Tuesday, October 25, 2016

Salinan Surat Francis Light kepada Penggawa Telebeng (MS40320/9, f. 55) berkenaan pembelian papan dan tiang (4 Rabiul Awal, Rabu, 2 Disember 1788)

Al-Mustahaqq

Surat tulus ikhlas muafakat yang tiada berkesudahan daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta To’ Penggawa Telebeng yang akil bijaksana wa ba’du dari itu ahwal akan fasal papan dengan tiang itu sahabat beta himpun taruh kerana beta tengah duduk suruh siap kiji  hendak pergi terima ambil papan dan tiang itu jikalau tiada muat kiji  boleh sahabat beta tolong muat dalam perahu beri mari bersama2 sebermula akan perahu sagur beta pinta dahulu empat buah itu minta sahabat beta beri mari juga kerana beta banyak susah hendak muat barang bawa ke kapal lagi pun barang yang kekurangan sahabat beta nyata mari boleh beta beri pergi ahwal inilah beta takrifkan perbuat surat pada empat haribulan Rabi’ al-Awal hari Arba’ tamat

Francis Light 2 Dec. 1788

[Di belakang surat]

Dato Penggawa

Saturday, October 1, 2016

Index perkataan dalam Koleksi Light Letters

(Nama orang, gelaran, tempat, barang-barang) 
Tarikh kemaskini: 1 Mei 2017


‘Aidrus, 660
1199, 59, 228, 229, 366, 564, 662, 829, 878
1201, 24, 64, 200, 263, 337, 360, 813, 842, 857, 863, 868, 883, 908, 956, 1025, 1045
1202, 160, 161, 196, 197, 261, 324, 383, 394, 414, 435, 691, 704, 803, 850, 867, 872, 874, 877, 904, 911
1203, 56, 81, 84, 142, 143, 154, 155, 388, 450, 696, 707, 767, 843, 877, 880, 881, 893, 895, 914, 924, 963, 1028, 1030, 1032, 1033
1204, 929, 968
1205, 94, 103, 358, 362, 617, 821, 870, 931, 936, 940, 971, 975, 1079
1206, 100, 247, 248, 485, 548, 561, 621, 793, 795, 818, 846, 853, 926, 944, 948, 979, 983, 986, 989, 993, 1075, 1095
1207, 249, 251, 259, 260, 823, 900, 952, 996, 998, 1003, 1005, 1035, 1082
1208, 104, 287, 338, 505, 584, 636, 825, 1007, 1011, 1093
1209, 1091
121, 32, 200, 1025, 1047
127, 4, 350, 367
1788, 160, 198, 261, 402, 430, 612, 669, 678, 690, 703, 705, 851, 893, 895
1789, 81, 85, 142, 154, 232, 427, 663, 966
1790, 452, 614, 936, 941, 968
8642, 1035
Abdul, 21, 27, 44, 79, 133, 249, 259, 260, 283, 298, 306, 308, 310, 315, 318, 339, 485, 524, 525, 533, 537, 635, 638, 656, 699
Abdul Halif, 862
Abdul Kadir, 487
Abdul Qadir, 465, 533
Abdul Rahim, 249, 638
Abdul Rahman, 133, 259, 820, 952
Abdul Samat, 487
Abdullah, 104, 168, 180, 211, 221, 232, 249, 366, 480, 499, 548, 559, 565, 570, 698, 868, 930, 991, 1071
Aceh, 87, 110, 132, 133, 134, 136, 137, 202, 207, 211, 288, 294, 296, 297, 385, 431, 455, 461, 490, 522, 525, 639, 779, 784, 820, 850, 869, 890, 898, 919, 1039, 1051, 1058, 1063, 1065, 1067, 1070
adinda, 88, 148, 149, 226, 275, 407, 423, 655, 660, 680, 684, 712, 729, 949, 951, 971, 972
Agust, 897, 916, 994
Ahad, 992
Ahmad Lebai, 497, 498
Ahmad Qassasi, 346
Ahmad Qasysyasyi, 652
Ainya Nu, 131
Air Hitam, 639
Aisyah, 951
Aji, 487, 489, 812
Alang Mia, 439
al-Habib Abdul Rahman ‘Aidid, 820
Ali, 69, 95, 144, 156, 206, 207, 224, 231, 243, 301, 326, 391, 395, 428, 433, 611, 658, 695, 795, 801
Ali Khan, 156, 224, 391, 395
Allah, 23, 25, 27, 35, 40, 52, 57, 70, 77, 79, 82, 88, 90, 92, 95, 97, 104, 106, 152, 158, 162, 172, 202, 206, 207, 208, 211, 226, 228, 231, 252, 261, 275, 277, 279, 280, 282, 284, 286, 288, 292, 296, 299, 302, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 319, 324, 326, 328, 330, 331, 335, 339, 355, 407, 416, 420, 422, 436, 443, 448, 449, 455, 460, 468, 471, 480, 482, 490, 501, 504, 505, 506, 507, 518, 525, 531, 571, 622, 625, 626, 640, 642, 653, 659, 660, 661, 662, 672, 678, 681, 683, 686, 687, 712, 729, 732, 780, 782, 784, 787, 820, 828, 831, 833, 837, 848, 856, 859, 864, 872, 884, 896, 901, 906, 909, 912, 915, 922, 925, 928, 930, 932, 937, 939, 942, 946, 949, 951, 953, 957, 959, 963, 964, 967, 969, 972, 973, 976, 980, 984, 987, 991, 994, 997, 999, 1004, 1006, 1009, 1013, 1017, 1021, 1028, 1034, 1037, 1040, 1042, 1043, 1048, 1050, 1055, 1058, 1061, 1063, 1065, 1067, 1070, 1072, 1074, 1077, 1078, 1080, 1083, 1085, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100
Alor Setar, 391, 422, 467, 471
Amat Kasasi, 788
Amat Kelasi, 788
Amin, 1, 144, 275, 487, 686, 928
Aminah, 487
Ampan, 487
Andalas, 1037
Angah, 181, 487
antelas, 315
anyiur, 451
anyur muda, 436
Arab, 46, 497, 498, 508, 631, 801, 928, 1002
Armanani, 680
Armani, 215, 415
asap meriam, 1044
Awak, 180, 456, 580, 589, 772
ayam, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 160, 213, 354, 396, 398, 399, 482, 502, 505, 545, 564, 607, 655
Babu, 131
badik, 453, 522
Baharudin, 699
bahasa: Inggeris, 950, 971, 982, 989, 1010, 1018; Melayu, 1018, 1019
Bahasa: Melayu, 1010
bangsal, 166, 256, 555, 649, 723, 798, 799, 800
Bani, 481, 487
Banun, 235, 728
Bapu, 111, 128, 130, 135, 136, 224, 378, 396, 398, 400, 465, 533, 647, 676, 688
baqa, 1006
Basik, 487
Bataw, 801
batil, 453, 522
Batu Bahara, 33, 56, 57, 77, 87, 172, 187, 267, 460, 504, 652, 786, 787, 790
Batu Bara, 267, 384, 531, 681, 684
Batu Lancang, 451, 492, 520, 646
Batu Maung, 638
batu senapang, 40, 854, 860, 886
Baujan, 131
Bayan Saki, 21, 640
Bayar, 131, 521
bedil, 289, 302, 438, 559, 593, 663, 747, 760, 778, 914, 999, 1007, 1051
Belanda, 84, 152, 743, 801, 813, 882
Belati, 687
Belayit, 359, 370, 382, 551, 594, 721, 755
belerang, 50, 52, 448, 495, 707, 741, 746, 758, 899, 913, 916, 938, 962, 974, 976, 980, 984, 987, 1020
benang: emas, 453
benaras, 897
Bendahara, 82, 164, 166, 187, 217, 247, 267, 411, 416, 460, 585, 786, 787, 788, 789, 814, 817
Bendahara Muda, 217, 416, 1102
Bendahara Putih, 1037
bendang, 176, 215, 412, 459, 529, 581, 596, 654, 743, 754
bendera, 66, 453, 522, 848, 857, 859, 866, 878, 902, 926, 955
Benggala, 37, 39, 66, 76, 84, 87, 137, 219, 221, 263, 324, 366, 370, 415, 442, 443, 456, 473, 537, 552, 553, 564, 575, 576, 590, 592, 594, 597, 617, 618, 651, 663, 721, 744, 750, 755, 757, 759, 767, 771, 775, 776, 842, 848, 878, 898, 903, 907, 909, 913, 918, 925, 936, 944, 948, 961, 972, 973, 1001, 1024, 1026, 1061
Bengkulu, 1048, 1050
benih: sagu, 1025
Bentara Kemangan, 288, 290, 801
beras, 27, 31, 52, 62, 72, 79, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 140, 142, 152, 154, 160, 164, 165, 166, 168, 176, 204, 213, 215, 249, 250, 252, 272, 275, 278, 292, 296, 307, 310, 320, 326, 328, 333, 336, 338, 339, 372, 382, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 399, 401, 402, 407, 409, 412, 414, 415, 418, 421, 423, 425, 427, 428, 438, 441, 455, 459, 469, 504, 511, 514, 515, 525, 529, 530, 545, 547, 548, 556, 564, 568, 574, 580, 590, 591, 596, 600, 603, 605, 607, 613, 615, 626, 635, 637, 638, 666, 670, 673, 674, 675, 678, 682, 686, 693, 703, 706, 710, 713, 716, 733, 742, 743, 746, 754, 764, 766, 769, 773, 774, 794, 796, 801, 803, 804, 805, 837, 841, 842, 866, 872, 880, 894, 897, 903, 907, 954, 999, 1065, 1067, 1070, 1082; kisar, 120, 391; lembut, 125, 427, 671, 673; makan, 120, 670; pulut, 686; tumbuk, 391
Bernam, 222, 320, 344, 586, 812, 813, 1044, 1045
Beruas, 416
besi, 53, 176, 198, 305, 312, 320, 324, 328, 349, 364, 384, 394, 453, 522, 563, 618, 627, 687, 692, 806, 822, 841, 854, 857, 872, 874, 878, 890, 934, 1005, 1015
besi lantai, 324, 349, 394, 857, 874
Betawi, 801, 910, 1048
biji jarak, 110
bijih timah, 1088
bilayit, 900
Bilayit, 1002
biola, 701, 705
bokor, 349
bom, 324, 341, 359, 563, 841
Bombay, 256, 694
bot, 289, 312, 571
Brunei, 942, 946, 974, 1034, 1036
buah pelaka, 494
Bubu, 1028
budak, 29, 31, 33, 60, 100, 108, 196, 204, 215, 224, 233, 247, 265, 320, 369, 415, 434, 447, 485, 509, 511, 540, 544, 570, 581, 582, 583, 592, 607, 620, 622, 624, 656, 661, 665, 690, 723, 728, 734, 738, 742, 745, 751, 758, 761, 788, 840, 932, 978, 982, 986, 989, 1035, 1089, 1102; Perak, 447, 1102; perempuan, 196, 233, 1091
budak2, 31, 33, 60, 245, 247, 369, 394, 414, 431, 440, 500, 581, 612, 620, 624, 665, 719, 723, 738, 751, 761, 776
Budi Mak Tang, 132
Bugis, 97, 137, 252, 352, 374, 461, 570, 612, 653, 749, 763, 812, 861, 866, 909, 954
Bukit Selangor, 337, 570, 842, 843, 849, 850, 866, 872, 874, 880, 881
bulan: Agus, 955; Agustu, 970; Istimbar, 1019; Jamadil Akhir, 1006; Mayu, 955; Rabiul Awal, 1045; Rejab, 1007; Syaaban, 71, 213, 214, 331, 338, 580, 597, 600, 607, 718, 1002, 1016; Syawal, 217, 366, 369, 584, 759, 1007; Zulhijah, 24, 216, 353, 440, 491, 552, 557, 568, 593, 604, 672, 678, 715, 741, 751, 782, 785, 1011, 1020, 1098, 1101; Zulkaedah, 971
bunga, 25, 36, 106, 228, 260, 426, 829, 897, 904, 906, 924, 937; emas, 897, 906; perak, 897
bunga emas, 992
bunga perak, 992
bunga setangkai, 904
burung, 277, 291, 495, 644, 1055, 1060, 1063
Busu, 62, 181, 190, 679
cap, 66, 97, 200, 237, 261, 350, 376, 416, 462, 467, 486, 617, 730, 785, 816, 840, 849, 868
cempedak, 451, 520
cengkih, 954
cerana, 453, 522, 630
cermin, 747, 750, 760, 900
Chau Piya Surin, 638
Cik: ‘Ali, 646; Abdul Manaf, 831; Abdul Rahman, 831; Acang, 338; Adil, 487; Amat, 144, 628, 646; Andak, 487; Anjang, 487; Anjang Rahim, 487; Awi, 176, 215, 219, 221, 415, 540, 585, 596, 601, 602, 605, 750, 765, 776; Budin, 144, 487; Dolah, 256, 646; Gati, 487; Hang, 623; Hong, 493; Jamal, 730; Jamaludin, 487; Jauhar, 646; Jumaat, 487; Keng, 493; Lait, 646; Long, 219, 487, 710, 732, 1100; Long Man, 732; Madar, 131; Musa, 646; Ngah, 181, 499, 646; Nulab, 840; Onong, 812; Pun Kun, 623; Qahar, 646; Salam, 646; Samat, 487; Sang, 487; Shamsudin, 1033; Sibapar, 487; Tah, 190, 700; Taji, 487; Yatim, 646

Friday, August 12, 2016

Surat Tuan Syed Muhammad (Terengganu?) kepada Francis Light (MS40320/4, f. 5) berkenaan hutang 10 bahara rial (27 Syaaban, Isnin)

Ya ‘Aziz al-Karim

surat tulus ikhlas muafakat yang tiada berkesudahan selagi ada cakerawala matahari dan bulan daripada Tuan Syed Muhammad yang duduk bernaung di dalam susunan barang disampaikan Allah kepada Dato’ Gurnador Pulau Pinang yang akil bijaksana telah masyhurlah kepujian sampai ke manan2  wa ba’d 

Surat daripada Raja Muda kepada Kapten Scott (MS40320/4, f. 4)

Bismillah al-rahman al-rahim 
al-hamd lillah rab al-‘alamin wabihi nasta’in ‘ala umur al-dunia wa al-din wa salla Allah ‘ala sayyidina wa rasulina Muhammad khatam al-nabiyyin wa ‘ala alih wa sahbihi ajma’in 

Permintaan Sultan Selangor kepada Dato (Gurnador Pulau Pinang?) (MS40320/4, f. 56) berkenaan barang-barang besi, senapang, kikir gergaji, kain dan papan jati

maka adalah fasal perkara minta Yang Dipertuan Selangor dengan Dato’ pertama2 besi seratus tiga puluh pikul minta dengan harga belian Pulau Pinang kepada Dato’ melainkan dengan segeranya di dalam bulan tibul  lima hari bulan itu hendaklah sampai ke Selangor kerana Yang Dipertuan hendak menyuruh membawa ke Jawa akhwal  besi itu jikalau lampau daripada lima hari bulan tibul  itu tiadalah ambil besi itu oleh Yang Dipertuan 

Friday, August 5, 2016

Surat Teuku Muda Muhamad Saat Teluk Semawi kepada Francis Light (MS40320/4, f.3) berkenaan penghantaran beras ke Pulau Pinang

Tulus dan ikhlas syerta suci hati yang tiada terhingga dan tiada bermasa selagi ada kiranya puayuran(?) jika wa al-nur al-syams wa Allah wa al-muqawwad dan syerta pukesaran(?) dan malam dan siang itu daripada hati barang disampaikan oleh Tuhan seru alam sekalian alam apalah kiranya dan kepada sahabat Gunador Pulau Pinang yang beroleh kebesaran dan kemuliaan yang memerintahkan bandar Pulau Pinang Kompeni di dalam daerah nenggeri Pulau Pinang dan yang mengasihi segala dagang wa al-ba’d maka adalah diumpamakan seperti sepohon kayu di tengah padang yang rompak lagi rendang daunnya dan syerta harum baunya maka sekalian pun bernaunglah di bawahnya kepada ketika tengah hari maka sekalian burung pun makanlah buahnya maka angin pun bertiup dengan lemah lembut maka syerilah bawanya yang amat lazat cata rasyanya maka mesaralah kepada segala anggota maka mengucap syukurlah segala yang berbawang di bawahnya itu maka masyahurlah wartanya kepada segala alam sebab mendengar perangai yang demikian itu maka rindulah kita maka inilah akan ganti surat kita dan lagi arif bijaksana kepada memerintahkan kepada berkasih kasihan antara sahabat dan handai taulannya wa ba’d 

Surat Po Kut Nadabah Teluk Semawi kepada Francis Light (MS40320/4, f.2) memesan kain putih gajah, opium, senapang

Al-hamdu lillah asma’ al-‘izam wa rab al-‘arsy al-kiram wa ihtimal alaihi khairuh al-akmal wa al-salat wa al-salam ‘ala Muhammad wa ‘ala alihi wa ashabihi al-azim wa bi al-hidayah al-a’yan al-karim telah selesai daripada memuji sifat  al-rahman wa bi a-qudrah al-a‘la dan selawat akan nabi ila akhir al-zaman maka diidafatkan dalamnya sembah banyak2 serta ta’zim dan takrim iaitu daripada Nakhoda Po Kut Nadabah yang hina dina lagi miskin dan yatim kepada pangkat yang a’la dan darjat yang tinggi iaitu Gurnador Pulau Pinang yang telah ditolongkan Allah dan sekalian nabi dari dunia datang ke akhirat Amin ya Rab al-‘alamin amma ba’d 

Surat Sultan Ibrahim Selangor kepada Francis Light (MS40320/4 folio 48) berkenaan penghantaran 2 orang Selangor mengerjakan haji (Jumaat 17 Rabiul Akhir 1207, 30 November 1792)

Al-shams wa al-qamar 

bahawa ini warkah al-ikhlas wa tuhfat al-ajnas yang terbit daripada hati yang putih suci lagi jernih iaitu daripada Sultan Ibrahim yang ada semayam di atas singgasana tahta kerajaan di dalam bandar negeri Selangor Darul Khusus barang disampaikan Tuhan seru alam sekalian kepada sahabat kita Gubernor yang memerintah di dalam bandar negeri Pulau Pinang Darul Aman ialah yang telah masyhur wartanya sangat mengasihan segala anak dagang yang keluar masuk bandarnya itu amma ba’du 

Tuesday, January 19, 2016

Catatan Pembelian Barang-barang dan Upah (MS40320/3 folio 68)

Pada dua belas hari bulan Sawal dibeli nibung dua ratus lima puluh enam batang, harganya sepuluh riyal. Tamat. 

Sebagai pulak dibeli nibung bulat empat puluh batang buat bangsal, itu juga harganya seriyal lima kupang.