Tuesday, January 19, 2016

Catatan Pembelian Barang-barang dan Upah (MS40320/3 folio 68)

Pada dua belas hari bulan Sawal dibeli nibung dua ratus lima puluh enam batang, harganya sepuluh riyal. Tamat. 

Sebagai pulak dibeli nibung bulat empat puluh batang buat bangsal, itu juga harganya seriyal lima kupang.