Saturday, July 25, 2015

Tuesday, July 7, 2015

Surat Sultan Abdullah kepada Francis Light (MS40320/11 folio 158) berkenaan perbezaan daftar pengambilan barangan

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang akil bijaksana lagi arif, telah masyhur ke mana-mana.

Monday, July 6, 2015

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/11 folio 155) berkenaan perbezaan bayaran antara Saudagar Raja dan Kapten Scott dan penghantaran Setia Raja membawa daftar ke Pulau Pinang untuk menyelesaikannya

Al-Mustahaqqah


Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang bijaksana lagi arif, telah masyhur ke mana-mana.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/11 folio 11) 12 Jamadil Awal 1206 Tahun2 Alif, 7 Januari 1792 berkenaan kes rompakan orang-orang Cina di Pulau Sayak dan rompakan sampan di Kuala Muda

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan, muafakat yang tiada berkesudahan, daripada beta mari sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang baik budi bahasa kepada pihak bersahabat senantiasa.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 70) berkenaan hadiah keris kepada Jeneral di Benggala serta ketiadaan balasan surat terhadap surat-surat yang telah dihantar kepada Jenderal di Benggala

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang tulus dan ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 69) memaklumkan terima kasih atas hadiah Jenderal Benggala serta perbincangan tentang isi perjanjian Pulau Pinang adalah tidak berubah daripada dahulu

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 68) meminta meriam kecil dan tentang penghantaran beras ke Pulau Pinang

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan daripada beta kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang telah masyhur kepada pihak perintah kebajikan.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 67) meminta Francis Light datang mengadap segera bagi membincangkan surat daripada Raja Siam dan Sultan Selangor

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Senyur Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 66) tentang permintaan Raja Benua Siam sebanyak 200 perahu dan 10,000 orang dari Sultan Kedah

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang tulus dan ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 65) tentang surat perjanjian dengan Jenderal Benggala hendaklah dibuat mengikut perbincangan yang terdahulu

Al-Mustahaq

Surat kasih sayang daripada beta sampai pada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang sangat setiawan pada berkasih-kasihan pada segala handai taulannya. Amma ba'du.