Tuesday, October 25, 2016

Salinan Surat Francis Light kepada Penggawa Telebeng (MS40320/9, f. 55) berkenaan pembelian papan dan tiang (4 Rabiul Awal, Rabu, 2 Disember 1788)

Al-Mustahaqq

Surat tulus ikhlas muafakat yang tiada berkesudahan daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta To’ Penggawa Telebeng yang akil bijaksana wa ba’du dari itu ahwal akan fasal papan dengan tiang itu sahabat beta himpun taruh kerana beta tengah duduk suruh siap kiji  hendak pergi terima ambil papan dan tiang itu jikalau tiada muat kiji  boleh sahabat beta tolong muat dalam perahu beri mari bersama2 sebermula akan perahu sagur beta pinta dahulu empat buah itu minta sahabat beta beri mari juga kerana beta banyak susah hendak muat barang bawa ke kapal lagi pun barang yang kekurangan sahabat beta nyata mari boleh beta beri pergi ahwal inilah beta takrifkan perbuat surat pada empat haribulan Rabi’ al-Awal hari Arba’ tamat

Francis Light 2 Dec. 1788

[Di belakang surat]

Dato Penggawa

Saturday, October 1, 2016

Index perkataan dalam Koleksi Light Letters

(Nama orang, gelaran, tempat, barang-barang) 
Tarikh kemaskini: 5 Februari 2017


‘Aidrus, 656
1199, 59, 228, 229, 366, 563, 658, 825, 874
1201, 24, 64, 200, 263, 264, 337, 360, 809, 838, 853, 859, 864, 879, 904, 952, 996
1202, 160, 161, 196, 197, 261, 324, 381, 392, 412, 433, 687, 700, 799, 846, 863, 868, 870, 873, 900, 907
1203, 56, 81, 84, 142, 143, 154, 155, 386, 448, 692, 703, 763, 839, 873, 876, 877, 889, 891, 910, 920, 959
1204, 925, 964
1205, 94, 103, 358, 362, 613, 817, 927, 932, 936, 967, 971
1206, 100, 247, 248, 483, 548, 561, 617, 789, 791, 814, 842, 849, 922, 940, 944, 975, 979, 982, 985, 989
1207, 249, 251, 259, 260, 819, 896, 948, 992, 994
1788, 160, 198, 261, 400, 428, 608, 665, 674, 686, 699, 701, 847, 889, 891
1789, 81, 85, 142, 154, 232, 425, 659, 962
1790, 450, 610, 932, 937, 964
Abdul, 21, 27, 44, 79, 133, 249, 259, 260, 283, 298, 306, 308, 310, 315, 318, 339, 483, 524, 525, 533, 537, 631, 634, 652, 695
Abdul Halif, 858
Abdul Kadir, 485
Abdul Qadir, 463, 533
Abdul Rahim, 249, 634
Abdul Rahman, 133, 259, 816, 948
Abdul Samat, 485
Abdullah, 104, 168, 180, 211, 221, 232, 249, 366, 493, 548, 559, 564, 694, 864
Aceh, 87, 110, 132, 133, 134, 136, 137, 202, 207, 211, 288, 294, 296, 297, 383, 429, 453, 459, 522, 525, 635, 775, 780, 816, 846, 865, 886, 894, 915
adinda, 88, 148, 149, 226, 275, 405, 421, 651, 656, 676, 680, 708, 725, 945, 947, 967, 968
Agust, 893, 912, 990
Ahad, 988
Ahmad Qassasi, 346
Ahmad Qasysyasyi, 648
Ainya Nu, 131
Air Hitam, 635
Aisyah, 947
Aji, 485, 487, 808
Alang Mia, 437
al-Habib Abdul Rahman ‘Aidid, 816
Ali, 69, 95, 144, 156, 206, 207, 224, 231, 243, 301, 326, 389, 393, 426, 431, 607, 654, 691, 791, 797
Ali Khan, 156, 224, 389, 393
Allah, 23, 25, 27, 35, 40, 52, 57, 70, 77, 79, 82, 88, 90, 92, 95, 97, 104, 106, 152, 158, 162, 172, 202, 206, 207, 208, 211, 226, 228, 231, 252, 261, 275, 277, 279, 280, 282, 284, 286, 288, 292, 296, 299, 302, 306, 307, 308, 310, 313, 315, 319, 324, 326, 328, 330, 331, 335, 339, 355, 405, 414, 418, 420, 434, 441, 446, 447, 453, 458, 466, 469, 478, 480, 488, 495, 498, 499, 500, 501, 518, 525, 531, 618, 621, 622, 636, 638, 649, 655, 656, 657, 658, 668, 674, 677, 679, 682, 683, 708, 725, 728, 776, 778, 780, 783, 816, 824, 827, 829, 833, 844, 852, 855, 860, 868, 880, 892, 897, 902, 905, 908, 911, 918, 921, 924, 926, 928, 933, 935, 938, 942, 945, 947, 949, 953, 955, 959, 960, 963, 965, 968, 969, 972, 976, 980, 983, 987, 990, 993
Alor Setar, 389, 420, 465, 469
Amat Kasasi, 784
Amat Kelasi, 784
Amin, 1, 144, 275, 485, 682, 924
Aminah, 485
Ampan, 485
Angah, 181, 485
antelas, 315
anyiur, 449
anyur muda, 434
Arab, 46, 492, 502, 627, 797, 924
Armanani, 676
Armani, 215, 413
Awak, 180, 454, 576, 585, 768
ayam, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 160, 213, 354, 394, 396, 397, 480, 496, 499, 545, 563, 603, 651
Babu, 131
badik, 451, 522
Baharudin, 695
bahasa: Inggeris, 946, 967, 978, 985
bangsal, 166, 256, 555, 645, 719, 794, 795, 796
Bani, 479, 485
Banun, 235, 724
Bapu, 111, 128, 130, 135, 136, 224, 376, 394, 396, 398, 463, 533, 643, 672, 684
Basik, 485
Bataw, 797
batil, 451, 522
Batu Bahara, 33, 56, 57, 77, 87, 172, 187, 267, 458, 498, 648, 782, 783, 786
Batu Bara, 267, 382, 531, 677, 680
Batu Lancang, 449, 520, 642
Batu Maung, 634
batu senapang, 40, 850, 856, 882
Baujan, 131
Bayan Saki, 21, 636
Bayar, 131, 521
Belanda, 84, 152, 739, 797, 809, 878
Belati, 683
Belayit, 359, 368, 380, 551, 590, 717, 751
belerang, 50, 52, 446, 491, 703, 737, 742, 754, 895, 909, 912, 934, 958, 970, 972, 976, 980, 983
benang: emas, 451
benaras, 893
Bendahara, 82, 164, 166, 187, 217, 247, 267, 409, 414, 458, 581, 782, 783, 784, 785, 810, 813
Bendahara Muda, 217, 414
bendang, 176, 215, 410, 457, 515, 529, 577, 592, 650, 739, 750
bendera, 66, 451, 522, 844, 853, 855, 862, 874, 898, 922, 951
Benggala, 37, 39, 66, 76, 84, 87, 137, 219, 221, 263, 324, 366, 368, 413, 440, 441, 454, 471, 537, 552, 553, 563, 571, 572, 586, 588, 590, 593, 613, 614, 647, 659, 717, 740, 746, 751, 753, 755, 763, 767, 771, 772, 838, 844, 874, 894, 899, 903, 905, 909, 914, 921, 932, 940, 944, 957, 968, 969, 995
Bentara Kemangan, 288, 290, 797
beras, 27, 31, 52, 62, 72, 79, 110, 111, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 140, 142, 152, 154, 160, 164, 165, 166, 168, 176, 204, 213, 215, 249, 250, 252, 272, 275, 278, 292, 296, 307, 310, 320, 326, 328, 333, 336, 338, 339, 370, 380, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 397, 399, 400, 405, 407, 410, 412, 413, 416, 419, 421, 423, 425, 426, 436, 439, 453, 457, 467, 498, 505, 508, 509, 515, 517, 525, 529, 530, 545, 547, 548, 556, 563, 567, 570, 576, 586, 587, 592, 596, 599, 601, 603, 609, 611, 622, 631, 633, 634, 662, 666, 669, 670, 671, 674, 678, 682, 689, 699, 702, 706, 709, 712, 729, 738, 739, 742, 750, 760, 762, 765, 769, 770, 790, 792, 797, 799, 800, 801, 833, 837, 838, 862, 868, 876, 890, 893, 899, 903; kisar, 120, 389; lembut, 125, 425, 517, 667, 669; makan, 120, 666; pulut, 682; tumbuk, 389
Bernam, 222, 320, 344, 582, 808, 809
Beruas, 414
besi, 53, 176, 198, 305, 312, 320, 324, 328, 349, 364, 382, 392, 451, 522, 614, 623, 683, 688, 802, 818, 837, 850, 853, 868, 870, 874, 886, 930
besi lantai, 324, 349, 392, 853, 870
Betawi, 797, 906
biji jarak, 110
bilayit, 896
biola, 697, 701
bokor, 349
bom, 324, 341, 359
Bombay, 256, 690
Brunei, 938, 942, 970
budak, 29, 31, 33, 60, 100, 108, 196, 204, 215, 224, 233, 247, 265, 320, 367, 413, 432, 483, 503, 505, 540, 544, 577, 578, 579, 588, 603, 616, 618, 620, 652, 657, 661, 686, 719, 724, 730, 734, 738, 741, 747, 754, 757, 784, 836; Perak, 445
budak2, 31, 33, 60, 245, 247, 367, 392, 412, 429, 438, 494, 577, 608, 616, 620, 661, 715, 719, 734, 747, 757, 772
Budi Mak Tang, 132
Bugis, 97, 137, 252, 352, 372, 459, 608, 649, 745, 759, 808, 857, 862, 905, 950
Bukit Selangor, 337, 838, 839, 845, 846, 862, 868, 870, 876, 877
bulan: Agus, 951; Agustu, 966; Mayu, 951; Zulkaedah, 967
bunga, 25, 36, 106, 228, 260, 424, 517, 825, 893, 900, 902, 920, 933; emas, 893, 902; perak, 893
bunga emas, 988
bunga perak, 988
bunga setangkai, 900
Busu, 62, 181, 190, 675

Friday, August 12, 2016

Surat Tuan Syed Muhammad (Terengganu?) kepada Francis Light (MS40320/4, f. 5) berkenaan hutang 10 bahara rial (27 Syaaban, Isnin)

Ya ‘Aziz al-Karim

surat tulus ikhlas muafakat yang tiada berkesudahan selagi ada cakerawala matahari dan bulan daripada Tuan Syed Muhammad yang duduk bernaung di dalam susunan barang disampaikan Allah kepada Dato’ Gurnador Pulau Pinang yang akil bijaksana telah masyhurlah kepujian sampai ke manan2  wa ba’d 

Surat daripada Raja Muda kepada Kapten Scott (MS40320/4, f. 4)

Bismillah al-rahman al-rahim 
al-hamd lillah rab al-‘alamin wabihi nasta’in ‘ala umur al-dunia wa al-din wa salla Allah ‘ala sayyidina wa rasulina Muhammad khatam al-nabiyyin wa ‘ala alih wa sahbihi ajma’in 

Permintaan Sultan Selangor kepada Dato (Gurnador Pulau Pinang?) (MS40320/4, f. 56) berkenaan barang-barang besi, senapang, kikir gergaji, kain dan papan jati

maka adalah fasal perkara minta Yang Dipertuan Selangor dengan Dato’ pertama2 besi seratus tiga puluh pikul minta dengan harga belian Pulau Pinang kepada Dato’ melainkan dengan segeranya di dalam bulan tibul  lima hari bulan itu hendaklah sampai ke Selangor kerana Yang Dipertuan hendak menyuruh membawa ke Jawa akhwal  besi itu jikalau lampau daripada lima hari bulan tibul  itu tiadalah ambil besi itu oleh Yang Dipertuan 

Friday, August 5, 2016

Surat Teuku Muda Muhamad Saat Teluk Semawi kepada Francis Light (MS40320/4, f.3) berkenaan penghantaran beras ke Pulau Pinang

Tulus dan ikhlas syerta suci hati yang tiada terhingga dan tiada bermasa selagi ada kiranya puayuran(?) jika wa al-nur al-syams wa Allah wa al-muqawwad dan syerta pukesaran(?) dan malam dan siang itu daripada hati barang disampaikan oleh Tuhan seru alam sekalian alam apalah kiranya dan kepada sahabat Gunador Pulau Pinang yang beroleh kebesaran dan kemuliaan yang memerintahkan bandar Pulau Pinang Kompeni di dalam daerah nenggeri Pulau Pinang dan yang mengasihi segala dagang wa al-ba’d maka adalah diumpamakan seperti sepohon kayu di tengah padang yang rompak lagi rendang daunnya dan syerta harum baunya maka sekalian pun bernaunglah di bawahnya kepada ketika tengah hari maka sekalian burung pun makanlah buahnya maka angin pun bertiup dengan lemah lembut maka syerilah bawanya yang amat lazat cata rasyanya maka mesaralah kepada segala anggota maka mengucap syukurlah segala yang berbawang di bawahnya itu maka masyahurlah wartanya kepada segala alam sebab mendengar perangai yang demikian itu maka rindulah kita maka inilah akan ganti surat kita dan lagi arif bijaksana kepada memerintahkan kepada berkasih kasihan antara sahabat dan handai taulannya wa ba’d