, 471
pisang, 213, 607, 637, 710, 1100
pisau, 732
Pitang, 778
Piya Rechung Muang, 716
Po: Malim, 646; Mulabah, 646
Po Cutan, 472
Po Kedang, 778, 779
Po Manja, 454
Po Muda, 1062
Pontanak, 959
Prak Pakdi Buri Rak, 716
Pu Cat, 137, 465
Pu Meteri, 164, 465
Puasa, 347
Pulai, 691
Pulau Andalas, 1056
Pulau Bidan, 431, 678
Pulau Damar, 1040
Pulau Karam, 1051
Pulau Langkapur, 1055
Pulau Langkawi, 133, 174, 411, 683, 890
Pulau Nekuari, 434
Pulau Pinang, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 100, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 135, 140, 142, 152, 154, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 188, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 207, 213, 215, 217, 219, 221, 222, 230, 232, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 247, 249, 250, 252, 259, 260, 263, 267, 272, 275, 277, 280, 282, 284, 286, 288, 291, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 310, 312, 313, 315, 317, 319, 322, 323, 324, 326, 328, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 344, 346, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 366, 367, 369, 370, 372, 374, 378, 380, 382, 384, 385, 387, 391, 393, 394, 396, 398, 399, 401, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 418, 420, 421, 422, 425, 426, 429, 430, 431, 433, 434, 436, 438, 440, 441, 442, 443, 445, 447, 448, 449, 452, 457, 459, 460, 467, 468, 469, 471, 473, 474, 475, 477, 481, 482, 484, 485, 486, 489, 490, 493, 495, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 509, 510, 516, 518, 521, 526, 527, 529, 531, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 573, 574, 576, 577, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 612, 613, 615, 616, 618, 620, 623, 624, 625, 626, 629, 632, 636, 638, 640, 642, 644, 647, 648, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 682, 683, 685, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 699, 700, 701, 703, 704, 706, 707, 711, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 737, 738, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 787, 790, 793, 794, 796, 801, 803, 805, 808, 810, 814, 816, 818, 820, 822, 823, 824, 828, 831, 832, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 850, 852, 856, 859, 861, 862, 864, 866, 868, 869, 872, 874, 876, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 888, 890, 892, 894, 895, 896, 901, 905, 909, 912, 915, 918, 920, 922, 925, 928, 930, 932, 937, 939, 942, 946, 949, 953, 957, 959, 964, 967, 969, 972, 973, 976, 980, 984, 987, 991, 994, 996, 997, 999, 1004, 1006, 1009, 1013, 1017, 1021, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1031, 1033, 1034, 1046, 1058, 1060, 1063, 1065, 1067, 1070, 1074, 1076, 1078, 1080, 1083, 1085, 1087, 1088, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102
Pulau Redang, 913
Pulau Sayak, 793
Pulau Tamburak, 1081
puluru, 1061
Qadi, 436, 1053, 1054
Qadir Muhyiddin, 890
Rabiul Akhir, 28, 56, 108, 166, 181, 249, 251, 297, 339, 542, 562, 569, 586, 637, 691, 696, 709, 723, 732, 743, 748, 753, 760, 761, 763, 773, 818, 877, 891, 929, 992, 998, 1100
Rabiul Awal, 26, 98, 330, 341, 474, 538, 547, 576, 615, 694, 699, 706, 714, 717, 722, 725, 727, 731, 742, 749, 772, 842, 880, 900, 1072
rabung, 798, 799
Radan, 113
Raden Muhamad, 474, 544, 548, 728, 738, 794, 796, 816, 822, 823, 825
Raja: Bayang, 97, 98, 346, 347, 837; Muda Selangor, 298, 307, 309, 311, 322, 327, 330, 349, 363; Siak, 826, 827
Raja Aceh, 289, 801, 820, 850
Raja Ahmad, 656
Raja Aji, 812
Raja Ali, 301, 886
Raja Amar Setia, 1100
Raja Bayang, 833, 835
Raja Benggala, 925
Raja Bisnu, 813
Raja Brunei, 1092
Raja Bugis, 812
Raja Bunga, 812
Raja Cenak, 31, 44, 394, 581, 723, 795, 1016
Raja Di Hilir, 1051
Raja Indera Setia, 722
Raja Inderagiri, 1033
Raja Iskandar Zulqarnain, 1055
Raja Jalil Muda, 558, 595, 730
Raja Johan, 1050
Raja Johor, 902, 906
Raja Kecik Muda, 840
Raja Kedah, 866, 905
Raja Kelana, 440
Raja Langkat, 1087
raja lanun, 888
Raja Lela Muda, 447, 632, 725, 868, 1102
Raja Lela Sutan, 837
Raja Makota, 1038
Raja Melaka, 99, 813
Raja Melayu, 445, 839, 909
Raja Muda, 27, 50, 196, 230, 231, 298, 299, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 315, 318, 322, 326, 327, 330, 349, 354, 363, 414, 426, 433, 445, 467, 499, 577, 643, 656, 674, 701, 704, 840, 845, 846, 861, 862, 863, 874, 876, 884, 885, 886, 890, 891, 906
Raja Muda Omaq, 643
Raja Muda Palak, 643
Raja Muda Siak, 1074, 1075
Raja Muhamad ‘Ali, 813
Raja Ngah, 812
Raja Pahlawan, 154, 156, 178, 194, 224, 232, 233, 388, 389, 391, 395, 428, 695, 732
Raja Pahlawan Ali Khan, 428
Raja Patani, 905
Raja Pedir, 81, 84, 778, 1072
Raja Perak, 834
Raja Riau, 906
Raja Rom, 1040
Raja Sa’id, 812
Raja Samad, 861
Raja Selangor, 452, 586, 773, 812, 843, 868, 871, 873, 875, 877, 879, 880, 881, 1025
Raja Siam, 547, 773, 902, 905, 992
Raja Tawi, 434
Raja Terengganu, 905
Raju, 470
Ram Dalal, 1022
Ramadhan, 57, 170, 172, 173, 280, 332, 338, 347, 360, 384, 435, 438, 485, 549, 574, 580, 603, 605, 617, 668, 768, 769, 788, 821, 823, 829, 865, 972, 1077, 1093, 1102
Ramjani Basti, 651
Ratu Seri Ingalaga, 1029
Rejab, 49, 78, 81, 84, 88, 112, 113, 114, 124, 125, 127, 128, 129, 177, 204, 286, 338, 339, 385, 388, 389, 406, 414, 446, 454, 463, 509, 524, 532, 548, 550, 566, 591, 596, 598, 599, 606, 703, 704, 744, 756, 884, 913, 1003
relung, 451, 635
rentaka, 53, 289, 320, 454, 778, 890, 1071, 1089
rentaka besi, 1092
rial, 21, 31, 33, 37, 42, 53, 54, 74, 84, 97, 100, 101, 140, 144, 194, 215, 243, 249, 261, 265, 269, 272, 280, 286, 294, 301, 312, 320, 332, 338, 340, 347, 352, 355, 358, 372, 374, 376, 378, 380, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 401,402, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 415, 416, 418, 420, 421, 423, 425, 426, 428, 429, 438, 439, 447, 467, 468, 470, 475, 476, 477, 478, 483, 492, 493, 494, 500, 502, 506, 507, 538, 539, 540, 542, 546, 547, 550, 553, 559, 584, 585, 593, 596, 603, 606, 611, 612, 615, 618, 622, 624, 626, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 637, 639, 644, 649, 650, 661, 662, 663, 664, 670, 675, 676, 679, 680, 684, 691, 693, 696, 702, 703, 706, 708, 711, 719, 720, 723, 727, 729, 733, 734, 735, 736, 744, 745, 746, 747, 748, 758, 782, 794, 938
Riau, 252, 886, 888, 906, 909
ringgit, 27, 33, 56, 86, 97, 204, 250, 284, 290, 306, 308, 310, 313, 318, 320, 323, 330, 332, 333, 336, 346, 359, 452, 493, 494, 521, 623, 701, 857, 862, 868, 878, 883, 884
Rom, 1056
rompak, 222, 277, 291, 431, 474, 549, 793
rotan, 38, 39, 66, 118, 123, 164, 265, 320, 344, 394, 407, 416, 439, 555, 564, 595, 642, 650, 788, 848, 859, 898, 938, 977, 981, 988, 1027, 1087
rumah, 21, 107, 132, 134, 135, 137, 166, 252, 256, 283, 447, 478, 502, 507, 622, 640, 677, 687, 708, 723, 738, 780, 783, 798, 799
rupia, 943, 946
rusa, 62, 207, 283, 671
Sa’id ‘Ali, 813
Sabtu, 36, 61, 83, 117, 138, 180, 204, 205, 226, 227, 259, 260, 316, 318, 338, 349, 374, 417, 486, 510, 545, 573, 582, 587, 588, 592, 596, 605, 613, 621, 622, 657, 703, 714, 717, 748, 750, 751, 757, 793, 840, 870, 971
Safar, 61, 92, 98, 152, 153, 164, 165, 180, 202, 267, 268, 381, 383, 459, 508, 530, 539, 585, 637, 663, 671, 677, 682, 693, 716, 737, 754, 809, 811, 834, 838, 843, 849, 857, 867, 893, 895, 900, 904, 926, 931, 936, 940, 944, 983, 1028, 1091
sagu, 93, 317, 323, 1025, 1028, 1046, 1081
sagur, 312, 571
Sahib, 484, 667
sahlat, 483
Saidina Muhamad, 949
sakhlat, 429, 483, 1088
Salahuddin, 952
Salambram, 717
Salang, 42, 44, 58, 60, 82, 148, 158, 162, 166, 180, 226, 228, 239, 296, 376, 434, 554, 568, 574, 580, 589, 615, 624, 685, 716
salin, 142, 150, 406, 473, 586, 676, 689, 697, 720, 753, 767
Sama’an, 637
Samarlanga, 1062
Samat, 320
Sambas, 95, 294, 782, 915, 959, 969, 974, 1017, 1082, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095
Sambi, 677
sampan, 29, 86, 265, 480, 493, 504, 567, 577, 662, 701, 734, 793
samun, 217, 222, 245, 474, 549, 793
Sangga, 319
sapu tangan bakok, 889
sarang burung, 493
Sari Gundam, 487
saudagar: Abdul Gharani, 445
Saudagar: ‘Abdul Latih, 635; Abdul Ghani, 130, 454, 524, 525; Besyar Betuah, 1053; Cika Marikan, 497; Cina, 978, 989; Merikan Kandu, 166, 174, 826; Mirangkandu, 75, 394, 449, 483, 1011, 1018; Mistir Bikan, 713; Nasruddin, 74, 87, 137, 443, 449, 450, 518, 645, 659, 660, 829, 898, 899, 903, 915, 917, 918, 922, 928, 932, 937, 938, 942, 946, 949, 950, 951, 957, 958, 959, 964, 968, 969, 972, 973, 976, 980, 983, 984, 987, 990, 991, 992, 1000, 1007, 1010, 1013, 1017, 1021, 1026,1027; Paria Tambi, 482, 949, 994, 997, 998, 999, 1000, 1002; Parya Tambi, 1027; Raja, 114; Sulaiman, 388, 576, 747, 748, 749, 760, 762; Syeikh Sab, 826
Saudagar Mirangkandu, 535, 546, 559, 568, 574, 580, 728, 731, 741, 744, 758, 771, 797
Saudagar Nasruddin, 902, 903
Saudagar Raja, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 140, 142, 150, 154, 160, 188, 204, 222, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 413, 418,422, 423, 424, 425, 428, 471, 475, 536, 539, 550, 556, 569, 606, 618, 636, 668, 672, 684, 703, 733, 737, 765, 766, 794, 804, 822, 1098
Sayid, 33, 70, 95, 152, 198, 235, 280, 281, 286, 287, 294, 295, 401, 430, 436, 437, 443, 559, 622, 687, 706
Sayid ‘Abdul Rahman, 660
Sayid ‘Abdullah, 660
Sayid ‘Alawi, 660, 991
Sayid ‘Idrus, 991
Sayid Abdul Rahman, 480
Sayid Abdul Rahman Habsyi, 1031
Sayid Abdullah, 480, 991, 1081, 1096, 1097
Sayid Abdullah bin Abu  Bakar, 1096
Sayid Abdullah bin Berahim, 1096
Sayid Ahmad, 839
Sayid Ali, 95, 443, 792, 1085
Sayid Farid, 465
Sayid Hasan, 430, 437, 687, 780
Sayid Husain, 286, 287, 294, 295, 782, 783, 818, 819, 820, 821
Sayid Husain Aidid, 782
Sayid Mahmud, 890
Sayid Muhamad, 280, 782, 839
Sayid Zain, 994, 999, 1009
Sayyid Abdullah Qumasyi, 930
sejarah, 813
Selangor, 25, 26, 27, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 86, 88, 97, 130, 152, 156, 198, 217, 222, 243, 244, 263, 297, 298, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333,334, 335, 336, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 361, 363, 364, 367, 445, 452, 521, 570, 571, 572, 586, 652, 773, 785, 812, 841, 842, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 859, 860, 861, 862, 866, 868, 869, 872, 874, 876, 878, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 888, 892, 893, 894, 895, 1025, 1043, 1045
Selasa, 30, 59, 80, 89, 94, 103, 112, 129, 170, 172, 173, 196, 197, 198, 199, 213, 228, 229, 249, 305, 338, 339, 366, 394, 425, 433, 457, 459, 463, 527, 532, 546, 551, 567, 576, 580, 584, 585, 586, 601, 602, 679, 739, 743, 747, 760, 761, 798, 809, 815, 821, 833,846, 853, 936, 968, 1098
Selatak, 472
selob, 888
seluar, 275, 296, 453, 522, 785, 1064, 1071
seluar suti Pesangan, 785
selub, 903
semambu, 23, 349, 439
semperung, 832
senapang, 29, 40, 42, 53, 54, 70, 74, 86, 198, 275, 284, 289, 302, 312, 313, 320, 359, 364, 378, 415, 438, 443, 463, 532, 552, 557, 572, 574, 576, 580, 590, 661, 663, 711, 723, 725, 747, 750, 760, 829, 830, 842, 854, 857, 860, 862, 865, 868, 874, 878, 886, 890, 898, 1006; kompeni, 54, 725, 865; Melayu, 865
senapang kompeni, 886
sendawa, 576, 934, 1015, 1018
Seng, 571
Senggora, 443, 501, 537, 552, 574, 580
Senyur Jong Betis, 696
Sepetang, 416
serban, 458, 528
Seri Bijaya Muluk, 245, 247, 369, 620, 721, 767
Seri Johan Pahlawan, 662
Seri Lela Diraja, 723
Seri Maharaja Dewa, 376, 378, 379, 380, 384, 429, 666, 667, 668, 672, 676, 677, 689, 691, 711, 713, 856; anak, 178, 179, 194, 374, 385, 415, 483, 606, 612, 625, 758, 763, 774, 856
Seri Maharaja Paduka, 420, 542, 583, 618, 718
Seri Nara Diraja, 410, 721
Seri Nara Lela, 655
Seri Pekerma Raja, 245, 247, 369, 620, 1080
Seri Wangsa, 902, 922, 999
setangkai bunga, 998
Setia Raja, 156, 475, 536, 538, 546, 547, 552, 615, 725, 726, 727, 737, 1098, 1101
setu, 415
Setul, 693
Sheikh Ismail Lebai, 497, 827
si: Bali, 570; Kotok, 570
Si: Lembang, 355; Mamu, 355; Semail, 263; Tim, 571
Si Amat, 859, 876
Si Cu, 888
Si Rasan Mizar, 698
Siak, 56, 93, 98, 168, 261, 461, 502, 508, 813, 826, 833, 913, 959, 991, 1074, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1099
Siam, 60, 82, 95, 158, 180, 221, 265, 382, 431, 438, 443, 456, 493, 500, 501, 510, 526, 527, 537, 544, 547, 552, 560, 568, 574, 580, 589, 590, 615, 631, 659, 690, 696, 716, 743, 772, 773, 776, 796, 897, 902, 905, 916, 918, 937, 951, 955, 956, 972, 974, 992, 993, 994, 1000, 1003
Singgora, 172, 772, 905
sipahi, 818
sipai, 304, 463, 732, 754
Sitam, 67, 312, 328, 361, 777
subang, 453
sudu, 933
sukun, 670
Sukyin, 131
sulab, 60, 72, 117, 226, 307, 319, 475, 547, 642, 682, 692, 727, 742, 754, 866, 880, 882, 972
Sultan Abdul Jalil, 906
Sultan Abdul Jalil Muhamad, 1028
Sultan Abdullah, 1043
Sultan Alamudin Shah, 1074
Sultan Alauddin Mansur Shah, 837, 1024
Sultan Alauddin Muhamad Shah, 784
Sultan Aliyuddin Mansur Shah, 839
Sultan Ibrahim, 27, 306, 308, 310, 315, 322, 340, 350, 359, 367, 841, 847, 848, 878, 882
Sultan Ibrahim Shah, 27, 884
Sultan Mahmud, 903, 906
Sultan Mahmud Riayat Syah, 909
Sultan Mansur, 896, 901, 905, 928, 930, 937, 939, 953, 967, 997, 998, 999, 1004, 1009
Sultan Mansur Ri’ayat Shah, 967
Sultan Mansur Ri’ayat Syah, 939, 953
Sultan Mansur Riayat Syah, 930
Sultan Muda, 97, 833, 840, 1046
Sultan Muhamad Tajuddin, 1034
Sultan Sulaiman, 906
Sultan Terengganu, 910
Sultan Umar Ali Saifuddin, 1034
Sultan Umar Aqamuddin, 1090, 1092, 1094
Sultan Zainal Abidin, 896, 901, 905, 937, 939, 953, 997, 999, 1004, 1009
Sultan Zainal al-‘Abidin, 967
Sulung, 190, 680
Sumatera, 1056
sumbu badak, 494
Sungai Bernam, 813
Sungai Dua, 712
Sungai Keluang, 487
Sungai Limau, 416
Sungai Nibong, 712
Sungai Opas, 687
Sungai Perai, 813
Sungai Terab, 1037, 1056
Sungai Terang, 662
Sungai Terengganu, 925
surat: ikrar, 235, 472
Surati, 350, 359, 923, 928, 958, 962
Suri, 656, 745
Susuh, 286, 287, 1027
sutera, 202, 215, 260, 336, 439, 449, 453, 519, 522; maku, 336
Syaaban, 64, 71, 219, 281, 305, 324, 331, 338, 388, 457, 543, 553, 592, 618, 718, 861, 878, 908, 931, 937, 949, 973, 1035
Syahbandar, 35, 72, 180, 202, 217, 222, 245, 252, 319, 321, 331, 332, 346, 352, 420, 542, 562, 583, 592, 612, 613, 618, 620, 652, 718, 778, 779, 821; Mahbub, 347
Syahbandar Adam, 652
Syaikh Hasan, 660
Syawal, 32, 53, 83, 140, 141, 151, 156, 157, 239, 245, 246, 247, 248, 256, 337, 388, 389, 394, 410, 415, 420, 421, 425, 429, 505, 518, 537, 556, 565, 583, 584, 590, 612, 621, 667, 711, 739, 757, 767, 815, 854, 863, 874, 972, 1007, 1025, 1079
Syeikh Hasan, 952
Syeikh Ismail, 134, 826
Syeikh Ismail Lebai, 826
Syeikh Jangku, 651
Syeikh Madar, 633, 794
Syeikh Mia, 475, 499, 536, 538, 547, 615, 727, 737
Syeikh Muhamad, 896, 994, 1000
tahun: alif, 170, 248, 621, 840; Ba, 696; dal akhir, 838; Dal Akhir, 617; jim, 338, 1093
tahun2: ba, 707; Ba, 81, 84, 155, 388, 427; Ha, 831; jim, 472, 636
Takus, 472
talak, 188, 420, 489
tali: pancing, 453, 522
tali sauh, 46, 458, 528
tamban, 140, 423
tambar, 333
Tambi Putih, 826
Tandang, 477
tandil, 34, 854, 866
Tanjung Penaga, 486, 730
tapak tangan, 35, 53, 56, 79, 86, 97, 148, 267, 286, 376, 467, 475, 497, 503, 536, 645, 696, 737, 795, 822, 826, 835, 846, 853, 1001, 1007, 1010, 1015, 1054
Tapanuli, 481
Tawi, 180, 434, 493
tebu, 213, 710, 1100
teh: jadam, 1023
Teku Muda Sa’id, 782
Telaga Tujuh, 495
Telebeng, 148, 687
Telengga Badi, 463
Teluk Arya Raja, 646
Teluk Samawi, 480
Teluk Semawi, 275, 278, 282, 284, 285, 292, 675, 780, 782, 801, 1058, 1060, 1063, 1065, 1066, 1067, 1070, 1071, 1072
telur ayam, 116, 117, 119, 396
tembaga merah, 409
tembakau, 35, 72, 164, 403, 454, 499, 524, 899, 950, 1001, 1011, 1026; Cina, 899, 950, 1001, 1011
Temenggung Makota Maharaja, 486, 734
temerang, 458
Temiang, 495
tempayan, 458, 528
Temu, 487
Tengku: Arang, 344; Awi, 382, 410, 421, 517, 549, 554, 719, 723; Long, 382; Puan, 344, 345, 356; Su, 349
Tengku Ambang Besar, 1028
Tengku Awi, 615, 716
Tengku Besar, 864
Tengku Bisnu, 411
Tengku Kampung Pukat, 1072
Tengku Kejuruan Japura, 40, 1085, 1088
Tengku Kejuruan Langkat, 448
Tengku Kumat, 661
Tengku Muda, 292, 293, 780, 824, 1058, 1060, 1063, 1065, 1070
Tengku Panglima, 784
Tengku Pinang, 1072
Tengku Po Cat Gadang, 480
Tengku Prak, 480
Tengku Tengah, 495
Tenku: Alang, 624
Tenku Awi, 823
Tenku Long, 812
Tenku Muda, 675
Tenku Raden Muhamad, 483, 794
Tenu, 60, 130, 131, 132, 133, 137, 144, 245, 247, 369, 620, 773
Terang Gadang, 1072
Terengganu, 54, 74, 90, 95, 152, 443, 449, 503, 505, 518, 519, 542, 568, 660, 758, 829, 896, 900, 901, 905, 910, 912, 914, 915, 917, 918, 920, 921, 922, 924, 925, 927, 928, 930, 932, 936, 937, 939, 940, 942, 946, 948, 949, 953, 957, 959, 964, 967, 969, 972, 973, 976, 980, 983, 984, 987, 990, 991, 993, 994, 997, 998, 999, 1003, 1004, 1006, 1007, 1009, 1012, 1013, 1016, 1017, 1023, 1026, 1027
teripang, 226, 495, 507, 554, 701
teropong, 423, 568
terupang, 701
Terutu, 431
tiang, 256, 447, 458, 480, 528, 545, 632, 669
tiang kasa, 458, 528
Tiga Lurah, 1053
Tigu Piyaman, 1040
tikar, 407, 453, 523
tikar rotan, 407
timah, 24, 27, 38, 39, 40, 42, 46, 60, 64, 66, 87, 88, 100, 140, 142, 150, 152, 154, 176, 239, 263, 272, 280, 297, 306, 312, 318, 324, 328, 333, 336, 340, 358, 359, 362, 363, 374, 384, 393, 403, 405, 407, 408, 409, 416, 418, 425, 429, 439, 481, 500, 511, 512, 514, 539, 550, 564, 571, 573, 615, 618, 624, 662, 673, 691, 711, 714, 715, 716, 758, 793, 807, 819, 822, 830, 837, 839, 840, 842, 848, 857, 859, 860, 863, 866, 868, 870, 872, 874, 883, 884, 886, 888, 892, 894, 896, 903, 923, 943, 947, 957, 960, 974, 977, 980, 984, 987, 1019, 1030, 1032, 1046, 1085, 1094; hitam, 336
Timat, 889
Tin, 571
To Ku Ambang Besar, 1028
To`: Kang, 478
tombak, 1051
Tuang, 687
tukang besi, 872
tukang kayu, 872
Tun Lela Putra, 840
Tunab, 734
ubat bedil, 40, 70, 284, 289, 302, 313, 378, 380, 436, 443, 593, 627, 741, 747, 760, 778, 830, 865, 914, 937, 962, 999, 1006, 1061, 1071, 1085, 1089, 1094
ubat belanda, 806
ubat belayit, 883
ubat peluru, 54, 438, 537, 558, 576, 586, 725, 772, 773
Udin, 194, 487
Ulu Pahang, 949
Ulu Perak, 949
Umar, 79, 181, 249, 250
Umar Sab, 131
Usih, 487
Usman, 487
Usul, 1078
Uwan Muhamad, 963
Uwan Sayidi, 695
Wak Sembawa Saki, 653
wakatibuhu, 170, 472, 785
Wan Fakar, 42, 500, 510, 680
Wan Hasan, 1076
Wan Iman, 1006, 1009
Wan Jumaat, 835
Wan Long, 439, 440, 465, 673
Wan Long Ismail, 465
Wan Muhamad, 914, 1018
Wan Muhammad, 75, 443
Wan Musah, 660
Wan Takrif, 728
Wilanda, 854, 866, 876, 907, 909, 1056
Wolanda, 88, 954, 1039, 1046, 1048
Yang Dipertuan Tua, 1078, 1079
Yang Dipertuan Tuah, 93, 1080, 1099
Yap Lu, 128
Yunus, 951
Yusuf, 252, 660, 993
Zainab, 951
Zainab Nacar, 951
Zukaedah, 1047
Zulhij, 92, 840
Zulhijah, 1033
Zulhijjah, 80, 92, 94, 142, 188, 194, 261, 407, 408, 409, 454, 484, 501, 513, 515
Zulkaedah, 198, 217, 232, 294, 320, 389, 398, 447, 452, 541, 554, 555, 567, 573, 622, 636, 659, 679, 719, 720, 728, 729, 797, 821, 831, 862, 870, 913, 956, 963, 1018, 1030, 1032, 1095

No comments:

Post a Comment