Thursday, April 23, 2015

Indeks Surat MS40320 Volume 1


Letter
Folio
From
To
Date
1
Datuk Bayan Saki
Francis Light
2
Pangeran Adi Wijaya, Palembang
Peter di Pulau Pinang
24 Zulhijjah 1201, Ahad (6 Oktober 1787)
3
Bonda Encik Piyah Selangor
Anakanda perempuan Francis Light
23 Rabiul Awal, Rabu
4
Isteri Raja Muda Selangor
Francis Light
28 Safar (Jumaat)
5
Datuk Paduka Seri Indera, Penghulu Batu Bahara
Francis Light
27 Rabiul Akhir, Jumaat
6
Laksamana Kedah
Francis Light
Selasa
7
Raja Cenak, Kedah
Francis Light
11 Syawal 1201 Tahun Zai (26 Julai 1787)
8
Datuk Ghani Batu Bahara.
Francis Light
9
Syahbandar Selangor
Francis Light
20 Jamadil Awal, Sabtu (17 Mac 1787)
10
Francis Light
Sultan Kedah
11
Tengku Kejuruan Jepur, Langkat
Francis Light
10 Julai 1791?
12
Wan Fakar, Ligor
Kapten Scott
13
Raja Cenak, Kedah
Francis Light
20 Rabiul Awal 1206, Rabu, Tahun Alif (17 November 1791)
14
Sultan Abdullah Kedah
Francis Light
20 Jamadil Awal
15
Seri Paduka Tengku Keraeng
Francis Light
1 Rejab, Jumaat
16
Raja Muda Perlis
Francis Light
17
Orang Kaya Buluh Cina
Francis Light
12 Syawal
18
Saudagar Rahsia Raja 
Francis Light
23 Jamadil Awal 1200, Rabu, Tahun Wau? (22 Mac 1786?)
19
Datuk Kaya Kuala Batu Bahara
Francis Light
22 Rabiul Akhir 1203 (19 Januari 1789)
20
Datuk Batuah Batu Bahara
Francis Light
25 Ramadhan, Rabu
21
Encik Lu Ngak
Kapten Scott
25 Jamadil Awal 1199, Selasa, Tahun Ha (5 April 1785)
22
Ambumta Prom Salang
Kapten Scott
13 Safar, Sabtu
23
Paduka Maharaja Adinda Kedah
Francis Light
4 Jamadil Akhir, Isnin
24
Sultan Selangor
Francis Light
3 Sya'ban 1201, Isnin (21 Mei 1787)
25
Sultan Selangor
Kapten Thomas Forrest
26
Sultan Selangor
Francis Light
1 Rabiul Akhir, Isnin
27
Raja Ali
Francis Light
-
28
Tuan Syed Muhammad ibn al-Husayn
Francis Light
22 Sya'ban, Isnin
29
Sultan Selangor
Francis Light
18 Zulkaedah, Khamis (1788)
30
Surat Chit
Saudagar Nasruddin
Francis Light
-
31
Encik Timah dan Encik Usub Batu Bahara
Francis Light
18 Rejab, Ahad
32
Raja Cenak
Francis Light
29 Zulhijjah, Selasa 1205, Tahun Dal Akhir (30 Ogos 1791)
33
Francis Light
Raja Pedir
2 Rejab 1203, Ahad Tahun Ba (29 Mac 1789)
34
Cunda Long Ismail
Francis Light
15 Syawal, Sabtu
35
Francis Light
Raja Pedir
2 Rejab 1203, Ahad Tahun Ba (29 Mac 1789)
36
Surat Akuan
Penggawa Tuah, Penggawa Permatang dan Panglima Letanga (Selangor)
Tuan Raja Melaka
-
37
Francis Light
Saudagar Nasruddin
-
38
Mahkota Indera Bongsu Fansur
Cik Long Jurutulis
9 Rejab, Selasa
39
Saudagar Rahsia Raja Kelantan
Hakim Bandar Pulau Pinang
-
40
Surat Tengku Keraeng, Langat
Francis Light
2 Zulhijjah
41
Yang Dipertuan Tuah Pekan Baru
Francis Light
23 Zulhijjah 1205H, Selasa (23 Ogos 1791)
42
Encik Kamis Johor
Francis Light
2 Zulkaedah, Isnin
43
Syahbandar Selangor
Francis Light
22 Safar, Ahad
44
Laksamana Raja Mahkota Perak
Francis Light
1206
45
Saudagar Mirangkandu
Francis Light
-
46
Folio 49 Laksamana Perak Francis Light Selasa, 1205 / March 1791
47
Folio 50 Raja Abdullah, Sultan Ibrahim ibn Raja Lampuk Francis Light 1208

Tuesday, April 21, 2015

Catatan Jumlah Pengambilan Kapas (MS40320/3 folio 10) Tahun wau

Sana<h> tahun wau kepada tiga haribulan Jamadil Awal kepada hari Isnin, kepada waktu pukul dua belas, terbuat surat pengingat, kerani Kecik mengambil kapas seratus sepuluh delapan bandela. Dalam itu, ada yang kecil dua belas, tamat.

Thursday, April 9, 2015

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/9 folio 78) tentang pembelian beras oleh Cina Lek beserta cukai

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang tulus dan ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang. 

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/9 folio 50) tentang pembelian opium

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan daripada beta kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang telah masyhur kepada pihak perintah kebajikan.

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 7 surat 20) 15 Mei 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 7 surat 19) 21 April 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 7 surat 18) 21 April 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Wednesday, April 8, 2015

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/9 folio 7) 19 Jun 1790 Tahun Alif tentang orang-orang Tenu dan Keling yang lari

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan muafakat yang tiada berkesudahan mari sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang akil bijaksana telah masyhur sampai ke mana-mana. 

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 6 surat 14) 3 April 1787 tentang pembelian lembu

Alhamdulillah 


Surat tulus ikhlas daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 6 surat 13)

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Chit Francis LIght kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 6, surat 12)

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/9 folio 6) tentang perahu orang jahat dan permohonan membeli meriam

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas berkasih-kasihan yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang akil bijaksana, telah masyhur ke mana-mana.

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 5 surat 17) tentang pembelian lembu dan rotan

Alhamdulillah 


Surat tulus ikhlas daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 5 surat 16) tentang pembelian lembu

Surat tulus ikhlas daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 5 surat 15) 22 Mac 1787 tentang pembelian lembu dan papan cina

Surat tulus ikhlas daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Monday, April 6, 2015

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 4 surat 6) tentang pembelian kapur, ayam, padi dan beras

Alhamdulillah

Surat tulus ikhlas daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 4 Surat 5) tentang pembelian beras, ayam, telur ayam dan papan cina

Surat tulus ikhlas daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta, Saudagar Raja. 

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/9 folio 5) 8 Mei 1791 Tahun Dal Akhir tentang ikrar untuk Francis Light melindungi Kedah dari serangan laut

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang daripada Yang DiPertuan datang kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang termasyhur gah kepujian pada <...> kan segala pekerjaan di laut dan darat dan lagi sangat teguh setiawan lagi dermawan serta sangat mengasihi handai dan <...taulan?...> selagi ada perkitaran cakerawala matahari dan bulan, tiadalah lagi berputusan pada jalan muafakat dengan sahabat handainya.

Sunday, April 5, 2015

Friday, April 3, 2015

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 3 surat 4) 3 April 1787 tentang ambilan papan cina, lembu, beras dan rotan

Alhamdulillah 


Surat tulus ikhlas daripada beta Gurnador pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 3 surat 3) 24 Mac 1787 tentang pembelian ayam, beras, telur ayam, papan cina

Alhamdulillah 


Surat tulus ikhlas serta kasih sayang daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 2 surat 2) 16 March 1787 tentang penghantaran papan cina, ayam, telur ayam

Alhamdulillah 


Surat tulus ikhlas daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 2 Surat 1) tentang permintaan beras, padi, lembu, kambing, papan cina, papan merbau, ayam, itik

Wa Alhamdulillah

Surat tulus ikhlas serta kasih sayang daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 1 surat 11) 29 April 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta Saudagar Raja. 

Thursday, April 2, 2015

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 1 Surat 10) 21 April 1787

Surat chit daripada Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta, Saudagar Raja. 

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/8 folio 109) tentang penyelesaian hutang Seri Maharaja Dewa dan opium

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang.

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/8 folio 108) tentang permintaan beras

Al-Mustahaqqah

Surat kasih sayang serta tulus ikhlas yang tiada berkesudahan daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang. 

Surat Chit Francis Light kepada Saudagar Raja (MS40320/3 folio 1 surat 9) 8 March 1787?

Surat chit daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta, Saudagar Raja. 

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/8 folio 107) tentang kehendak Light hendak bertemu

Qultu

Barang tahu sahabat beta Gurnador Kapitan Light Dewa Raja. 

Surat Sultan Abdullah Kedah kepada Francis Light (MS40320/10 folio 27) tentang pembelian belerang dari Langkat

Al-Mustahaqqah

Surat tulus ikhlas daripada beta sampai kepada sahabat beta Gurnador Pulau Pinang yang akil bijaksana, telah masyhur sampai ke mana-mana.