Tuesday, October 25, 2016

Salinan Surat Francis Light kepada Penggawa Telebeng (MS40320/9, f. 55) berkenaan pembelian papan dan tiang (4 Rabiul Awal, Rabu, 2 Disember 1788)

Al-Mustahaqq

Surat tulus ikhlas muafakat yang tiada berkesudahan daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta To’ Penggawa Telebeng yang akil bijaksana wa ba’du dari itu ahwal akan fasal papan dengan tiang itu sahabat beta himpun taruh kerana beta tengah duduk suruh siap kiji  hendak pergi terima ambil papan dan tiang itu jikalau tiada muat kiji  boleh sahabat beta tolong muat dalam perahu beri mari bersama2 sebermula akan perahu sagur beta pinta dahulu empat buah itu minta sahabat beta beri mari juga kerana beta banyak susah hendak muat barang bawa ke kapal lagi pun barang yang kekurangan sahabat beta nyata mari boleh beta beri pergi ahwal inilah beta takrifkan perbuat surat pada empat haribulan Rabi’ al-Awal hari Arba’ tamat

Francis Light 2 Dec. 1788

[Di belakang surat]

Dato Penggawa

Saturday, October 1, 2016

Index perkataan dalam Koleksi Light Letters

(Nama orang, gelaran, tempat, barang-barang) 
Tarikh kemaskini: 1 Mei 2017


‘Aidrus, 660
1199, 59, 228, 229, 366, 564, 662, 829, 878
1201, 24, 64, 200, 263, 337, 360, 813, 842, 857, 863, 868, 883, 908, 956, 1025, 1045
1202, 160, 161, 196, 197, 261, 324, 383, 394, 414, 435, 691, 704, 803, 850, 867, 872, 874, 877, 904, 911
1203, 56, 81, 84, 142, 143, 154, 155, 388, 450, 696, 707, 767, 843, 877, 880, 881, 893, 895, 914, 924, 963, 1028, 1030, 1032, 1033
1204, 929, 968
1205, 94, 103, 358, 362, 617, 821, 870, 931, 936, 940, 971, 975, 1079
1206, 100, 247, 248, 485, 548, 561, 621, 793, 795, 818, 846, 853, 926, 944, 948, 979, 983, 986, 989, 993, 1075, 1095
1207, 249, 251, 259, 260, 823, 900, 952, 996, 998, 1003, 1005, 1035, 1082
1208, 104, 287, 338, 505, 584, 636, 825, 1007, 1011, 1093
1209, 1091
121, 32, 200, 1025, 1047
127, 4, 350, 367
1788, 160, 198, 261, 402, 430, 612, 669, 678, 690, 703, 705, 851, 893, 895
1789, 81, 85, 142, 154, 232, 427, 663, 966
1790, 452, 614, 936, 941, 968
8642, 1035
Abdul, 21, 27, 44, 79, 133, 249, 259, 260, 283, 298, 306, 308, 310, 315, 318, 339, 485, 524, 525, 533, 537, 635, 638, 656, 699
Abdul Halif, 862
Abdul Kadir, 487
Abdul Qadir, 465, 533
Abdul Rahim, 249, 638
Abdul Rahman, 133, 259, 820, 952
Abdul Samat, 487
Abdullah, 104, 168, 180, 211, 221, 232, 249, 366, 480, 499, 548, 559, 565, 570, 698, 868, 930, 991, 1071
Aceh, 87, 110, 132, 133, 134, 136, 137, 202, 207, 211, 288, 294, 296, 297, 385, 431, 455, 461, 490, 522, 525, 639, 779, 784, 820, 850, 869, 890, 898, 919, 1039, 1051, 1058, 1063, 1065, 1067, 1070
adinda, 88, 148, 149, 226, 275, 407, 423, 655, 660, 680, 684, 712, 729, 949, 951, 971, 972
Agust, 897, 916, 994
Ahad, 992
Ahmad Lebai, 497, 498
Ahmad Qassasi, 346
Ahmad Qasysyasyi, 652
Ainya Nu, 131
Air Hitam, 639
Aisyah, 951
Aji, 487, 489, 812
Alang Mia, 439
al-Habib Abdul Rahman ‘Aidid, 820
Ali, 69, 95, 144, 156, 206, 207, 224, 231, 243, 301, 326, 391, 395, 428, 433, 611, 658, 695, 795, 801
Ali Khan, 156, 224, 391, 395
Allah, 23, 25, 27, 35, 40, 52, 57, 70, 77, 79, 82, 88, 90, 92, 95, 97, 104, 106, 152, 158, 162, 172, 202, 206, 207, 208, 211, 226, 228, 231, 252, 261, 275, 277, 279, 280, 282, 284, 286, 288, 292, 296, 299, 302, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 319, 324, 326, 328, 330, 331, 335, 339, 355, 407, 416, 420, 422, 436, 443, 448, 449, 455, 460, 468, 471, 480, 482, 490, 501, 504, 505, 506, 507, 518, 525, 531, 571, 622, 625, 626, 640, 642, 653, 659, 660, 661, 662, 672, 678, 681, 683, 686, 687, 712, 729, 732, 780, 782, 784, 787, 820, 828, 831, 833, 837, 848, 856, 859, 864, 872, 884, 896, 901, 906, 909, 912, 915, 922, 925, 928, 930, 932, 937, 939, 942, 946, 949, 951, 953, 957, 959, 963, 964, 967, 969, 972, 973, 976, 980, 984, 987, 991, 994, 997, 999, 1004, 1006, 1009, 1013, 1017, 1021, 1028, 1034, 1037, 1040, 1042, 1043, 1048, 1050, 1055, 1058, 1061, 1063, 1065, 1067, 1070, 1072, 1074, 1077, 1078, 1080, 1083, 1085, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100
Alor Setar, 391, 422, 467, 471
Amat Kasasi, 788
Amat Kelasi, 788
Amin, 1, 144, 275, 487, 686, 928
Aminah, 487
Ampan, 487
Andalas, 1037
Angah, 181, 487
antelas, 315
anyiur, 451
anyur muda, 436
Arab, 46, 497, 498, 508, 631, 801, 928, 1002
Armanani, 680
Armani, 215, 415
asap meriam, 1044
Awak, 180, 456, 580, 589, 772
ayam, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 160, 213, 354, 396, 398, 399, 482, 502, 505, 545, 564, 607, 655
Babu, 131
badik, 453, 522
Baharudin, 699
bahasa: Inggeris, 950, 971, 982, 989, 1010, 1018; Melayu, 1018, 1019
Bahasa: Melayu, 1010
bangsal, 166, 256, 555, 649, 723, 798, 799, 800
Bani, 481, 487
Banun, 235, 728
Bapu, 111, 128, 130, 135, 136, 224, 378, 396, 398, 400, 465, 533, 647, 676, 688
baqa, 1006
Basik, 487
Bataw, 801
batil, 453, 522
Batu Bahara, 33, 56, 57, 77, 87, 172, 187, 267, 460, 504, 652, 786, 787, 790
Batu Bara, 267, 384, 531, 681, 684
Batu Lancang, 451, 492, 520, 646
Batu Maung, 638
batu senapang, 40, 854, 860, 886
Baujan, 131
Bayan Saki, 21, 640
Bayar, 131, 521
bedil, 289, 302, 438, 559, 593, 663, 747, 760, 778, 914, 999, 1007, 1051
Belanda, 84, 152, 743, 801, 813, 882
Belati, 687
Belayit, 359, 370, 382, 551, 594, 721, 755
belerang, 50, 52, 448, 495, 707, 741, 746, 758, 899, 913, 916, 938, 962, 974, 976, 980, 984, 987, 1020
benang: emas, 453
benaras, 897
Bendahara, 82, 164, 166, 187, 217, 247, 267, 411, 416, 460, 585, 786, 787, 788, 789, 814, 817
Bendahara Muda, 217, 416, 1102
Bendahara Putih, 1037
bendang, 176, 215, 412, 459, 529, 581, 596, 654, 743, 754
bendera, 66, 453, 522, 848, 857, 859, 866, 878, 902, 926, 955
Benggala, 37, 39, 66, 76, 84, 87, 137, 219, 221, 263, 324, 366, 370, 415, 442, 443, 456, 473, 537, 552, 553, 564, 575, 576, 590, 592, 594, 597, 617, 618, 651, 663, 721, 744, 750, 755, 757, 759, 767, 771, 775, 776, 842, 848, 878, 898, 903, 907, 909, 913, 918, 925, 936, 944, 948, 961, 972, 973, 1001, 1024, 1026, 1061
Bengkulu, 1048, 1050
benih: sagu, 1025
Bentara Kemangan, 288, 290, 801
beras, 27, 31, 52, 62, 72, 79, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 140, 142, 152, 154, 160, 164, 165, 166, 168, 176, 204, 213, 215, 249, 250, 252, 272, 275, 278, 292, 296, 307, 310, 320, 326, 328, 333, 336, 338, 339, 372, 382, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 399, 401, 402, 407, 409, 412, 414, 415, 418, 421, 423, 425, 427, 428, 438, 441, 455, 459, 469, 504, 511, 514, 515, 525, 529, 530, 545, 547, 548, 556, 564, 568, 574, 580, 590, 591, 596, 600, 603, 605, 607, 613, 615, 626, 635, 637, 638, 666, 670, 673, 674, 675, 678, 682, 686, 693, 703, 706, 710, 713, 716, 733, 742, 743, 746, 754, 764, 766, 769, 773, 774, 794, 796, 801, 803, 804, 805, 837, 841, 842, 866, 872, 880, 894, 897, 903, 907, 954, 999, 1065, 1067, 1070, 1082; kisar, 120, 391; lembut, 125, 427, 671, 673; makan, 120, 670; pulut, 686; tumbuk, 391
Bernam, 222, 320, 344, 586, 812, 813, 1044, 1045
Beruas, 416
besi, 53, 176, 198, 305, 312, 320, 324, 328, 349, 364, 384, 394, 453, 522, 563, 618, 627, 687, 692, 806, 822, 841, 854, 857, 872, 874, 878, 890, 934, 1005, 1015
besi lantai, 324, 349, 394, 857, 874
Betawi, 801, 910, 1048
biji jarak, 110
bijih timah, 1088
bilayit, 900
Bilayit, 1002
biola, 701, 705
bokor, 349
bom, 324, 341, 359, 563, 841
Bombay, 256, 694
bot, 289, 312, 571
Brunei, 942, 946, 974, 1034, 1036
buah pelaka, 494
Bubu, 1028
budak, 29, 31, 33, 60, 100, 108, 196, 204, 215, 224, 233, 247, 265, 320, 369, 415, 434, 447, 485, 509, 511, 540, 544, 570, 581, 582, 583, 592, 607, 620, 622, 624, 656, 661, 665, 690, 723, 728, 734, 738, 742, 745, 751, 758, 761, 788, 840, 932, 978, 982, 986, 989, 1035, 1089, 1102; Perak, 447, 1102; perempuan, 196, 233, 1091
budak2, 31, 33, 60, 245, 247, 369, 394, 414, 431, 440, 500, 581, 612, 620, 624, 665, 719, 723, 738, 751, 761, 776
Budi Mak Tang, 132
Bugis, 97, 137, 252, 352, 374, 461, 570, 612, 653, 749, 763, 812, 861, 866, 909, 954
Bukit Selangor, 337, 570, 842, 843, 849, 850, 866, 872, 874, 880, 881
bulan: Agus, 955; Agustu, 970; Istimbar, 1019; Jamadil Akhir, 1006; Mayu, 955; Rabiul Awal, 1045; Rejab, 1007; Syaaban, 71, 213, 214, 331, 338, 580, 597, 600, 607, 718, 1002, 1016; Syawal, 217, 366, 369, 584, 759, 1007; Zulhijah, 24, 216, 353, 440, 491, 552, 557, 568, 593, 604, 672, 678, 715, 741, 751, 782, 785, 1011, 1020, 1098, 1101; Zulkaedah, 971
bunga, 25, 36, 106, 228, 260, 426, 829, 897, 904, 906, 924, 937; emas, 897, 906; perak, 897
bunga emas, 992
bunga perak, 992
bunga setangkai, 904
burung, 277, 291, 495, 644, 1055, 1060, 1063
Busu, 62, 181, 190, 679
cap, 66, 97, 200, 237, 261, 350, 376, 416, 462, 467, 486, 617, 730, 785, 816, 840, 849, 868
cempedak, 451, 520
cengkih, 954
cerana, 453, 522, 630
cermin, 747, 750, 760, 900
Chau Piya Surin, 638
Cik: ‘Ali, 646; Abdul Manaf, 831; Abdul Rahman, 831; Acang, 338; Adil, 487; Amat, 144, 628, 646; Andak, 487; Anjang, 487; Anjang Rahim, 487; Awi, 176, 215, 219, 221, 415, 540, 585, 596, 601, 602, 605, 750, 765, 776; Budin, 144, 487; Dolah, 256, 646; Gati, 487; Hang, 623; Hong, 493; Jamal, 730; Jamaludin, 487; Jauhar, 646; Jumaat, 487; Keng, 493; Lait, 646; Long, 219, 487, 710, 732, 1100; Long Man, 732; Madar, 131; Musa, 646; Ngah, 181, 499, 646; Nulab, 840; Onong, 812; Pun Kun, 623; Qahar, 646; Salam, 646; Samat, 487; Sang, 487; Shamsudin, 1033; Sibapar, 487; Tah, 190, 700; Taji, 487; Yatim, 646