Tuesday, October 25, 2016

Salinan Surat Francis Light kepada Penggawa Telebeng (MS40320/9, f. 55) berkenaan pembelian papan dan tiang (4 Rabiul Awal, Rabu, 2 Disember 1788)

Al-Mustahaqq

Surat tulus ikhlas muafakat yang tiada berkesudahan daripada beta Gurnador Pulau Pinang sampai kepada sahabat beta To’ Penggawa Telebeng yang akil bijaksana wa ba’du dari itu ahwal akan fasal papan dengan tiang itu sahabat beta himpun taruh kerana beta tengah duduk suruh siap kiji  hendak pergi terima ambil papan dan tiang itu jikalau tiada muat kiji  boleh sahabat beta tolong muat dalam perahu beri mari bersama2 sebermula akan perahu sagur beta pinta dahulu empat buah itu minta sahabat beta beri mari juga kerana beta banyak susah hendak muat barang bawa ke kapal lagi pun barang yang kekurangan sahabat beta nyata mari boleh beta beri pergi ahwal inilah beta takrifkan perbuat surat pada empat haribulan Rabi’ al-Awal hari Arba’ tamat

Francis Light 2 Dec. 1788

[Di belakang surat]

Dato Penggawa

Saturday, October 1, 2016

Index perkataan dalam Koleksi Light Letters

(Nama orang, gelaran, tempat, barang-barang) 
Tarikh kemaskini: 14 Januari 2017‘Aidrus, 649
‘Ain Nu, 126
1181, 221
1198, 160
1199, 56, 212, 341, 547, 651, 818, 867
1201, 23, 61, 241, 312, 335, 802, 831, 846, 852, 857, 872, 897, 945, 1014, 1034
1202, 151, 185, 299, 363, 374, 394, 415, 680, 693, 792, 839, 856, 861, 863, 866, 893, 900, 1073
1203, 53, 78, 81, 137, 147, 368, 430, 685, 696, 756, 832, 866, 869, 870, 882, 884, 903, 913, 952, 1017, 1019, 1021, 1022
12030, 280
1204, 918, 957, 1092
1205, 90, 98, 333, 337, 606, 810, 859, 920, 925, 929, 960, 964, 1069
1206, 95, 229, 465, 528, 541, 610, 782, 784, 807, 835, 842, 915, 933, 937, 968, 972, 975, 978, 982, 1065, 1089, 1102
1207, 231, 239, 812, 889, 941, 985, 987, 992, 994, 1024, 1072, 1088, 1097, 1120
1208, 99, 261, 313, 485, 573, 625, 814, 996, 1000, 1083, 1086, 1094
1209, 1081, 1090
121, 31, 188, 1014, 1036, 1043
127, 4, 325, 342
1788, 382, 410, 601, 658, 667, 679, 692, 694, 840, 882, 884
1789, 78, 81, 407, 652, 955
1790, 432, 603, 925, 930, 957
1793, 261, 318, 713, 728, 1097
8642, 1024
Abdul, 465, 504, 505, 513, 517, 624, 627, 645, 688
Abdul Halif, 851
Abdul Kadir, 467
Abdul Qadir, 445, 513
Abdul Rahim, 627
Abdul Rahman, 128, 809, 941
Abdul Rajak, 128
Abdul Samat, 467
Abdullah, 341, 460, 479, 528, 539, 548, 555, 687, 857, 919, 980, 1061
Abu Miya, 131
acar, 24
Aceh, 61, 83, 105, 127, 128, 129, 131, 188, 189, 193, 194, 196, 208, 246, 262, 268, 270, 272, 365, 411, 435, 441, 470, 475, 502, 505, 628, 768, 773, 809, 839, 858, 879, 887, 908, 1028, 1038, 1048, 1053, 1055, 1057, 1060, 1119
Acheh, 103, 411, 442, 486, 525, 552, 596, 731, 736, 742, 750, 752, 1109
adinda, 84, 141, 249, 387, 403, 644, 649, 669, 673, 701, 718, 938, 940, 960, 961
Agust, 886, 905, 983
Ahad, 145, 183, 189, 209, 223, 229, 243, 981, 1019, 1097, 1107
Ahmad al-Qassasi, 93
Ahmad Lebai, 477, 478
Ahmad Qassasi, 321
Ahmad Qasysyasyi, 641
Air Hitam, 628
Aisyah, 940
Aji, 467, 469, 801
Akstin, 33
Alang, 128, 140, 419, 533, 606, 697, 1113, 1114, 1121
Alang Mia, 419
Alang Permai, 128
al-Habib Abdul Rahman ‘Aidid, 809
Ali, 66, 276, 371, 375, 408, 413, 600, 647, 684, 784, 790
Ali Khan, 371, 375
Allah, 22, 24, 26, 34, 39, 49, 54, 67, 76, 79, 84, 86, 88, 91, 93, 99, 101, 144, 148, 150, 152, 161, 189, 192, 194, 196, 210, 212, 214, 231, 232, 240, 249, 251, 253, 254, 256, 258, 260, 262, 266, 270, 274, 277, 281, 282, 283, 285, 288, 290, 294, 299, 301, 303, 305, 306, 310, 314, 330, 348, 387, 396, 400, 402, 416, 423, 428, 429, 435, 440, 448, 451, 460, 462, 470, 481, 484, 485, 486, 487, 498, 505, 511, 545, 551, 556, 558, 560, 611, 614, 615, 629, 631, 642, 648, 649, 650, 651, 661, 667, 670, 672, 675, 676, 701, 718, 721, 769, 771, 773, 776, 809, 817, 820, 822, 826, 837, 845, 848, 853, 861, 873, 885, 890, 895, 898, 901, 904, 911, 914, 917, 919, 921, 926, 928, 931, 935, 938, 940, 942, 946, 948, 952, 953, 956, 958, 961, 962, 965, 969, 973, 976, 980, 983, 986, 988, 993, 995, 998, 1002, 1006, 1010, 1017, 1023, 1026, 1029, 1031, 1032, 1037, 1041, 1045, 1048, 1051, 1053, 1055, 1057, 1060, 1062, 1064, 1067, 1068, 1070, 1073, 1075, 1077, 1080, 1082, 1084, 1085, 1087, 1089, 1090, 1091, 1093, 1095, 1098, 1100, 1106, 1107, 1110, 1111, 1117, 1118, 1119
Al-Mustahaqqah, 178, 185, 212
Alor Setar, 371, 402, 447, 451
al-Qadri, 238
Amat, 129, 291, 777, 849, 1102
Amat Kasasi, 777
Amat Kelasi, 777
Amat Pak, 129
Ambumta Prom, 57
Amin, 1, 249, 467, 675, 917
Aminah, 467
Ampan, 467
Andalas, 1026
Angah, 467
anyiur, 431
anyur muda, 416
Arab, 477, 478, 488, 620, 790, 917, 991
arba’, 216, 391, 471, 786, 838, 1083
Armanani, 669
Armani, 200, 395
Arung Temujung, 246, 247, 272, 1118
Asahan, 311, 481, 1098
asap meriam, 1033
asar, 90, 134, 291, 333, 337, 348, 471, 814, 981, 1069, 1081, 1088, 1089
Atceh, 246
Awak, 156, 169, 436, 569, 578, 761
ayam, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 119, 151, 197, 329, 376, 378, 379, 462, 482, 485, 525, 547, 596, 644, 656
Babu, 126
badik, 433, 502
Baharudin, 688
bahasa: Inggeris, 939, 960, 971, 978, 999, 1007; Melayu, 1007, 1008
Bahasa: Melayu, 999
Baitul Haram, 325
bangsal, 535, 638, 712, 787, 788, 789
Bani, 461, 467
Banjar, 233
banting, 30, 34, 1060
Banun, 717
Bapu, 106, 123, 125, 130, 131, 208, 358, 376, 378, 380, 445, 513, 636, 665, 677
Bapu Haki Sab, 131
Bapu Sika, 130
baqa, 995
barus, 1099
Basik, 467
Bataw, 790
batil, 433, 502
Batu Bahara, 32, 53, 54, 74, 83, 161, 177, 243, 346, 347, 348, 440, 484, 545, 546, 549, 551, 560, 641, 775, 776, 779
Batu Bara, 243, 364, 511, 670, 673
Batu Lancang, 431, 472, 500, 635
Batu Maung, 627
batu senapang, 39, 258, 277, 843, 849, 875
Batuah, 32, 53, 54, 347, 549
Baujan, 126
Bawa, 129, 130, 816
Bayan Saki, 21, 629
Bayar, 126, 501
bedil, 263, 418, 539, 582, 652, 736, 749, 767, 903, 988, 996, 1038
Belait, 161
Belanda, 732, 790, 802, 871
Belati, 676
Belayit, 334, 350, 362, 531, 583, 710, 744
belerang, 48, 49, 428, 475, 696, 730, 735, 747, 888, 902, 905, 927, 951, 963, 965, 969, 973, 976, 1009
benang: emas, 433
benaras, 886
Bendahara, 79, 154, 177, 201, 243, 346, 348, 391, 396, 440, 574, 775, 776, 777, 778, 803, 806, 1026, 1038, 1043, 1046, 1124
Bendahara Muda, 201, 396, 1124
Bendahara Putih, 1026
Bendahari Muhamad Lebai, 216, 562
Bendahari Muhammad Lebai, 178, 183
bendang, 165, 199, 392, 439, 509, 570, 585, 643, 732, 743
bendera, 63, 433, 502, 837, 846, 848, 855, 867, 891, 915, 944
Benggala, 36, 38, 63, 72, 81, 83, 132, 203, 205, 219, 241, 299, 341, 350, 395, 422, 423, 436, 453, 517, 532, 533, 547, 564, 565, 579, 581, 583, 586, 606, 607, 640, 652, 710, 733, 739, 744, 746, 748, 756, 760, 764, 765, 831, 837, 867, 887, 892, 896, 898, 902, 907, 914, 925, 933, 937, 950, 961, 962, 990, 1013, 1015, 1051
Bengkulu, 1037, 1041
benih: sagu, 1014
Bentara Kemangan, 262, 264, 790
beras, 26, 30, 49, 59, 69, 76, 105, 106, 107, 110, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 136, 137, 144, 146, 151, 154, 156, 158, 165, 190, 197, 199, 230, 234, 246, 249, 252, 266, 270, 282, 285, 295, 301, 303, 308, 311, 313, 314, 352, 362, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 379, 381, 382, 387, 389, 392, 394, 395, 398, 401, 403, 405, 407, 408, 418, 421, 435, 439, 449, 484, 491, 494, 495, 505, 509, 510, 525, 527, 528, 536, 547, 553, 563, 569, 579, 580, 585, 589, 592, 594, 596, 602, 604, 615, 624, 626, 627, 655, 659, 662, 663, 664, 667, 671, 675, 682, 692, 695, 699, 702, 705, 722, 731, 732, 735, 743, 753, 755, 758, 762, 763, 783, 785, 790, 792, 793, 794, 826, 830, 831, 855, 861, 869, 883, 886, 892, 896, 943, 988, 1055, 1057, 1060, 1072, 1103, 1118, 1119; kisar, 115, 371; lembut, 120, 407, 660, 662; makan, 115, 659; pulut, 675; tumbuk, 371
Bernam, 206, 295, 319, 575, 801, 802, 1033, 1034
beruang, 1113
Beruas, 396
besi, 50, 287, 295, 299, 303, 324, 339, 364, 374, 433, 502, 544, 607, 616, 676, 681, 795, 811, 830, 843, 846, 861, 863, 867, 879, 923, 994, 1004
besi lantai, 299, 324, 374, 846, 863
Betawi, 790, 899, 1041
Bibi, 1115
biji jarak, 105
bijih timah, 1078
Bila Iram, 1108
bilayit, 889
Bilayit, 991
biola, 690, 694
Biram, 1108
bokor, 324
bom, 299, 316, 334, 544, 830
Bombay, 236, 342, 683
bot, 263, 287, 556
Brunei, 931, 935, 963, 1023, 1025
buah pelaka, 474
Bubu, 1017
budak, 28, 30, 32, 57, 95, 103, 185, 190, 200, 208, 216, 228, 242, 295, 344, 395, 414, 427, 465, 489, 491, 520, 524, 555, 561, 570, 571, 572, 581, 596, 609, 611, 613, 645, 650, 654, 679, 712, 717, 723, 727, 731, 734, 740, 747, 750, 777, 829, 921, 967, 971, 975,978, 1024, 1079, 1081, 1088, 1093, 1097, 1108, 1113, 1114, 1115, 1120, 1124; Perak, 427, 1124; perempuan, 1081, 1088, 1097
budak2, 30, 32, 57, 344, 374, 394, 411, 420, 480, 570, 601, 609, 613, 654, 708, 712, 727, 740, 750, 765
Budi Mak Tang, 127
Bugis, 93, 132, 232, 327, 354, 441, 555, 601, 642, 738, 752, 801, 850, 855, 898, 943
Bukit Batu, 89
Bukit Selangor, 69, 299, 303, 312, 555, 831, 832, 838, 839, 855, 861, 863, 869, 870
Bukuk, 558
bulan: Agus, 944; Agustu, 959; Istimbar, 1008; Jamadil Akhir, 995; Mayu, 944; Rabiul Awal, 1034; Rejab, 996; Syaaban, 68, 197, 198, 306, 313, 569, 586, 589, 596, 707, 991, 1005; Syawal, 201, 341, 344, 573, 748, 996; Zulhijah, 23, 200, 328, 420, 471, 532, 537, 553, 582, 593, 661, 667, 704, 730, 740, 771, 774, 1000, 1009, 1109, 1112; Zulkaedah, 960
bunga, 24, 34, 101, 406, 818, 886, 893, 895, 913, 926; emas, 886, 895; perak, 886
bunga emas, 981
bunga perak, 981
bunga setangkai, 893
burung, 251, 265, 475, 633, 1045, 1050, 1053
Busu, 59, 668
Campa, 558
candan, 235
cap, 63, 93, 325, 356, 396, 442, 447, 466, 606, 719, 774, 805, 829, 838, 857
cempedak, 431, 500
cengkih, 943
cerana, 433, 502, 619
cermin, 736, 739, 749, 889
Chau Piya, 57, 627
Chau Piya Surin, 627
Cik: ‘Ali, 635; Abdul Manaf, 820; Abdul Rahman, 820; Acang, 313; Adil, 467; Amat, 617, 635, 1100; Andak, 467; Anjang, 467; Anjang Rahim, 467; Awi, 165, 199, 203, 205, 395, 520, 574, 585, 590, 591, 594, 739, 754, 765; Budin, 467; Dolah, 635; Gati, 467; Hang, 612; Hong, 473; Jamal, 719; Jamaludin, 467; Jauhar, 635; Jumaat, 467; Keng, 473; Lait, 635; Long, 467, 699, 721, 1111; Long Man, 721; Madar, 126; Musa, 635; Ngah, 479, 635; Nulab, 829; Onong, 801; Pun Kun, 612; Qahar, 635; Salam, 635; Samat, 467; Sang, 467; Shamsudin, 1022; Sibapar, 467; Tah, 689; Taji, 467; Yatim, 635
Cik ‘Ali, 623, 645
Cik Abdullah, 158
Cik Alang, 1121
Cik Ali, 684
Cik Alim, 139
Cik Amat, 140
Cik Amin, 139, 140
Cik Andak, 1121
Cik Awi, 593, 727
Cik Baba, 644
Cik Bakar, 167, 183, 184
Cik Budin, 139, 140
Cik Buyung, 167
Cik Cak, 216
Cik Dam, 723
Cik Dilah, 139
Cik Dol, 158
Cik Dolah, 237
Cik Ha, 671
Cik Ismail, 139
Cik Jak, 178, 180, 216
Cik Jenal, 138, 167
Cik Jinal, 184
Cik Kamir, 140
Cik Kampit, 167
Cik Kenasir, 138
Cik Lambang, 129
Cik Long, 139, 171, 172, 174, 176, 181, 199, 1121
Cik Long Ilir, 139
Cik Long Ismail, 203
Cik Malim, 167
Cik Man, 167, 174, 183
Cik Marul, 627
Cik Mat, 129, 472, 641
Cik Mirap, 138
Cik Miru, 140
Cik Mualim, 183
Cik Mukmin, 139
Cik Muri, 624
Cik Nanah, 132
Cik Ngah, 654, 1121
Cik Nurdin, 139
Cik Panjang, 138
Cik Sabit, 723
Cik Sah, 138, 480, 490
Cik Saleh, 140
Cik Samah, 138, 216
Cik Seru, 237
Cik Silimau, 140
Cik Somang, 624
Cik Sulaiman, 627
Cik Suru, 138
Cik Tanjung, 236
Cik Udin, 184
cina, 287, 376, 487, 489, 596, 707, 807
Cina, 49, 50, 55, 89, 199, 212, 226, 234, 241, 254, 287, 365, 433, 458, 473, 475, 482, 502, 520, 524, 550, 556, 566, 576, 612, 663, 666, 682, 747, 782, 807, 816, 821, 855, 877, 886, 905, 907, 909, 912, 927, 932, 936, 939, 946, 950, 959, 963, 971, 975, 984, 989, 999, 1003, 1008, 1012, 1016, 1029, 1041, 1046; Acu, 457; Hong, 457; Kam, 612; Tu, 457
Cina Tambi, 816
Cina Timat, 877
cincin, 433, 502
cindai, 1090
cit, 71, 106, 107, 108, 109, 119, 120, 122, 123, 124, 367, 419, 486, 611, 613, 632, 637, 646, 649, 655, 661, 665, 666, 678, 679, 684, 723, 1010, 1111
Cu Asu, 281
Cukubat, 1116
curi, 396, 457, 562, 801
dacing, 984
Daeng Madik, 821
Daeng Madiq, 821
Dal Akhir, 680
Dalbadar Sab, 131
damar, 154, 158, 231, 584, 669
damar batu, 154, 158, 584
darat, 48, 55, 158, 161, 201, 263, 341, 362, 394, 406, 439, 509, 519, 547, 605, 662, 703, 740, 743, 785, 788, 802, 803, 805, 855, 881, 903, 904, 909, 926, 940, 952, 959
Darul: Aman, 55, 61, 74, 76, 99, 250, 311, 325, 341, 413, 551, 663, 773, 843, 857, 1064, 1080, 1082, 1093; Ihsan, 89, 1068, 1073, 1087; Khusus, 61, 64, 241, 281, 283, 301, 311, 315, 321, 325, 334, 342, 779, 830, 836, 837, 841, 843, 845, 848, 850, 851, 858, 865, 867, 871; Ridhuan, 396, 1035; Ridhwan, 826, 828, 1013; Sagha, 1082; Salam, 46, 670, 773, 779, 850, 853, 935, 993, 1002, 1023, 1026, 1043, 1044, 1046, 1100; Sighar, 1087, 1091, 1095
Darul Aman, 212, 223, 230, 342, 938, 1032, 1070
Darul Hasan, 281, 282, 283, 290, 301, 305
Darul Husus, 285, 288, 305, 317, 329
Darul Ihsyan, 74
Darul Khusus, 241, 875, 1032
Darul Ridhwan, 332, 1013
Darul Ridwan, 95
Darul Salam, 189, 194, 885, 890, 901, 911, 914, 919, 921, 928, 931, 942, 946, 948, 956, 958, 962, 965, 969, 973, 976, 980
Dato Uskut, 265
Dato` Bandar, 33
Dato’ Bandar, 449
Dato’ Gani, 549
Dato’ Kaya, 347, 558, 560, 775
Dato’ Man, 467
Datuk Bendahara Putih, 1046
Datuk Kaya, 776
daun te, 55
daun teh, 212
dayang, 474
Dayang, 46, 467
Dayang Maqdik, 234
Dayang Mutanang, 1125
Dayang Tujing, 234
Demang, 425
Dewa Raja, 141, 148, 156, 158, 163, 212, 341, 410, 443, 512, 547, 576, 593, 676, 734, 748, 773, 779
Dewata, 644
Dewi Ampun Kurnia Nian, 1113
dian, 55, 212, 290, 736, 749, 1024
Didalung, 1111
Din Muhamad, 127
Din Muhammad, 131
Dona Malim, 126
Du Rahim, 138
Dua Puluh Dua, 262
duha, 24, 26, 53, 98, 293, 313, 774, 781, 1014, 1017, 1022, 1024, 1034, 1036, 1072, 1073, 1086, 1090, 1094
durian, 161, 431, 500
Durji Mahyuddin Kandu, 128
Durji Syeikh Husin, 131
Durji Syeikh Mahyuddin, 128
Ecik Acang, 313
emas, 51, 86, 146, 148, 160, 167, 178, 183, 186, 216, 217, 221, 260, 264, 333, 346, 369, 371, 383, 429, 433, 434, 450, 452, 461, 477, 488, 490, 499, 502, 504, 505, 519, 619, 641, 687, 716, 737, 765, 818, 871, 887, 915, 926, 950, 954, 981, 1004, 1008, 1029, 1046, 1054, 1066, 1069, 1071, 1084, 1085
Emas, 148, 467
embalau, 419, 887, 905, 963, 965, 969, 973, 976
Empat Suku, 775
emping, 660
Enci Amat, 268
Encik: Abdul Rahim, 465; Ahmad, 328; Amat, 67, 809; Andam, 685; Awi, 549; Latif, 809; Majid, 314, 632; Malim, 348; Mat, 560; Muhamad, 685; Samat, 295, 306, 307; Tim, 310, 881; Usup, 545
Encik ‘Am, 670
Encik ‘Umar, 635
Encik Abdul Rahim bin Haji Abdullah, 230
Encik Cu, 89
Encik Kamis, 91
Encik Kasim, 230
Encik Keling, 877
Encik Muhammad, 74
Encik Subuh, 651
Encik Taimah, 74
Encik Tim, 883
Encik Usyub, 74
Engku Maharaja Lela, 242
Fakir Mahyuddin, 130
Fakir Sab, 141
Fakir Sahib, 222
Fakkira, 33
Faqir Kad, 380
Faqir Kandu, 403
Faqir Lebai, 625
Faqir Sab, 96, 737
Faqira Malik, 640
Fatimah, 467
Fatisah, 467
fitnah, 57, 79, 99, 203, 268, 303, 662, 703, 784, 803, 806, 856, 861, 865
Francis Light, 78, 81, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 124, 453, 658, 679, 770
Fransis, 470
Fransua, 470
Gabang, 82
Gabenor, 34, 287, 556
Gabernor, 34, 332, 544, 845, 848
gading, 987, 1068
gaduh, 466, 903
gajah, 148, 205, 419, 479, 619, 676, 762
gambir, 249, 298, 854
Gan, 556
Gannor, 556
gantang, 105, 106, 107, 112, 114, 119, 120, 123, 308, 362, 369, 374, 392, 401, 434, 439, 504, 509, 592, 625, 626, 662, 699, 743, 794, 883
Ganti, 325
garam, 40, 69, 221, 237, 383, 398, 428, 434, 456, 504, 1077, 1106
Garunador, 776
gelang, 882
geliga, 1069
gergaji, 544, 867
Ghani, 32
Ghani Batuah, 346
ghurab, 984
giras, 889
Glas, 950, 1003
Gobernador, 836
Gobernor, 241, 342, 555, 832, 834, 841, 851, 855, 857, 858, 863, 865, 869, 870, 871, 875, 881, 883
Gobernur, 272, 308
Gonadur, 1020
Gubernador, 34, 61, 91, 92, 1103
Gubernor, 64, 224, 276, 292, 298, 299, 311, 325, 329, 334, 830, 839
Gubernur, 315
Guberunador, 243
Gubu, 1017
Guhnaduru, 273
gula, 39, 70, 85, 234, 1077
Gunador, 99, 165, 251, 265, 267, 333, 394, 590, 591, 615, 644, 648, 769, 961, 1019, 1055, 1060
guni, 308, 313, 314, 367, 419, 624, 627, 702, 921, 943
Gunnador, 1050
Gunnadur, 1051, 1119
gurdi, 557
gurnador, 348
Gurnador, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 58, 59, 65, 66, 67, 69, 71, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 93, 96, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 136, 137, 144, 146, 151, 154, 156, 158, 161, 163, 168, 169, 178, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 199, 201, 203, 205, 206, 208, 214, 216, 218, 219, 223, 226, 228, 230, 232, 238, 243, 246, 247, 249, 254, 258, 260, 268, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 285, 288, 290, 293, 294, 297, 301, 303, 305, 306, 307, 310, 313, 314, 317, 321, 324, 327, 328, 330, 338, 341, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 371, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 381, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 398, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 416, 418, 419, 420, 423, 425, 427, 432, 436, 439, 443, 447, 449, 450, 453, 454, 455, 457, 462, 464, 465, 466, 469, 473, 475, 477, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 545, 550, 551, 552, 553, 554, 558, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 592, 593, 594, 595, 596, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 609, 612, 614, 617, 618, 621, 623, 625, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 636, 637, 640, 641, 642,643, 645, 646, 650, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 662, 663, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 687, 688, 692, 693, 696, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 721, 724, 726, 727, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 771, 772, 773, 775, 779, 782, 783, 785, 792, 793, 797, 799, 803, 805, 807, 809, 813, 820, 822, 824, 826, 827, 828, 850, 861, 866, 873, 874, 877, 879, 884, 885, 890, 894, 898, 901, 904, 907, 909, 911, 914, 915, 917, 919, 921, 926, 928, 931, 934, 935, 939, 940, 942, 946, 948, 953, 956, 958, 962, 965, 969, 972, 974, 977, 980, 983, 986, 988, 993, 995, 998, 1002, 1006, 1010, 1013, 1014, 1018, 1020, 1023, 1035, 1048, 1053, 1057, 1068, 1070, 1073, 1075, 1077, 1078, 1080, 1082, 1085, 1087, 1091, 1093, 1095, 1101, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1122, 1124
Gurnador Jenderal Benggala, 36, 390, 573
Gurunador, 39, 95, 98, 290, 319, 633, 651, 689, 722, 824
Ha, 46, 55, 56, 270, 302, 330, 414, 631, 632, 641, 673, 718, 812
Habang, 55
haji, 22, 66, 224, 274, 294, 325, 342, 667, 683, 688, 813, 832, 834, 836, 849, 912, 917, 947, 985
Haji, 241, 413, 425, 627, 645, 667, 683, 688, 695, 704, 774, 784, 813, 836, 841, 857; Abdul Rashid, 695; Abu Bakar, 695; Burhan, 688; Yusuf, 695
Haji ‘Abdul Rasyid, 645
Haji Ali, 214, 413, 784
Haji Burhan, 683
Haji Kasim, 836
Haji Lebai, 131
Haji Mahmud, 66, 224, 276, 292, 865
Haji Muhamad Duli, 1064
Haji Saradip, 704
Haji Sulaiman, 813
haji Suradipa, 22
Haji Yunus, 1094
Hakim Bab, 445
Hakim Bandar, 48, 86, 350, 387, 427, 520, 607, 611, 711, 712, 718, 721, 723, 727, 815, 1124
Hakim Bawa, 815
Hakim Berahim, 128
Hakim Hasan, 216
Hakim Ibrahim, 672, 1117
Hakim Rijaluddin, 649
haleja, 690, 691
halwa: kembang2, 465; menggustan, 465
halwah, 295
Hamdan, 1111
Hang Jalal, 890, 894
hari: Ahad, 23, 75, 78, 81, 94, 117, 134, 200, 202, 243, 282, 288, 307, 328, 395, 401, 407, 432, 443, 465, 484, 489, 501, 512, 523, 525, 534, 536, 547, 553, 572, 606, 615, 644, 648, 674, 682, 704, 717, 723, 730, 731, 762, 774, 777, 787, 820, 823, 850, 920, 987; Arba’, 43, 52, 54, 357, 378, 409, 427, 434, 441, 454, 504, 516, 519, 522, 532, 540, 542, 563, 654, 656, 658, 716, 719, 781, 787, 822, 852, 857; Isnin, 60, 61, 65, 68, 105, 255, 272, 312, 313, 316, 317, 322, 361, 363, 394, 452, 528, 530, 533, 548, 566, 582, 592, 596, 632, 651, 661, 662, 667, 693, 695, 726, 734, 735, 738, 743, 748, 758, 761, 762, 764, 800, 836, 839, 866, 1014
harimau, 794
Harun, 688
Hasan, 25, 325, 354, 360, 363, 410, 416, 417, 481, 483, 488, 562, 659, 724
Hasan Bahi, 477, 488
Hasan Bia, 816
Hasan Kandu, 128, 354, 360, 363, 562, 783
Hasan Mir Lebai, 815
Hasan Mira Lebai, 477, 488
Hasan Sab, 815
Hindu, 706
hukum Islam, 807, 820
huru hara, 961
Husin, 59, 96, 562
Husin Sab, 111, 128, 131, 132
Husna Marikan, 388, 398, 402, 477, 488
Ibrahim, 26, 48, 188, 533, 572, 576, 836, 873, 941, 1114
Ibrang, 661
ikan, 29, 310, 329, 411, 433, 465, 502, 566; kering, 310
Ikan pari, 724
Ikan yu, 724
ikrar, 37, 422, 441, 452, 547, 605, 697, 724, 733, 815
ilanun, 813
Ilanun, 822, 899
Imam Alang, 28, 534, 673
Iman, 663
Indera Kayangan, 48, 55, 185, 212, 214, 406, 413, 663, 675, 693
Inderagiri, 1022
Inggeris, 28, 32, 34, 36, 37, 46, 63, 224, 260, 280, 294, 306, 315, 322, 325, 333, 341, 365, 429, 436, 437, 441, 461, 498, 506, 507, 524, 744, 790, 797, 799, 805, 813, 834, 836, 837, 841, 848, 867, 897, 899, 901, 914, 919, 926, 944, 950, 986, 1006, 1024, 1028, 1037, 1041, 1103
insya Allah, 84, 254, 258, 267, 294, 429, 484, 851
Insya Allah, 912, 923, 929, 939, 946, 951, 959, 961, 962, 966, 970, 982, 989, 1004
Ipah, 467
Ipu, 127
Irsali Nacar, 636
Isang, 117
Islam, 224, 801, 807
Ismail, 69, 129, 154, 158, 164, 186, 477, 513, 611, 636, 803, 815, 816
Ismail Lebai, 129, 636
Isnin, 134, 151, 157, 159, 347, 488, 601, 1058
isteri, 26, 74, 160, 182, 186, 281, 282, 290, 400, 647, 648, 649, 689, 698
Istimbar, 886
istinggar, 50, 879
Itam, 467, 644, 679, 719
Itang, 414
itik, 110, 112, 151, 197, 329, 376, 379, 462, 525, 547, 596, 644, 656
Jaga2, 28, 197, 329, 368, 369, 371, 373, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 398, 402, 403, 405, 408, 462, 480, 485, 492, 493, 494, 495, 521, 554, 566, 592, 594, 602, 667, 673, 782, 792, 799, 891, 902, 942, 960, 961, 991
Jakup Peter Pan Beram, 898
jam, 23, 48, 66, 75, 103, 280, 283, 286, 325, 406, 690, 704, 831, 832, 838, 843, 850, 857, 869, 871, 875, 889; orolis, 690
jam pasir, 145
Jamadil Akhir, 60, 105, 112, 114, 116, 117, 118, 121, 134, 135, 147, 151, 205, 291, 313, 333, 337, 375, 422, 524, 526, 540, 571, 577, 590, 591, 620, 649, 653, 663, 665, 678, 681, 719, 723, 753, 754, 755, 759, 763, 764, 792, 836, 1042, 1092
Jamadil Awal, 34, 45, 52, 56, 110, 111, 134, 190, 207, 210, 212, 221, 317, 350, 354, 357, 377, 453, 484, 520, 539, 547, 564, 583, 584, 621, 702, 715, 732, 736, 739, 751, 765, 782, 802, 835, 842, 957, 982, 1065
Jamal, 353, 354, 365, 590, 591, 680, 712
Jamal Bas, 688
jamban, 787
Jambi, 1018, 1019, 1020, 1021, 1045
Jan Glas, 72, 1006
Jan Kellas, 423
Jan Sab, 131
Jan Tambi, 131
jarum, 58, 845
Jarum Emas, 396
jawa, 69, 489, 775
Jawa, 32, 339, 431, 469, 500
jazirah, 462, 885
Jenderal, 36, 37, 58, 63, 203, 219, 341, 350, 390, 421, 422, 423, 453, 517, 532, 533, 539, 573, 575, 576, 581, 583, 606, 652, 686, 733, 739, 744, 746, 756, 760, 764, 765, 797, 799, 805, 837, 867, 892, 898, 902, 1126
Jenderal Benggala, 203, 423, 739, 756, 764, 805, 892
Jeneral Benggala, 436
Jerabas Yakut, 1008
Jeram, 445, 513, 801
Jeram Emas, 158
Jim, 152, 158, 160, 169, 179, 185, 212, 232, 235, 261, 279, 297, 301, 302, 406, 409, 411, 414, 433, 441, 466, 549, 560, 612, 616, 640, 641, 664, 666, 687, 691, 693, 780, 788, 821, 871, 873, 889, 894, 983, 984, 990, 991, 1008, 1012, 1018, 1048, 1049, 1061, 1064, 1075, 1077, 1080, 1085, 1091, 1098, 1117, 1125
Jim Skat, 664
jintan putih, 818
Jiwa, 441, 467
Jiyang, 687
Johan Berdaulat, 470, 826, 1013
Johan Pahlawan, 631
Johar, 560
Johor, 46, 91, 780, 895, 898
jolong, 769
Jon, 406, 693
Juan, 666
Judah, 834, 836, 841
judi, 457, 487, 612
Jukan Piyarat, 152
Jumaat, 26, 27, 47, 122, 123, 154, 166, 198, 313, 325, 348, 364, 386, 410, 418, 426, 520, 529, 578, 579, 586, 589, 653, 657, 660, 676, 684, 685, 711, 712, 715, 745, 753, 754, 756, 763, 787, 802, 824, 827, 831, 832, 843, 869, 875, 884, 893, 945, 961, 1034, 1036, 1092
juru bahasa, 1012
Juru Batu Dah, 560
jurumudi, 431, 474, 780
Jurumudi, 130, 725
jurutulis Kasim Waladi Siak, 240
Jutan, 679
kaca, 42, 593, 775, 811
kacang, 1054
kadut, 234
Kai, 199, 487, 682
Kaih, 560
kain, 26, 28, 30, 34, 39, 40, 93, 282, 285, 290, 303, 305, 308, 311, 321, 329, 336, 339, 354, 356, 358, 374, 388, 406, 409, 419, 433, 434, 456, 469, 479, 492, 502, 504, 526, 607, 616, 619, 640, 659, 665, 678, 680, 690, 691, 735, 736, 738, 749, 752, 762, 772, 774, 810, 818, 827, 863, 870, 878, 889, 893, 897, 921, 931, 935, 947, 949, 953, 957, 963, 994; Aceh, 772, 810; ali bat, 1010; antelas, 1082; besar, 893, 897, 913, 920, 957, 1009; bugis, 433, 502, 736; Bugis, 665, 678, 752, 870, 1102; cadakan bafat, 1011; cat, 924; celupan, 39, 339, 374, 878, 963, 1011, 1072; cenda, 1083; cina, 406; cindai, 406, 659, 951, 1093; cit, 619, 659; duriya, 818; emu, 1090; gajah, 308, 311, 878; Gajah Hitam, 1056; gajah khura, 308; gajah putih, 1072; Gajah Putih, 1056; gara, 863, 1011; gulung, 290, 897; haleja sutera, 433; hamu, 1082; hitam, 434, 504, 691, 1022, 1090; itam, 690, 924; jet, 433; jong, 691; Kemuka, 827; lagi furbafta, 1011; layar, 406, 607, 616; mesrua, 818; palang rusa, 1052; Palang Rusa, 774; pera, 889; putih, 39, 301, 329, 433, 502, 1007, 1010, 1022; putih bahar mal mal, 1010; putih kaci pir mal mal, 1010; putih kasar, 1117; sarung sutera, 947; sutera kemuka, 433
Kain: Besar, 987, 991
kain antelas, 290
Kain Asahan, 298
kain asahan putih, 186
kain bugis halus, 186
kain cindai, 161
kain gajah besar, 161
kain gajah khura, 161
kain gulung, 147
kain hamu, 161
kain hitam celupan, 161
kain itam, 185
kain langkai palang rusa, 193
kain palang rusa, 257
kain putih, 161, 185, 1061, 1117
kain putih bafta, 161
kain putih gajah khur, 249
kain sutera, 189, 239, 433
kajang samir, 372, 785, 794
kaki lilin, 281
kalamkari, 878
kalamkari halus, 161
Kaling, 917
kambing, 110, 163, 376, 382, 768, 772, 774, 793, 1012, 1017, 1056; bebiri, 1012; kibash, 1012
kambing kasi, 264
kampit, 50, 90, 660, 1077
Kampitan Uskut, 1082, 1083
Kampung Buku’, 32
Kanju Tambi, 178, 562
kapak, 28, 867
kapal, 26, 32, 37, 44, 51, 52, 66, 74, 78, 86, 96, 98, 105, 106, 165, 197, 203, 205, 241, 256, 260, 262, 266, 268, 270, 288, 311, 315, 325, 341, 342, 350, 356, 360, 362, 365, 421, 438, 443, 448, 460, 461, 470, 479, 483, 490, 508, 512, 515, 519, 524, 525, 534, 547, 553, 582, 583, 585, 596, 607, 627, 656, 658, 668, 669, 680, 683, 688, 704, 706, 744, 751, 769, 771, 777, 780, 790, 808, 809, 815, 821, 822, 831, 832, 834, 836, 841, 845, 855, 872, 881, 886, 904, 907, 909, 912, 914, 917, 919, 922, 926, 929, 931, 935, 942, 946, 950, 954, 958, 963, 965, 969, 973, 976, 982, 983, 985, 989, 996, 998, 1003, 1007, 1012, 1015, 1016, 1048, 1051, 1053, 1055, 1057, 1062, 1066
kapal perang, 163, 341, 461, 931, 935, 983
kapas, 30, 40, 42, 134, 135, 137, 143, 146, 154, 264, 274, 371, 373, 387, 388, 389, 395, 399, 445, 492, 493, 494, 513, 659, 811, 887, 927, 1071, 1119
Kapitan: Asakat, 1113; Banggul, 837, 945; Bat, 549; Bek, 71, 429, 947, 948, 951; Benggala, 897; Bik, 902; Bikan, 696; Bilair, 439; Bilayar, 743, 942, 943; Bisin, 783; Bongkok, 858, 859; Bongkol, 818, 819; Buaya, 1051; Bun, 855; Camnan, 888, 922, 923, 954, 955, 960, 1004; Cik Kee, 1003; Cina, 828, 881, 882, 883, 884; Danlab, 1015; Danlak, 999, 1000; Danlap, 921, 922, 923, 924, 928, 929, 953, 954, 955, 1002, 1005; Daril, 863; Dewa Raja, 435, 443; Diksin, 657; Dikson, 655; Fakar, 888, 991; Farkins, 883; Fores, 883; Frair, 432; Galas, 66, 954, 955; Glas, 71, 72, 272, 299, 891, 892, 894, 897, 902, 909, 912, 944, 947, 948, 950, 951, 957, 1008, 1009, 1010; Glass, 315, 747; Gray, 332, 333; Hab, 896; Hamatan, 72, 83, 901, 902, 949, 1012; Hamatan Patikuan, 1012; Hamiltan, 1006, 1007, 1008; Han, 873; Inggeris, 896, 897; Iskut, 460; Jabsin, 889, 990, 991, 1080; Jaga, 369, 373; Jaga2, 28, 243, 346, 347, 368, 369, 373, 381, 389, 402, 403, 405, 447, 602, 794; Jankini, 821; Kam, 329; Karniki, 885, 886, 887, 888, 932, 933, 936, 937, 939, 954, 958, 959, 960, 965, 967, 970, 971, 974, 977, 978, 983, 984, 985, 987, 990, 993, 994, 1000, 1015, 1023, 1024; Kas Mas, 551; Kelas, 429; Kellas, 423; Keri, 432; Kerniki, 905; Kinang, 909, 910; Klak, 914, 915; Laid, 939; Laik, 443; Lait, 634; Lak, 773, 966; Laksan, 293; Lan Ji, 409; Lat Bon, 299; Lid, 887; Lik, 837, 843, 867, 868, 966, 969, 970, 973, 974, 976, 977; Lisin, 1051; Lit, 966, 970, 974, 977; Long, 887, 888, 904, 905, 940, 958, 959, 962, 963, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 996, 998, 999; Lun, 669; Marah, 1055; Maris, 32, 336, 780; Melayu, 27, 775, 820; Muda, 458, 520, 612; Niksin, 303; Perangsis, 1066; Perkins, 308; Piku, 644; Punci, 784; Rafsin, 414; Rait, 432; Rapsin, 551; Robising, 440; Sapsin, 1093; Saqad, 824; Setur, 771; Skot, 777, 877, 878, 1098, 1118; Tomas Faris, 867; Tua, 612; Tuah, 458, 459; Usakut, 858, 859; Ushkut, 365, 460; Uskat, 57, 383, 387, 389, 674, 700, 1088, 1106, 1107, 1109; Uskut, 40, 42, 55, 64, 94, 254, 255, 256, 257, 268, 294, 295, 317, 324, 328, 336, 337, 364, 365, 371, 373, 408, 409, 429, 463, 519, 530, 537, 539, 549, 564, 606, 627, 666, 669, 680, 702, 780, 783, 784, 795, 806, 809, 810, 811, 867, 881, 882, 888, 889, 904, 955,959, 964, 967, 970, 971, 973, 976, 978, 979, 999, 1004, 1062, 1063, 1085, 1086; Ustur, 470; Uthkut, 460; Uwilson, 873; Walsin, 627; Wilsin, 305, 855; Wilson, 304, 332, 336, 856, 861; Yan Kelas, 108; Yu, 257, 790, 1048, 1049, 1051, 1052
Kapitan Askut, 264
Kapitan Belanda, 81
Kapitan Dewa Raja, 221, 222
Kapitan Fitras, 263
Kapitan Jabsin Manarab, 1080, 1085
Kapitan Jaga2, 136, 137, 143
Kapitan Jam, 279
Kapitan Jelusin, 57
Kapitan Karniki, 1096
Kapitan Kerai, 279
Kapitan Kidis, 234
Kapitan Kir, 67
Kapitan Laik, 148, 212
Kapitan Laiq, 141, 156, 158, 163, 704
Kapitan Lait Dewa Raja, 1017
Kapitan Lak, 150, 242
Kapitan Lat, 189
Kapitan Lisban, 256
Kapitan Mambuk, 74
Kapitan Maqral, 279
Kapitan Merewah, 197
Kapitan Mister Lih, 192
Kapitan Misteri Tan, 196
Kapitan Piurat, 189
Kapitan Tumas Furis, 63
Kapitan Uskat, 136, 143, 146, 208, 543
Kapitan Uskut, 137, 146, 210, 231, 246, 255, 268, 294, 1090, 1095, 1096, 1122
Kapitan Usykut, 210
Kapitan Wilisan, 301
kapur, 105, 108, 109, 115, 116, 120, 151, 163, 367, 379, 381, 382, 403, 655, 657, 693, 759, 792, 793
Karana, 467
Karim, 381, 402, 467
Karkun Katib al-Muluk, 189
Karun Nard, 777
Kasim, 558
Kasturi, 57
Katibin, 688
katibuhu, 257, 442, 477, 488, 620, 685, 697, 820
Kaya, 49, 50, 53, 74, 425, 621, 773, 775, 845
Kayang, 443, 512
kayu, 30, 39, 98, 186, 189, 193, 236, 237, 245, 251, 265, 290, 298, 311, 329, 341, 372, 391, 406, 409, 463, 466, 475, 535, 544, 627, 690, 691, 753, 788, 810, 818, 837, 845, 853, 863, 878, 889, 1050, 1060, 1078, 1082, 1122, 1125
kayu jati, 193, 753
Kedah, 36, 37, 40, 55, 76, 79, 86, 111, 125, 126, 130, 138, 156, 166, 169, 171, 178, 199, 212, 216, 315, 332, 341, 350, 383, 392, 402, 421, 422, 436, 437, 439, 441, 452, 480, 487, 490, 506, 507, 509, 521, 534, 535, 547, 585, 592, 594, 596, 604, 614, 648, 662, 671, 679, 681, 689, 716, 719, 732, 743, 752, 800, 801, 802, 803, 806, 830, 831, 843, 845, 849, 855, 859, 897, 908, 920, 938, 960, 961, 982, 998, 1002, 1032, 1034, 1072
Keempat Suku, 32, 243, 346, 348, 546, 776, 778
Kehasan, 414
Kejuruan Japur, 1077
kekanda, 84, 141, 270, 387, 403, 489, 644, 649, 669, 670, 673, 701, 718, 721, 938, 940, 961
Kelahum, 418, 569
kelambu, 433, 502
Kelantan, 51, 52, 86, 87, 926, 984
kelasi, 33, 346, 780, 813
Kelian Jejawi, 466
Keling, 45, 72, 82, 96, 125, 127, 165, 176, 190, 205, 226, 230, 262, 315, 344, 406, 455, 477, 478, 479, 483, 488, 518, 527, 609, 693, 751, 815, 845, 878, 919, 924, 929, 1002, 1055, 1108
Kembang, 467
Kemboja, 963
keminyan, 1106
Kemoja, 524, 905
kenderi, 165, 783
kepala surat: al-Shams wa al-Qamar, 53, 54, 88, 98, 276, 317, 342, 836, 909; Al-Shams wa al-qamar, 61, 311, 830, 837, 839, 841, 843, 845, 848, 850, 851, 855, 857, 858, 863, 865, 867, 869, 870, 871, 883, 894, 917, 919, 926, 965, 998; Al-Shams wa al-Qamar, 63, 64, 66, 241, 432, 462, 555, 826, 832, 834, 875, 881, 914, 962, 976, 983, 988, 993, 995, 1002, 1006, 1103; al-Shams wa al-qamar al-nujum, 986; Al-Shams wa al-qamar wa al-nujum, 926, 965, 973; Al-Shams wa al-Qamar wa al-Nujum, 962, 976, 988, 993, 1006; Al-Shams wa al-Qamar wa-Nujum, 1002; Nur Shams wa al-Qamar, 91, 1070; Qauluhu al-Haqq, 274, 281, 287, 290, 297, 556, 890, 898, 901, 904, 928, 931, 935, 942, 948, 953, 956, 958, 969, 980, 1010, 1017; Qauluhu al-Haqq wa kalamuhu al-sidq, 890, 1020; Qauluhu al-Haqq wa kalamuhu al-Sidq, 958, 1018; Qauluhu al-Haqq wa Kalamuhu al-Sidq, 980; Qawluh al-Haqq, 1087; Qawluhu al-Haqq, 22, 26, 27, 51, 57, 59, 79, 89, 378, 396, 431, 475, 477, 548, 578, 584, 651, 659, 666, 670, 690, 697, 719, 722, 723, 776, 779, 792, 803, 813, 820, 821, 828, 873, 1043, 1050, 1062, 1068, 1073, 1082, 1090, 1091, 1093, 1095, 1106, 1111; Qawluhu al-Haqq wa Kalamuhu al-Sidq, 1106; Qultu, 439, 576, 593, 748, 1080, 1084, 1085; Qultu Asah, 1084; Wa al-shams wa al-kamar, 551; Ya ‘Aziz, 21, 95, 96, 375, 376, 379, 381, 383, 385, 386, 387, 389, 402, 615, 629, 636, 640, 642, 643, 648, 672, 687, 1124; Ya ‘Aziz al-Rahim, 277, 283, 285, 288, 330, 642, 1075; Ya Aziz, 83, 367, 371, 373, 425, 447, 450, 455, 457, 469, 472, 473, 479, 480, 482, 483, 724, 725, 938, 961; Ya Aziz al-Karim, 84, 425, 450, 455, 961; Ya Fattah al-Qulub, 822, 1013, 1064; Ya Jami’ al-muta’ qin, 1023; Ya Qadiya al-Hajat, 24, 39, 46, 348, 449, 465, 773, 946, 1022, 1048, 1053, 1077, 1078, 1098; Yajma’ Allah baynana wa baynakum, 1100
Kepala surat: Qawluhu al-Haqq, 1118
Kepala Surat: Alhamdulillah, 74, 86, 111, 112, 113, 115, 118, 121, 403, 617, 651, 681, 695, 701, 717, 718, 809, 1026, 1032, 1043, 1045, 1053, 1075, 1077, 1078, 1100, 1117, 1118; Allah Akbar, 545; Al-Mustahaq, 156; Al-Mustahaqqah, 30, 42, 44, 48, 55, 76, 103, 136, 143, 165, 169, 197, 199, 201, 203, 206, 214, 218, 219, 226, 228, 344, 360, 362, 364, 365, 388, 391, 392, 394, 395, 398, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 416, 418, 420, 427, 454, 466, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 550, 552, 553, 554, 562, 564, 565, 566, 569, 570, 571, 575, 577, 579, 581, 582, 583, 585, 586, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 601, 602, 604, 605, 607, 609, 621, 645, 653, 654, 656, 671, 674, 676, 682, 683, 693, 696, 698, 702, 703, 708, 709, 710, 711, 712, 715, 716, 720, 726, 727, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 742, 743, 744, 746, 749, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 782, 783, 785, 1109, 1112, 1113; Al-Rafiq al-A’la, 190; al-Shams wa al-Qamar, 329; Al-Shams wa al-Qamar, 224, 232, 279, 292, 298, 299, 308, 315, 325, 332, 336, 558, 560; Huwa Allah, 152; Mustahaqq, 40, 669, 675; Nur al-Shams, 34, 53, 54, 88, 93, 186, 238, 294, 303, 306, 314, 317, 321, 327, 346, 549, 861, 909; Nur al-Shams wa al-Qamar, 303, 306, 314, 346, 549; Nur al-Shams Wa al-Qamar, 34, 186; Qal Allah, 74; Qawl al-Haqq, 319; Qawlu al-Haqq, 242; Qawluh al-Haqq, 324; Qawluhu al-Haq, 144, 154, 158, 161, 163, 221, 484, 485, 487, 488, 489, 490; Qawluhu al-Haq wa Kalamuhu al-Sidq, 154, 158, 161, 163; Qawluhu al-Haqq, 67, 160, 183, 188, 240, 246, 265, 310, 543; Shams wa al-Qamar, 49, 272; Wa alhamdulillah, 110; Wa al-Qamar wa al-Shams, 81; Wa al-Qamar wa al-Syams, 78; Wa al-Shams Wa al-Qamar, 32; Wa lahu al-Mulk, 79; Ya ‘Aziz, 137, 146, 1075, 1115, 1116; Ya ‘Aziz al-Karim, 151; Ya ‘Aziz al-Rahim, 301; Ya Aziz, 84, 150, 216, 223; Ya Aziz al-Karim, 216, 254; Ya Ghafur al-Rahim, 148, 443, 628; Ya Ghafur Rahim, 36, 435, 453, 797, 799, 907; Ya Hannan, 210; Ya Miftah al-Qulub, 256; Ya Qadiy al-Hajat, 86; Ya Qadiya al-hajat, 141, 767; Ya Qadiya al-Hajat, 192, 230; Ya rafghu(?) Rahim, 293; Ya Rahman, 99
KepalaSurat: Al-Mustahaqq, 28, 205, 390, 400, 401, 519, 563, 572, 574, 580, 587, 588, 658, 662, 668, 688, 714, 741, 747, 750, 760
kerabu, 619, 882
kerani, 81, 268, 269, 372, 460, 516, 565, 771
kerani kecik, 134, 135
Kerani Long, 208
Kerati, 460, 769
kerbau, 419, 489, 490, 547, 577, 631, 785
kerepai, 767
Kerian, 37, 223, 524, 711
Kernatuk, 887, 989, 998, 1016
kerpai, 846
kertas, 46, 63, 91, 252, 321, 352, 398, 475, 528, 585, 590, 591, 614, 715, 769, 774, 782, 784, 785, 837, 843, 845, 846, 848, 883, 917, 956, 1051, 1053, 1055, 1085, 1090, 1100, 1117
ketam, 544
Ketupat, 727
ketur, 290
ketur perak, 281
Khadijah, 941
Khamis, 70, 103, 134, 147, 205, 227, 274, 286, 296, 344, 352, 365, 375, 518, 521, 527, 541, 564, 580, 593, 607, 638, 680, 709, 714, 720, 742, 747, 784, 787, 814, 870, 873, 880, 889, 903, 1009, 1024, 1072, 1089
Khan Sama, 132
Khatib, 576, 832
Khatib Lebai, 125, 576
khelasi, 909
Khoja Muhamad, 816
khulasi, 461
kici, 29, 53, 61, 71, 78, 197, 238, 243, 277, 282, 286, 315, 317, 346, 358, 367, 402, 423, 465, 553, 631, 657, 658, 702, 887, 902, 905, 919, 924, 926, 929, 947, 948, 957, 960, 981, 988, 996, 1000, 1002, 1011
Kidah, 467
kikir: besi, 867; kayu, 867
kikir besi, 544
Kiyai Gemuk, 1041
Kochi, 44, 688, 943, 984
Koching, 325, 683, 834, 841
Kofi Pilai, 406
Komander, 470, 564, 679, 743, 790, 791, 1126
Komandor, 470, 656, 665, 678, 1026, 1037, 1041, 1043, 1044
Komandor Masykarim, 1026
Komandor Mistakul, 1037
Komandur, 102, 194, 195, 256
Komandur Lat, 194, 195
Komodor, 440, 749, 752, 1066
Komodor Lat, 196
Komondor, 806
kompeni, 34, 36, 37, 46, 58, 63, 265, 279, 306, 322, 325, 333, 339, 341, 350, 421, 436, 440, 475, 547, 583, 595, 606, 653, 744, 756, 760, 780, 797, 799, 805, 822, 826, 836, 843, 846, 848, 850, 855, 865, 867, 883, 890, 896, 898, 901, 907, 909
Kompeni Belandawi, 1019
Kong Ling, 89
Kong Saleh, 472
Kongtang, 909
Kopi Pilai, 687, 693
Kota Cahaya Permata, 471, 1066
Kota Kayangan, 394, 406, 693
Kota Setar, 801
koyan, 30, 59, 76, 78, 105, 106, 108, 109, 116, 119, 123, 165, 197, 199, 249, 266, 282, 285, 352, 362, 367, 369, 371, 373, 374, 381, 387, 388, 389, 392, 398, 403, 405, 418, 435, 492, 494, 505, 528, 563, 569, 580, 585, 589, 592, 596, 602, 615, 659, 682, 692, 693, 702, 705, 731, 732, 735, 753, 758, 783, 792, 794, 855, 869, 883, 886, 892, 897, 1103, 1119
Ku Awi, 151
Kuala Batu Bahara, 348, 549, 551, 558, 560
Kuala Bernam, 802
Kuala Burung, 790
Kuala Jaha, 396
Kuala Kangsar, 828
Kuala Karam, 460
Kuala Kedah, 594, 671
Kuala Kerati, 266, 769
Kuala Kurau, 465
Kuala Langau, 676
Kuala Larut, 829
Kuala Muda, 37, 216, 562, 631, 680, 699, 747, 782, 857
Kuala Perai, 427, 466, 712
Kuala Perak, 822, 1036
Kuala Perlis, 425, 566
Kuala Sala, 648
Kuala Sangga, 790
Kuala Selangor, 881
Kuala Tawi, 473
Kuala Tebengau, 201, 602, 648, 801
Kuala Terengganu, 950, 983, 996
kuda, 196, 440, 511, 768, 774, 1076
kuda palang, 196, 264, 774
kunca, 115
kupang, 165, 473, 474, 477, 488, 622, 624, 638, 783
Kupitan Lak, 270
Kur Khatib, 224
Kurau, 396, 711
Kurus, 982
kusa, 165
Kutan, 120
Kutum, 468
La Janik, 232
La’at, 1100, 1102
labu, 1111
lada, 22, 49, 51, 52, 63, 78, 83, 86, 188, 189, 196, 233, 256, 258, 260, 263, 266, 267, 460, 611, 634, 664, 704, 766, 773, 777, 818, 821, 837, 848, 885, 892, 902, 905, 907, 909, 912, 915, 920, 922, 927, 928, 932, 936, 940, 943, 947, 949, 953, 959, 963, 965, 969, 973, 976, 983, 986, 989, 996, 999, 1005, 1008, 1015, 1016, 1019, 1048, 1051, 1055, 1062, 1084, 1087, 1119
lada hitam, 848
Laik, 148, 221, 222, 443
laksamana, 178, 601
Laksamana, 28, 95, 98, 163, 165, 169, 201, 216, 220, 221, 350, 362, 364, 381, 396, 411, 412, 414, 415, 418, 425, 436, 437, 439, 453, 506, 507, 509, 540, 566, 571, 574, 578, 581, 583, 586, 602, 621, 632, 652, 654, 667, 668, 671, 674, 679, 683, 684, 686, 692, 696, 698, 702, 711, 712, 718, 733, 740, 741, 743, 759, 764, 782, 792, 795, 797, 799, 806, 822, 883
Laksamana Makota Raja, 98
Laksamana Perak, 883
Langat, 46, 88, 1103, 1104
Langau, 150, 487, 644, 676
Langkat, 39, 83, 730, 1075, 1076
Langu, 682
lanun, 91, 98, 319, 338, 538, 542, 602, 711, 877, 984
Larut, 67, 129, 144, 396, 828
lasatan, 551
Lat, 262, 470, 767
Latif, 784, 814
Laut Bangka, 914
layar, 28, 53, 549, 1058
Lebai Abdul Khatab, 273, 281, 283, 285, 290, 293
Lebai Abdul Khatib, 26
Lebai Abdul Latif, 21, 76, 784
Lebai Alang, 697
Lebai Ali, 140
Lebai Amin, 917
Lebai Apa, 622
Lebai Badaruddin, 695
Lebai Bawa Sab, 130
Lebai Capik, 126
Lebai Dapa, 260
Lebai Faqir, 59
Lebai Ha, 525, 727
Lebai Itam, 178
Lebai Kayang, 126
Lebai Ngah, 218, 879
Lebai Pandak, 431
Lebai Putih, 467
Legor, 532, 569, 981
lela, 295, 428, 539, 767
lela tembaga, 186, 295, 767
lembing, 28, 1045
lembu, 59, 110, 113, 116, 117, 118, 121, 122, 136, 137, 151, 163, 165, 178, 367, 368, 371, 373, 374, 376, 379, 381, 382, 383, 387, 389, 392, 398, 402, 403, 405, 408, 419, 427, 480, 489, 490, 494, 525, 547, 577, 590, 591, 631, 644, 655, 657, 659, 703, 746, 752, 755, 784, 785, 792, 793, 794, 795
Letanga, 82
Li Muhamad, 697
lilin, 39, 63, 78, 146, 457, 837, 852, 1017, 1019, 1072, 1083, 1090, 1094, 1099
Lima Laras, 27
limau manis, 410
Lingga, 234, 821
loket, 882
Long, 80, 84, 361, 411, 420, 467, 580, 582, 589, 592, 604, 628, 705, 741, 743
Long Bahar, 895
Long Dali Rasib, 467
Long Derga, 42
Long Faqir Kandu, 698
Long Gandal, 163
Long Ismail, 79, 80, 156, 158, 161, 163, 203, 361, 420, 580, 589, 662, 703, 803
Long Jarak, 411
Long Kacar, 721
Long Petani, 140
Lu Ngak, 55, 56, 212, 425
Mad Li, 228, 1108
Madar, 783, 941
Madras, 148, 887
madu, 660
Maharaja Adinda, 59, 659, 660
Maharaja Dewa, 352, 362, 661, 673
Maharaja Lela, 32, 734, 735, 753, 1099
Maharaja Lela Raja Pane, 1099
Maharaja Setia, 548, 584, 701, 820
Mahbub, 93, 187, 306, 314, 321, 327
Mahkota Indera, 828
Mahyuddin, 125, 268, 771, 809, 941
Mak Ajang, 560
Mak Banun, 218
Mak Bintang, 558
Mak Muda, 642
Mak Rela, 160
makanan, 37, 69, 197, 319, 329, 341, 352, 371, 379, 386, 408, 525, 532, 547, 589, 592, 595, 602, 627, 755, 805, 884, 1088
Mako, 758, 872
Makota Indera Bongsu, 84
malau, 403, 474, 616, 1062
malau merah, 403
Malbari, 44
Malibari, 325, 913, 947
Malim, 381, 414, 792
Malim Baba, 414
Malim Jauzi, 169
Mam Pet anak Cam Rong, 221
Manderas, 990
Mandras, 161, 441
Mangkota Indera, 84
Manis, 467
Marakat, 214
Marang, 980
Mariam Bu, 129
Marikan, 114, 131, 360, 402, 512
Marikan Ban Kin, 221
masjid, 153
Maslati, 467
mata kucing, 231
mata mata, 28, 37, 138, 139, 197, 227, 436, 464, 525, 534, 570, 673, 792, 1112
mata2, 382, 487, 600, 848
Mata2 Abdul Hamid, 238
Mata2 Imam Alang, 190
Maula Abdul Mukmin, 126
May, 62, 124, 323, 353, 365, 380, 382, 728, 793, 864, 886
Mazin, 1037
Megat Indera Bongsu, 828
Megat Makota, 1064
Mei, 487, 944, 983
Mek, 129, 467, 520, 550, 644, 668, 684, 712, 718, 727; Long, 467; Pah, 1108
Mek Alang, 560
Mek Bu, 1115
Mek Busu, 668, 718
Mek Inawi, 644
Mek Itam, 644
Mek Mas, 129, 160
Mek Mas Bayan, 160
Mek Ngah, 520, 712, 727
Mek Putih, 684
Mek Tah, 468
Mekah, 836
Mekha, 947, 985
Melaka, 64, 82, 89, 94, 230, 234, 296, 315, 336, 354, 356, 360, 465, 473, 477, 483, 488, 661, 706, 732, 795, 802, 815, 855, 865, 877, 881, 899, 905, 963
Melayu, 28, 101, 127, 203, 206, 223, 319, 346, 425, 477, 480, 485, 488, 556, 575, 780, 820, 829, 896, 898, 921, 931, 935, 943, 953, 1004
membunuh, 82, 344, 880, 981
Mempawah, 91, 948
menggusta, 143, 399, 405
Menteri Adan, 790
Merdu, 1063
meriam, 28, 51, 67, 148, 165, 239, 243, 263, 299, 308, 315, 319, 324, 334, 336, 364, 395, 432, 443, 501, 512, 537, 563, 579, 590, 591, 607, 702, 735, 763, 767, 818, 830, 831, 846, 849, 854, 859, 867, 879, 888, 895, 899, 904, 923, 959, 965, 969, 973, 976, 1004, 1033, 1035, 1054, 1080, 1084, 1089, 1091; besar, 309, 849; tembaga ekor lotong, 308
meriam besi, 165, 280, 854, 1035
meriam tembaga, 308, 879, 1036
Merikan Besar, 783
Merikan Kandu Saki, 96
Merikankandu, 804
Mia Hafis, 456, 518
Mia Hafiz, 726
Mia Sab, 445
Midun, 57
Minangkabau, 1026, 1028
Minangkabawi, 1046
minyak, 105, 165, 199, 246, 258, 331, 348, 368, 369, 383, 552, 616, 625, 794, 810, 1106
minyak sapi, 165, 331, 368, 369, 383, 625, 794, 810
Mir Lebai Roti, 128
Mira Husain, 727, 1108
Mira Husin, 132
Mira Lebai, 96, 128, 131, 477, 479, 488
Mira Malim, 130
Mirangkandu Kecik, 130
Mirangkani, 128
Mister: Dinisin, 679; Fari, 1011, 1012; Farli, 920, 931, 932, 933, 935, 936, 937, 940, 949, 950, 954, 955, 959, 960, 966, 969, 973, 976, 993, 994, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1011, 1015; Firli, 1010, 1011, 1012; Glas, 71, 951; Kart, 921; Krat, 967, 970, 971, 974, 975, 977, 978; Lait, 465; Lan, 470, 1066; Parli, 885, 886, 887, 888, 907, 922, 923, 924
Mister Keripis, 1046
Mister Laiq, 836
Mister Piku, 219
Misteri: Farli, 955, 984, 985, 999, 1000; Krat, 953
Miya Sab, 132
mualim, 367, 448, 960, 1011
Mualim Abdul Gharib, 257
Mualim Bongsu, 138
Muallim Megat, 1029
Mubarak, 1108
Muha, 834, 841
Muhamad, 125, 401, 441, 447, 467, 516, 518, 524, 528, 530, 531, 533, 536, 541, 562, 602, 606, 609, 671, 684, 697, 701, 730, 756, 773, 776, 786, 802, 812, 816, 887, 983, 986
Muhamad Ali Marikan, 125
Muhamad Hashim, 671, 730
Muhamad Kusasi, 560
Muhamad Lebai Merikan, 447
Muhamad Mir Lebai, 701
Muhamad Naina, 190
Muhamad Sa’at, 1050
Muhamad Said, 1060, 1061
Muhamad Sultan, 816
Muhamad Sya’at, 1055
Muhammad Husin, 132
Muhammad Kandu, 130
Muhammad Lebai, 132, 167, 178
Muhammad Mira, 128, 479
Muhammad Sha’ad, 251
Muharam, 159, 188, 189, 209, 223, 239, 282, 288, 309, 397, 430, 441, 452, 460, 466, 516, 525, 531, 541, 566, 570, 578, 626, 652, 654, 696, 734, 735, 747, 781, 784, 787, 822, 827, 839, 855, 870, 879, 900, 903, 913, 937, 941, 953, 968, 975, 978, 983, 994, 1059, 1072, 1107
Mukha, 836
Mumbai, 325, 342, 688, 912, 947, 990
Musih, 982
Nabab, 148
Nahoda Sahat, 286
Nahu Ampun Kurnia, 1113
Nakhoda: Abdul Khatab, 851; Abdul Majid, 314; Abdul Qahar, 1017; Abdul Rahim, 427; Abu Bakar Lebai, 365; Ahmad, 22, 324, 858, 875; Alang, 129, 449, 615, 722; Aman, 449; Amat, 851; Amin, 615; Baba, 416; Bagus, 854; Baktenusuk, 821; Balus, 854; Bapu, 112, 113, 358, 680, 700; Barul, 1075, 1078, 1079; Basir, 348, 349, 534, 1018, 1019, 1020; Batat Sab, 815; Bawa, 649, 919, 924, 926, 929, 1002, 1004, 1005; Bayan, 633, 828, 829; Buyung, 445, 513; Cacah, 1118; Cik Andam, 628; Cik Nawas, 374; Cik Sah, 624, 626, 635; Cik Siam, 473; Cu Andam, 346; Cu’ Andam, 32, 33; Fakir, 338; Faqir Sab, 665; Faqir Sahib, 360, 361, 409; Gani, 348; Hasan Nin, 659; Husna Lebai, 109; Husna Marikan, 132, 360, 368, 369, 795; Isa, 106, 113, 116; Ismail, 1071; Jailani, 381; Jamil, 364; Jauhar, 297, 301, 302; Jelani, 107, 722; Johor, 873; Jumaat, 306; Kam, 1071, 1072; Kamaluddin, 391; Kangkang, 489, 612; Kasab, 693; Kaya, 348, 395; Kecik, 133, 313, 445, 513, 685, 701, 1118; La Ocok, 342; Labatak, 870; Lambung, 292; Lebai Malim, 706; Lebai Wahid, 773, 774; Limbang, 298; Lusuq, 855; Luwakang, 850; Madik, 857; Mahmud, 425, 428; Marikan, 443, 512; Muda, 1099; Muhamad, 93, 94, 477, 478, 774, 1071; Muhamad Husain, 477, 478; Muhamad Tahir, 774; Muhammad, 93, 94, 327, 328, 488; Naina, 890, 894; Pak Bicara, 125; Pancang, 1096; Panjang, 395, 663, 731, 736; Parang, 637; Paria Tambi, 920, 925, 947, 960, 962, 963, 982, 1002, 1004, 1005; Perak, 644; Perang, 646; Po Belang, 475; Po Gading, 1062; Po Salam, 1116; Po Talak, 434; Po Wan, 1054; Pok, 1084; Raban, 1076; Ramjani, 414; Rasul2, 857; Sahyah, 321; Saifuddin, 487, 648, 649, 938; Sawal, 34, 306, 307; Semail, 294, 295; Sembawa, 315, 544, 830, 831, 1033; Sibu, 105, 119, 1112; Sibuyung ‘Aziz, 673; Sitam, 885, 887, 989, 990; Sulaiman, 374; Suman, 635; Sumbawa, 843, 845, 846, 849; Syawal, 334, 335; Syeikh Mahyudin, 815; Talib, 1096; Tambi Kecik, 354, 356, 700; Umat, 1033, 1077; Usul, 1070; Uteh, 775; Wak Nisa, 642; Wak Nisha, 642
Nakhoda Abbas, 98
Nakhoda Ahmad, 273
Nakhoda Apo Pali, 230, 231
Nakhoda Bakau Lebai, 262
Nakhoda Buyung, 184
Nakhoda Caca, 246
Nakhoda Che Akob, 42
Nakhoda Cik Sah, 129, 489, 490
Nakhoda Cik Shah, 134
Nakhoda Cina Jabang, 212
Nakhoda Faqir Sab, 141
Nakhoda Gantam, 27
Nakhoda Husin, 59
Nakhoda Husin Naina, 59
Nakhoda Husna Marikan, 136
Nakhoda Isa Dalil, 76
Nakhoda Ismail, 1103
Nakhoda Itam, 242
Nakhoda Jailani, 151
Nakhoda Jamal, 138
Nakhoda Jawa, 129
Nakhoda Kecik, 163, 208
Nakhoda Ketua, 232
Nakhoda Kulub, 295
Nakhoda Laselu, 232
Nakhoda Lebai Apa, 129
Nakhoda Malbari, 158
Nakhoda Mamat, 39
Nakhoda Manjung, 95
Nakhoda Mualim, 254
Nakhoda Panyuk, 289
Nakhoda Po, 189, 192, 193, 194, 249, 252, 256, 263, 266, 434, 475, 1054, 1057, 1059, 1062, 1116
Nakhoda Po Ali, 192, 193, 1057, 1059
Nakhoda Po Kalat, 252
Nakhoda Po Kuala, 256
Nakhoda Po Lam Kalat, 252
Nakhoda Po Saleh, 189, 194, 263
Nakhoda Po Tangkib, 252
Nakhoda Pu Bendang, 129
Nakhoda Pu Cadik, 129
Nakhoda Putera Dianang, 270
Nakhoda Romak, 69
Nakhoda Salim, 93
Nakhoda Sampurang, 232
Nakhoda Selu, 232
Nakhoda Sentang, 132
Nakhoda Syeikh, 152, 167, 184
nangka, 431, 500
nasi, 458, 640
Nasrani, 82, 882, 884
Natang, 128
Ngah, 520, 590, 591, 639, 654, 699, 712
Ngah Pari, 699
Ngah Patani, 467
Ngah Perai, 1111
Ngai, 276
nibung, 28, 138, 139, 140, 236, 237, 466, 637, 639, 646, 788, 789
Nur Muhammad, 130, 611
Nur Sab, 625
nyior, 559
Ok Tang, 140
Olanda, 144, 263, 855, 1026, 1035
opium, 30, 34, 36, 37, 40, 42, 46, 51, 76, 83, 93, 94, 137, 148, 249, 263, 274, 285, 287, 294, 295, 301, 321, 324, 327, 328, 368, 373, 375, 383, 385, 387, 388, 389, 398, 405, 409, 419, 449, 463, 480, 482, 492, 493, 495, 633, 641, 653, 680, 770, 805, 850, 851, 870, 875, 878, 883, 905, 915, 922, 932, 935, 936, 939, 944, 949, 953, 954, 965, 969, 973, 976, 985, 986, 987, 990, 991, 993, 1000, 1003, 1007, 1011, 1015, 1022, 1051, 1068, 1071, 1080, 1085, 1086, 1096, 1119; petani, 932, 936, 949
opiun, 30, 34, 36, 37, 40, 42, 51, 76, 83, 93, 136, 146, 161, 165, 221, 246, 249, 263, 274, 285, 287, 294, 301, 321, 324, 327, 328, 368, 373, 375, 383, 385, 387, 388, 389, 398, 405, 409, 418, 419, 449, 463, 522, 531, 547, 554, 556, 590, 591, 595, 633, 641, 650,653, 680, 720, 733, 735, 736, 738, 739, 764, 770, 805, 811, 821, 850, 851, 870, 875, 878, 883, 886, 905, 915, 922, 932, 935, 936, 939, 944, 949, 953, 965, 969, 973, 976, 985, 986, 993, 1011, 1015, 1022, 1051, 1068, 1071, 1080, 1085, 1096, 1112, 1119; parnia, 811; patna, 811; Patna, 1011
opiun petana, 886
orang: putih, 27, 203, 206, 262, 264, 280, 425, 441, 485, 534, 545, 552, 592, 668, 769, 790, 813, 910, 935, 989; Putih, 866, 991
orang hitam, 1071
Orang Kaya Ampang Lima, 1026
Orang Kaya Muda, 33, 776
Orang Kaya Seri Wangsa, 891, 989, 1016
Orang Kaya2, 201
orang putih, 1071
Osman Lebai, 129
Osman Naina, 125
Padang, 101, 102, 419, 1026, 1028, 1037, 1041, 1042, 1043, 1044, 1046, 1051
Padang Kerbau, 419
paderi, 836
padi, 78, 105, 109, 110, 115, 119, 123, 136, 137, 141, 151, 156, 165, 214, 362, 367, 369, 370, 371, 373, 376, 379, 387, 388, 389, 398, 405, 408, 486, 492, 494, 495, 528, 547, 585, 627, 682, 705, 732, 896, 1055, 1057, 1103
Paduka Seri Lela, 419
Paduka Seri Perdana Menteri, 675
Paduka Seri Wangsa, 149
Pagar Ruyung, 1028
Pahang, 898, 938, 940
pahat, 544, 867
Pak: Bandu, 556
Pak Buyung, 183
Pak Muda, 642
Pak Piru, 626
Pak Su Ali, 295
pakaian, 48, 433, 502, 553, 712, 735
paku, 311, 616, 1106; belait, 311
pala, 943
Palembang, 22, 23, 71, 92, 539, 704, 902, 912, 946, 948, 963, 966, 969, 973, 976, 980, 1008, 1045, 1106, 1107
pamor, 994
Pan Kuai, 457
Panajiwa, 233
pandai emas, 160, 178
Pandai Emas, 125
Pandak, 295, 1038
Pandak Kulat, 160
Pane, 242, 1098
Pangeran Adi Wijaya, 22
Pangeran Muda, 1096
Pangeran Syarif, 805
Pangkor, 288, 822
Panglima: Dalam, 1033; Po Manja, 434; Puteh, 694; Syamsu, 813
Panglima Aceh, 475
Panglima Amin, 675
Panglima Busu, 138
Panglima Dalam, 697, 822, 830
Panglima Dalkim, 689
Panglima Dua Hakim, 138, 139
Panglima Enam, 139
Panglima Kota, 344, 609, 648, 661, 673, 684, 710, 756
Panglima Kota Seri Bijaya Muluk, 226, 228
Panglima Kuala Perlis, 426
Panglima Kuala Seri Muda Dewa, 274, 425
panglima laut, 790
Panglima Laut, 1048
Panglima Letanga, 82
Panglima Long Abas, 183
Panglima Mesah, 1103
Panglima Muda, 246, 684, 723, 1058
Panglima Perang, 82, 632, 1022
Panglima Qadir, 632
Panglima Rahman, 643
Panglima Raja Jalil, 1037
Panjang, 103, 126, 368, 552, 566, 596, 626, 731, 742, 750, 752
Panjang Aceh, 200, 368
Panjang Mazah, 626
papan, 339, 369, 376, 379, 405, 596, 656, 658, 681, 753, 757; Cina, 110, 111, 112, 113, 114, 116; jati, 339, 753; merbau, 110
papan cina, 369, 376, 596
papan merbau, 376
papan puri, 193
Paria Tambi, 961, 990, 998
Parsat, 118, 121, 122
Parya Tambi, 130, 522, 1015
Pasangan, 256, 266, 267, 270
Pat Alang Tang Kek, 1121
Patani, 86, 714, 785, 819, 886, 894, 980; budak, 362, 411, 420, 532, 571, 581, 587, 588, 613, 741, 747
payang, 922
Pebicara, 555
pedendang, 291; Aceh, 433
Pedir, 81, 96, 253, 262, 460, 790, 1058, 1062, 1063
Pei, 473
Pekan Baru, 89, 1070, 1072, 1110
peluru, 145, 423, 538, 714, 849, 854, 877, 888, 903, 951, 995, 1054, 1061, 1079, 1082, 1084
peluru lela, 1082
peluru rentaka, 1082
Pemanggar, 1028
pemuras, 39, 263, 336, 565, 704, 739, 854, 875, 994, 996, 1079; tembaga, 994
pemuras besi, 996
pemuras tangan, 996
pemuras tembaga, 336, 875
Penambahan, 238
pencalang, 69, 89, 294, 321, 327, 1068, 1071
pencuri, 279, 601, 667, 785, 807
pendoman, 690
penggawa, 141, 210, 489, 490, 533, 865
Penggawa, 94, 411, 480, 490, 533, 534, 606, 641; Pematang, 82, 1033
Penggawa Abdul Rahman, 813
Penggawa Muda, 130, 328, 807, 822, 865
Penggawa Telebeng, 658, 681
Penggawa Tuah, 82
Penghulu Jeram, 277, 871, 872
Penghulu Nan Dua Belas, 1026
Penghulu Sungai Keluang, 467
Penghulu Yang Empat Suku, 545
Penghulu2 Yang Dua Belas, 1037
Pengiran Adi Wijaya, 704
Pengulu: Jeram, 61, 311, 334
penjajab, 314
Perah, 144, 484
perahu, 28, 30, 37, 40, 49, 55, 57, 59, 75, 79, 82, 88, 89, 92, 94, 99, 112, 144, 150, 154, 156, 158, 161, 163, 165, 169, 186, 188, 199, 201, 249, 252, 258, 263, 266, 270, 272, 282, 292, 294, 298, 301, 311, 314, 319, 321, 360, 364, 381, 391, 394, 406, 409, 414, 418, 433, 435, 439, 452, 462, 473, 480, 484, 490, 491, 502, 505, 510, 521, 523, 529, 534, 535, 541, 553, 555, 563, 566, 569, 579, 581, 590, 591, 602, 607, 611, 623, 644, 658, 663, 667, 673, 675, 676, 690, 698, 702, 705, 711, 720, 730, 732, 738, 744, 761, 762, 773, 782, 785, 790, 794, 801, 808, 816, 822, 826, 829, 830, 854, 855, 857, 879, 926, 943, 946, 950, 953, 963, 988, 1000, 1008, 1017, 1020, 1022, 1048, 1054, 1060, 1062, 1068, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1118, 1119
perahu sagur, 658
Perai, 37, 125, 128, 129, 427, 472, 524, 535, 538, 548, 584, 676, 707, 712, 857
perak, 281, 283, 433, 502, 895
Perak, 82, 84, 93, 95, 98, 144, 158, 179, 201, 321, 354, 356, 396, 455, 518, 671, 785, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 846, 883, 938, 940, 1013, 1014, 1035, 1036
perang, 203, 262, 341, 350, 358, 394, 413, 418, 525, 547, 583, 693, 744, 770, 771, 790, 831
Perangis, 260
Perangsih, 460, 525, 943
Peransih, 769
Perdana Menteri, 442, 663
perjanjian, 30, 71, 188, 226, 231, 256, 263, 360, 442, 452, 455, 473, 477, 482, 486, 518, 605, 685, 697, 807, 815, 837, 843, 848, 867, 871, 886, 899, 922, 944, 950, 960, 984, 993, 1039, 1096
Perlis, 48, 55, 126, 129, 185, 212, 407, 413, 443, 469, 487, 512, 566, 586, 643, 659, 660, 663, 675, 693, 815
permadani, 32, 303, 334, 1010, 1078
permaidani, 32, 303, 334, 335, 419, 433, 502
perompak, 226, 285, 288, 319, 563
Peru Muhamad, 445
Pesangan, 773, 1048, 1061
Peter, 22, 877
Peter Rodi Dwaider Sedenti, 899
Phra Pa’ad Buri Rak, 40
Piku, 192, 627
pinang, 78, 188, 192, 208, 249, 257, 258, 263, 266, 267, 270, 431, 460, 475, 500, 619, 650, 664, 673, 769, 773, 1048, 1051, 1055, 1060, 1062, 1117, 1119
pinggan mangkuk, 147
Pintal, 685
Piru Muhamad, 450, 451, 1108, 1113
Piru Sab, 131
pisang, 197, 596, 626, 699, 1111
pisau, 721
Pitang, 767
Piya Indera Wangsa, 152
Piya Rat, 210
Piya Rechung Muang, 705
Piyah, 24, 25
Po: Malim, 635; Mulabah, 635
Po Bab, 258, 260
Po Bid, 258
Po Cat, 132, 188, 460, 513
Po Cat Gadang, 132, 460
Po Cat Lam Bak, 270
Po Cat Lambak, 188, 270
Po Cut, 265, 267, 1116
Po Cut Daut, 266
Po Cut Gadang, 265, 267, 1116
Po Cut Jalil, 265
Po Cutan, 452
Po Intan, 218
Po Kam Aceh, 132
Po Kedang, 767, 768
Po Lam, 252, 268
Po Manja, 434
Po Meteri, 154
Po Muda, 1052
Po Muda Aceh, 132
Po Seluk, 132
Po Utas, 132
Pontanak, 948
Prak Pakdi Buri Rak, 705
Pu Cat, 445
Pu Meteri, 445
Puasa, 322
pukat, 28, 201, 790
Pulai, 680
Pulau Andalas, 1046
Pulau Bayan, 234
Pulau Berhala, 27, 545
Pulau Bidan, 411, 667
Pulau Bintang, 201, 523
Pulau Bunting, 28, 602
Pulau Damar, 1029
Pulau Jamar, 1098
Pulau Karam, 1038
Pulau Langkapur, 1045
Pulau Langkawi, 128, 163, 391, 672, 879, 1117
Pulau Nekuari, 414
Pulau Payar, 201, 521
Pulau Pinang, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 57, 59, 61, 64, 66, 67, 69, 71, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 93, 95, 98, 99, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 136, 137, 144, 146, 151, 154, 156, 158, 161, 163, 165, 167, 168, 169, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 206, 214, 216, 218, 219, 224, 226, 228, 230, 231, 232, 238, 239, 241, 242, 243, 246, 249, 251, 254, 256, 258, 260, 262, 265, 268, 269, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 285, 287, 288, 290, 292, 294, 297, 298, 299, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 313, 314, 315, 317, 321, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 344, 346, 348, 349, 350, 352, 354, 358, 360, 362, 364, 365, 367, 371, 373, 374, 376, 378, 379, 381, 383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 398, 400, 401, 402, 405, 406, 409, 410, 411, 413, 414, 416, 418, 420, 421, 422, 423, 425, 427, 428, 429, 432, 437, 439, 440, 447, 448, 449, 451, 453, 454, 455, 457, 461, 462, 464, 465, 466, 469, 470, 473, 475, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 496, 498, 501, 506, 507, 509, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 560, 562, 563, 565, 566, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 601, 602, 604, 605, 607, 609, 612, 613, 614, 615, 618, 621, 625, 627, 629, 631, 633, 636, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 688, 689, 690, 692, 693, 695, 696, 700, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 714, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 724, 726, 727, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 776, 779, 782, 783, 785, 790, 792, 794, 797, 799, 803, 805, 807, 809, 811, 812, 813, 817, 820, 821, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 839, 841, 845, 848, 850, 851, 853, 855, 857, 858, 861, 863, 865, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 877, 879, 881, 883, 884, 885, 890, 894, 898, 901, 904, 907, 909, 911, 914, 917, 919, 921, 926, 928, 931, 935, 938, 942, 946, 948, 953, 956, 958, 961, 962, 965, 969, 973, 976, 980, 983, 985, 986, 988, 993, 995, 998, 1002, 1006, 1010, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1020, 1022, 1023, 1035, 1048, 1050, 1053, 1055, 1057, 1060, 1064, 1066, 1068, 1070, 1073, 1075, 1077, 1078, 1080, 1082, 1084, 1085, 1087, 1089, 1090, 1091, 1093, 1095, 1098, 1100, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1122, 1124
Pulau Redang, 902
Pulau Sayak, 782
Pulau Sembilan, 61
Pulau Tamburak, 1071
puluru, 1051
Qadi, 416, 1043, 1044
Qadir, 128, 249, 571, 879
Qadir Kandu, 128
Qadir Mahyuddin, 131
Qadir Muhyiddin, 879
Rabi’ al-Awal, 43, 391, 658
Rabiul Akhir, 27, 53, 65, 103, 157, 170, 210, 231, 272, 314, 385, 522, 542, 554, 575, 626, 680, 685, 698, 712, 721, 732, 737, 742, 749, 750, 752, 762, 807, 866, 880, 918, 981, 987, 1102, 1111
Rabiul Awal, 24, 94, 305, 316, 454, 518, 527, 565, 604, 683, 688, 695, 703, 706, 711, 714, 716, 720, 731, 738, 761, 831, 869, 889, 1062, 1094, 1104
rabung, 787, 788
Radan, 108
Raden Muhamad, 454, 524, 528, 717, 727, 783, 785, 805, 811, 812, 814
Raden Muhamad ibn Pangeran Sharif, 219
Rahsia Raja, 52, 86, 87
Raja: Bayang, 93, 94, 321, 322, 826; Muda Selangor, 273, 282, 284, 286, 297, 302, 305, 324, 338; Siak, 815, 816
Raja Abdullah, 99
Raja Aceh, 61, 263, 790, 809, 839
Raja Ahmad, 645
Raja Aji, 801
Raja Ali, 66, 224, 276, 301, 875, 1103
Raja Amar Setia, 1111
Raja Bayang, 822, 824
Raja Belat, 1116
Raja Bendahara, 1125
Raja Benggala, 914
Raja Bisnu, 802
Raja Biyajid, 1125
Raja Brunei, 1082
Raja Bugis, 801
Raja Bunga, 801
Raja Cenak, 30, 42, 374, 570, 712, 784, 1005
Raja Dayang Metanang, 150
Raja Dewa Makota, 167, 183
Raja Dewa Putera, 160
Raja Di Hilir, 1038
Raja Ibrahim, 1113
Raja Indera Setia, 223, 711
Raja Inderagiri, 1022
Raja Iskandar Zulqarnain, 1045
Raja Jalil Muda, 538, 584, 719
Raja Johan, 1037
Raja Johor, 891, 895
Raja Kecik Muda, 829
Raja Kedah, 152, 855, 894
Raja Kelana, 420
Raja Kelantan, 51, 86
Raja Langkat, 559, 1077
raja lanun, 877
Raja Lela Muda, 427, 621, 714, 857, 1124
Raja Lela Sultan, 98
Raja Lela Sutan, 826
Raja Ligor, 40, 540, 761
Raja Long Umar, 76
Raja Maha Besar, 57, 169, 418, 569
Raja Makota, 1027
Raja Marit, 169
Raja Melaka, 94, 802
Raja Melayu, 425, 828, 898
Raja Muda, 26, 48, 185, 214, 215, 273, 274, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 297, 301, 302, 305, 324, 329, 338, 394, 406, 413, 425, 447, 479, 566, 632, 645, 663, 690, 693, 829, 834, 835, 850, 851, 852, 863, 865, 873, 874, 875, 879, 880, 895, 987, 994, 1022, 1024, 1036, 1061, 1064, 1065, 1125
Raja Muda Jalla wa ‘Izz, 1125
Raja Muda Omaq, 632
Raja Muda Palak, 632
Raja Muda Siak, 1064, 1065
Raja Muhamad ‘Ali, 802
Raja nan Muda, 240
Raja Ngah, 801
Raja Pahlawan, 136, 147, 149, 167, 183, 208, 216, 217, 368, 369, 371, 375, 408, 684, 721
Raja Pahlawan Ali Khan, 136, 147, 149, 208, 408
Raja Patani, 894
Raja Pedir, 78, 81, 767, 1062
Raja Pekerma Indera, 160
Raja Perak, 334, 823, 846
Raja Pulau Pinang, 223, 319, 473, 807, 1117
Raja Riau, 895
Raja Rom, 1029
Raja Sa’id, 801
Raja Salang, 152
Raja Samad, 850
Raja Selangor, 224, 287, 304, 432, 575, 762, 801, 832, 857, 860, 862, 864, 866, 868, 869, 870, 1014
Raja Setia Indera, 262
Raja Setia Muluk, 184
Raja Siak, 1073, 1098
Raja Siam, 527, 762, 891, 894, 981
Raja Tawi, 414
Raja Terengganu, 91, 894
Raja Tuanku Besar, 246
Raju, 450
Ram Dalal, 1011
ramadhan, 312
Ramadhan, 54, 160, 162, 254, 307, 313, 322, 335, 364, 415, 418, 465, 529, 563, 569, 592, 594, 606, 657, 757, 758, 777, 810, 812, 818, 854, 961, 1067, 1083, 1097, 1118, 1124
Ramjani Basti, 640
Ratu Seri Ingalaga, 1018
Rejab, 47, 75, 78, 81, 84, 107, 108, 109, 119, 120, 122, 123, 124, 166, 190, 260, 313, 314, 365, 368, 369, 386, 394, 426, 434, 443, 489, 504, 512, 528, 530, 550, 580, 585, 587, 588, 595, 692, 693, 733, 745, 873, 902, 992
relung, 431, 624
rentaka, 50, 263, 295, 434, 767, 879, 1061, 1079
rentaka besi, 186, 1082
rial, 21, 30, 32, 36, 40, 50, 51, 71, 81, 93, 95, 96, 199, 254, 260, 268, 276, 287, 295, 307, 313, 315, 322, 327, 330, 333, 352, 354, 356, 358, 360, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 395, 396, 398, 400, 401, 403, 405, 406, 408, 409, 418, 419, 427, 447, 448, 450, 455, 456, 457, 458, 463, 472, 473, 474, 480, 482, 486, 487, 518, 519, 520, 522, 526, 527, 530, 533, 539, 573, 574, 582, 585, 592, 595, 600, 601, 604, 607, 611, 613, 615, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 626, 628, 633, 638, 639, 650, 651, 652, 653, 659, 664, 665, 668, 669, 673, 680, 682, 685, 691, 692, 695, 697, 700, 708, 709, 712, 716, 718, 722, 723, 724, 725, 733, 734, 735, 736, 737, 747, 771, 783, 927
Riau, 232, 875, 877, 895, 898
ringgit, 26, 32, 53, 82, 93, 258, 264, 281, 283, 285, 288, 293, 295, 298, 305, 307, 308, 311, 321, 334, 432, 473, 474, 501, 612, 690, 846, 851, 857, 867, 872, 873
Rom, 1046
rompak, 206, 411, 454, 529, 782
rotan, 37, 63, 113, 118, 154, 242, 295, 319, 374, 387, 396, 419, 535, 547, 584, 631, 639, 777, 837, 848, 887, 927, 966, 970, 977, 1016, 1077, 1099, 1125
rumah, 21, 102, 127, 129, 130, 132, 257, 427, 458, 482, 487, 611, 629, 666, 676, 697, 712, 727, 769, 772, 787, 788
rupia, 932, 935
rusa, 59, 660
Sa’id ‘Ali, 802
Sabtu, 34, 58, 80, 112, 134, 169, 190, 210, 291, 293, 313, 324, 354, 397, 466, 490, 525, 543, 562, 571, 576, 577, 581, 585, 594, 602, 610, 611, 646, 692, 703, 706, 737, 739, 740, 746, 782, 829, 859, 960, 1021, 1022, 1065, 1086, 1088, 1094
Safar, 26, 58, 88, 94, 145, 154, 169, 189, 243, 347, 348, 361, 363, 439, 488, 510, 519, 574, 626, 652, 660, 666, 671, 682, 705, 726, 743, 798, 800, 823, 827, 832, 838, 846, 856, 882, 884, 889, 893, 915, 920, 925, 929, 933, 972, 1017, 1081, 1088, 1090
sagu, 89, 292, 298, 1014, 1017, 1035, 1071
sagur, 287, 556
Sahib, 464, 656
sahlat, 463
Saidina Muhamad, 938
sakhlat, 409, 463, 1078
Sakir, 33
Salahuddin, 941
Salambram, 706
Salang, 40, 42, 55, 57, 79, 141, 150, 152, 156, 169, 210, 212, 221, 222, 270, 356, 414, 534, 553, 563, 569, 578, 604, 613, 674, 705, 1116
Salim, 32
salin, 386, 453, 575, 665, 678, 686, 709, 742, 756
Sama’an, 626
Samarlanga, 1052
Samat, 295
Sambas, 91, 268, 771, 904, 948, 958, 963, 1006, 1072, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097
Sambi, 666
sambuk, 347
sampan, 28, 82, 242, 460, 473, 484, 552, 566, 651, 690, 723, 782, 1058, 1101
samun, 201, 206, 454, 529, 782
Sangga, 294
sapi, 39, 165, 369, 638
sapu tangan, 161, 878
sapu tangan bakok, 878
sarang burung, 473
Sari, 160, 467
Sari Gundam, 467
saudagar: Abdul Gharani, 425
Saudagar: ‘Abdul Latih, 624; Abdul Ghani, 125, 434, 504, 505; Besyar Betuah, 1043; Cika Marikan, 477; Cina, 967, 978; Merikan Kandu, 815; Mirangkandu, 72, 349, 374, 429, 463, 1000, 1007; Mistir Bikan, 702; Nasruddin, 71, 83, 132, 423, 429, 430, 498, 634, 648, 649, 818, 887, 888, 892, 904, 906, 907, 911, 917, 921, 926, 927, 931, 935, 938, 939, 940, 946, 947, 948, 953, 957, 958, 961, 962, 965, 969, 972, 973, 976, 979, 980, 981, 989, 996, 999, 1002, 1006, 1010, 1015, 1016; Paria Tambi, 462, 938, 983, 986, 987, 988, 989, 991; Parya Tambi, 1016; Raja, 109; Sulaiman, 368, 565, 736, 737, 738, 749, 751; Syeikh Sab, 815
Saudagar Abdul Latif, 42
Saudagar Bata Sab, 96
Saudagar Marikan Kandu, 129, 130
Saudagar Merikandu, 97
Saudagar Mirangkandu, 515, 526, 539, 553, 563, 569, 717, 720, 730, 733, 747, 760, 786
Saudagar Mirankandu, 38
Saudagar Nasruddin, 891, 892
Saudagar Raja, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 129, 136, 137, 143, 146, 147, 151, 178, 206, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 398,402, 403, 404, 405, 408, 451, 455, 516, 519, 530, 536, 554, 595, 607, 625, 657, 661, 673, 692, 722, 726, 754, 755, 783, 793, 811, 1108, 1109
sauh, 44, 57, 607, 616, 1058
Sawal, 201, 227, 236
Sayid, 32, 67, 91, 131, 144, 145, 187, 218, 381, 410, 416, 417, 423, 445, 460, 539, 611, 649, 676, 695, 769, 771, 772, 781, 791, 807, 808, 809, 810, 827, 828, 879, 980, 983, 988, 998, 1013, 1020, 1033, 1071, 1073, 1075, 1091, 1094, 1106, 1107, 1117
Sayid ‘Abdul Rahman, 649
Sayid ‘Abdullah, 649
Sayid ‘Alawi, 649, 980
Sayid ‘Idrus, 980
Sayid Abdul Rahman, 460
Sayid Abdul Rahman Habsyi, 1020
Sayid Abdullah, 460, 980, 1071, 1106, 1107
Sayid Abdullah bin Abu  Bakar, 1106
Sayid Abdullah bin Berahim, 1106
Sayid Abu Bakar, 1117
Sayid Ahmad, 828
Sayid Ali, 91, 423, 781, 1075
Sayid Ci’, 32
Sayid Farid, 445
Sayid Hasan, 410, 417, 676, 769
Sayid Husain, 268, 269, 771, 772, 807, 808, 809, 810
Sayid Husain ‘Aidi, 261
Sayid Husain ‘Aidid, 808, 1091, 1094
Sayid Husain Aidid, 771
Sayid Husain Dolah, 260
Sayid Mahmud, 879
Sayid Muhamad, 254, 771, 828
Sayid Muhammad, 67, 144, 254, 255, 268
Sayid Zain, 983, 988, 998
Sayyid Abdullah Qumasyi, 919
sejarah, 802
selaksa, 71, 208, 219, 276, 390, 418, 436, 447, 506, 519, 573, 652, 761, 806, 887, 924, 963, 984, 1003
Selangor, 24, 25, 26, 34, 35, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 70, 82, 84, 93, 125, 144, 149, 186, 187, 201, 206, 224, 241, 272, 273, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,314, 315, 316, 317, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 336, 338, 339, 342, 425, 432, 501, 555, 556, 557, 575, 641, 762, 774, 801, 830, 831, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 855, 857, 858, 861, 863, 865, 867, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 877, 881, 882, 883, 884, 1014, 1032, 1034
Selasa, 29, 56, 77, 85, 90, 98, 107, 124, 160, 162, 185, 187, 197, 212, 280, 313, 314, 341, 374, 405, 413, 437, 439, 443, 507, 512, 526, 531, 552, 565, 569, 573, 574, 575, 590, 591, 668, 728, 732, 736, 749, 750, 787, 798, 804, 810, 822, 835, 842, 925, 957, 1069,1073, 1081, 1109, 1111
Selasih, 344, 1108
Selatak, 452
selob, 877
seluar, 249, 270, 433, 502, 774, 1054, 1061, 1119
seluar suti Pesangan, 774
selub, 892
semambu, 22, 324, 419
semperung, 821
senampang, 249, 767
senapang, 28, 39, 40, 50, 51, 67, 71, 82, 186, 249, 263, 287, 288, 295, 334, 339, 358, 395, 418, 423, 443, 512, 532, 537, 557, 563, 565, 569, 579, 650, 652, 700, 712, 714, 736, 739, 749, 818, 819, 831, 843, 846, 849, 851, 854, 857, 863, 867, 875, 879, 887, 995; kompeni, 51, 714, 854; Melayu, 854
senapang kompeni, 875
sendawa, 565, 923, 1004, 1007
Seng, 556
Senggora, 161, 423, 481, 517, 532, 563, 569
Senin, 135, 1121
Senulah, 33
Senyur Jong Betis, 685
Sepetang, 396
Serani, 223, 756
serban, 438, 508
Seri Bijaya Muluk, 344, 609, 710, 756
Seri Inderapura, 240
Seri Johan Pahlawan, 651
Seri Lela Diraja, 712
Seri Lela Pahlawan, 169, 581
Seri Maharaja Dewa, 167, 168, 184, 356, 358, 359, 360, 364, 409, 655, 656, 657, 661, 665, 666, 678, 680, 700, 702, 845; anak, 354, 365, 395, 463, 595, 601, 614, 747, 752, 763, 845
Seri Maharaja Paduka, 400, 522, 572, 607, 707, 1113
Seri Nara Diraja, 390, 710
Seri Nara Lela, 644
Seri Paduka Bandah, 1100
Seri Pekerma Raja, 226, 228, 344, 609, 1070
Seri Pekerma Wangsa, 551
Seri Raja Khan, 218
Seri Raja Muluk, 1108
Seri Wangsa, 891, 911, 988
setangkai bunga, 987
Setia Raja, 148, 455, 516, 518, 526, 527, 532, 604, 714, 715, 716, 726, 1090, 1109, 1112
setu, 395
Setul, 682
Sheikh Ahmad Baghawi, 1094
Sheikh Ismail Lebai, 477, 816
si: Bali, 555; Kotok, 555
Si: Aban, 560; Itam, 560; Jambul, 32; Kasir, 32; Lembang, 330; Long, 32; Mamu, 330; Mani, 560; Mat, 560; Patam, 560; Semail, 241; Tim, 556
Si Amat, 848, 865
Si Cu, 877
Si Dolah, 98
Si Jang, 89
Si Rasan Mizar, 687
Siak, 53, 89, 94, 158, 240, 441, 482, 488, 802, 815, 822, 902, 948, 980, 1064, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1099, 1110
Siam, 57, 79, 91, 150, 169, 205, 242, 362, 411, 418, 423, 436, 473, 480, 481, 490, 506, 507, 517, 524, 527, 532, 540, 553, 563, 569, 578, 579, 604, 620, 648, 679, 685, 705, 732, 761, 762, 765, 785, 886, 891, 894, 905, 907, 926, 940, 944, 945, 961, 963, 981, 982, 983, 989, 992, 1108
Siatan, 276
Sidin, 40
Singgora, 761, 894
sipahi, 807
sipai, 279, 443, 721, 743
Sitam, 64, 287, 303, 336, 766
Sohibu, 227
Solih, 128
subang, 433
sudu, 922
sukun, 659
Sukyin, 126
sulab, 57, 69, 112, 282, 294, 455, 527, 631, 671, 681, 716, 731, 743, 855, 869, 871, 961
Sulaiman, 30, 383, 895
Sultan Abdul Jalil, 895
Sultan Abdul Jalil Muhamad, 1017
Sultan Abdullah, 169, 205, 1032
Sultan Abu Bakar Kamaluddin, 1085, 1087, 1093, 1095
Sultan Alamudin Shah, 1064
Sultan Alauddin Mansur Shah, 826, 1013
Sultan Alauddin Muhamad Shah, 773
Sultan Aliyuddin Mansur Shah, 828
Sultan Ibrahim, 281, 283, 285, 290, 297, 301, 305, 315, 325, 334, 342, 830, 836, 837, 867, 871
Sultan Ibrahim Shah, 26, 873
Sultan Ibrahim Syah, 281, 283, 285, 297, 301
Sultan Mahmud, 892, 895
Sultan Mahmud Riayat Syah, 898
Sultan Mansur, 885, 890, 894, 917, 919, 926, 928, 942, 956, 986, 987, 988, 993, 998
Sultan Mansur Ri’ayat Shah, 956
Sultan Mansur Ri’ayat Syah, 928, 942
Sultan Mansur Riayat Syah, 919
Sultan Muda, 93, 822, 829, 1035
Sultan Muhamad Tajuddin, 1023
Sultan Sulaiman, 895
Sultan Terengganu, 899
Sultan Umar Ali Saifuddin, 1023
Sultan Umar Aqamuddin, 1080, 1082, 1084, 1085, 1087, 1091, 1093, 1095
Sultan Zainal Abidin, 885, 890, 894, 926, 928, 942, 986, 988, 993, 998
Sultan Zainal al-‘Abidin, 956
Sulung, 669
Sumatera, 1046
sumbu badak, 474
Sungai Bernam, 802
Sungai Dua, 701
Sungai Kalang, 233
Sungai Keluang, 467
Sungai Kurau, 1125
Sungai Limau, 396
Sungai Nibong, 701
Sungai Opas, 676
Sungai Perai, 802
Sungai Raga, 28
Sungai Terab, 1026, 1046
Sungai Terang, 651
Sungai Terengganu, 914
surat: ikrar, 452
Surati, 325, 334, 912, 917, 947, 951
Suri, 645, 734
Susuh, 260, 261, 1016
sutera, 199, 311, 419, 429, 433, 499, 502, 1090; maku, 311
Syaaban, 61, 68, 185, 197, 198, 203, 221, 255, 280, 299, 306, 313, 368, 437, 523, 533, 581, 607, 707, 850, 867, 897, 920, 926, 938, 962, 1024, 1114
Syahbandar, 34, 69, 169, 189, 201, 206, 226, 294, 296, 306, 307, 321, 327, 344, 400, 522, 542, 560, 572, 581, 601, 602, 607, 609, 641, 707, 767, 768, 810, 1113, 1114; Adam, 558; Mahbub, 322
Syahbandar Adam, 560, 641
Syahbandar Hasan, 233
Syaikh Hasan, 649
Syarif Kasim ibn al-Sultan Syarif Abdul Rahman, 238
Syaudagar Marikan Kandu, 161, 163
Syaudagar Merikan Kandu, 157
Syaudagar Mirangkandu, 44
Syaudagar Rahsia Raja, 51
Syaudagar Raja, 190
Syawal, 31, 50, 80, 136, 143, 148, 149, 201, 221, 227, 229, 312, 368, 369, 374, 390, 395, 400, 401, 405, 409, 485, 498, 517, 536, 548, 559, 572, 573, 579, 601, 610, 656, 700, 728, 746, 756, 804, 843, 852, 863, 961, 996, 1014, 1069
Syeikh, 128, 129, 455, 477, 479, 483, 488, 516, 517, 518, 527, 604, 614, 616, 622, 640, 716, 726, 783, 815, 817, 885, 926, 941, 983, 989
Syeikh Hasan, 941
Syeikh Ismail, 815
Syeikh Ismail Lebai, 815
Syeikh Jangku, 640
Syeikh Madar, 622, 783
Syeikh Mahyudin, 131
Syeikh Mia, 455, 479, 516, 518, 527, 604, 716, 726
Syeikh Mudir, 131
Syeikh Muhamad, 885, 983, 989
Syika Marikan, 130
Syilamberam, 1108
Tahir, 240, 1073
tahun: alif, 610, 829; ba, 1092; Ba, 685; dal akhir, 827; Dal Akhir, 606; jim, 313, 1083
tahun alif, 160, 229
tahun Dul Awal, 185, 693
tahun Ha, 210, 212
tahun Jim, 183, 573
tahun wau, 134, 1065
tahun2: ba, 696; Ba, 78, 81, 368, 407; Ha, 820; jim, 452, 625
tahun2 alif, 43, 541, 620, 784
tahun2 Ba, 137, 147
tahun2 Da al-awal, 151
tahun2 dal, 77, 188
tahun2 dal akhir, 77
tahun2 waw, 221
Takus, 452
talak, 400, 469
talam, 147, 324, 619
tali: pancing, 433, 502
tali sauh, 44, 438, 463, 508, 549
tamban, 403
tambar, 308
Tambi Putih, 815
Tanah Arab, 44
Tandang, 457
tandil, 33, 843, 855
tanglung, 259, 1049
Tanjung Jambu, 57, 210
Tanjung Patani, 91
Tanjung Penaga, 466, 719
tapak tangan, 34, 50, 53, 76, 82, 93, 243, 260, 356, 447, 455, 477, 483, 516, 634, 685, 726, 784, 811, 815, 824, 835, 842, 990, 996, 999, 1004, 1044
Tapanuli, 461
Tawi, 169, 414, 473
tebu, 197, 699, 1111
teh: jadam, 1012
Teku Muda, 1119
Teku Muda Sa’id, 771
Telaga Tujuh, 475
Telebeng, 141, 676
Telengga Badi, 443
Teluk Air Raja, 237
Teluk Arya Raja, 635
Teluk Samawi, 460
Teluk Semawi, 249, 252, 256, 258, 259, 266, 664, 769, 771, 790, 1048, 1050, 1053, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1062, 1119
telur ayam, 111, 112, 114, 376
telur terubuk, 90, 231
tembaga merah, 389
tembakau, 34, 69, 383, 434, 479, 504, 888, 939, 990, 1000, 1015; Cina, 888, 939, 990, 1000
tembakau Keling, 154
Temenggung Makota Maharaja, 466, 723
temerang, 438
Temiang, 475
temikai, 41
tempayan, 438, 508
Temu, 467
Temujung, 84
Tengah Tiga Puluh, 262
Tengku: Awi, 362, 390, 401, 497, 529, 534, 708, 712; Long, 362; Puan, 319, 320, 331; Su, 324
Tengku Ambang Besar, 1017
Tengku Arung, 319, 1118
Tengku Arung Tembujung, 1118
Tengku Awi, 604, 705
Tengku Besar, 853
Tengku Bisnu, 391
Tengku Diyauddin, 149
Tengku Kampung Pukat, 1062
Tengku Kejuruan Japura, 39, 1075, 1078
Tengku Kejuruan Langkat, 428
Tengku Keraeng, 46, 88
Tengku Kumat, 650
Tengku Muda, 266, 267, 769, 813, 1048, 1050, 1053, 1055, 1060
Tengku Panglima, 773
Tengku Panglima Besar, 186
Tengku Pinang, 1062
Tengku Po Cat Gadang, 460
Tengku Prak, 460
Tengku Puang Daeng, 330
Tengku Tengah, 475
Tenku: Alang, 613
Tenku Awi, 812
Tenku Long, 801
Tenku Muda, 664
Tenku Raden Muhamad, 463, 783
Tenu, 57, 125, 126, 127, 128, 132, 139, 226, 228, 344, 609, 762
tera timah, 165
Terang, 141, 1062
Terang Gadang, 1062
Terengganu, 51, 71, 86, 91, 144, 423, 429, 483, 485, 498, 499, 522, 553, 649, 747, 818, 885, 889, 890, 894, 899, 901, 903, 904, 906, 907, 909, 910, 911, 913, 914, 916, 917, 919, 921, 925, 926, 928, 929, 931, 935, 937, 938, 942, 946, 948, 953, 956, 958, 961, 962, 965, 969, 972, 973, 976, 979, 980, 982, 983, 986, 987, 988, 992, 993, 995, 996, 998, 1001, 1002, 1005, 1006, 1012, 1015, 1016
teripang, 210, 475, 487, 534, 690
teropong, 403, 553
terupang, 690
Terutu, 411
tetuli, 186
Teuku Muda Muhammad Said, 258
Teuku Panda Yang, 265
tiang, 427, 438, 460, 508, 525, 621, 658
tiang kasa, 438, 508
Tiga Lurah, 1043
Tigu Piyaman, 1029
tikar, 387, 433, 503
tikar bidai, 561
tikar rotan, 387
timah, 22, 26, 37, 39, 40, 44, 57, 61, 63, 83, 84, 95, 136, 137, 143, 144, 146, 165, 221, 222, 241, 246, 254, 272, 281, 287, 293, 299, 303, 308, 311, 315, 333, 334, 337, 338, 354, 364, 373, 383, 385, 387, 388, 389, 396, 398, 405, 409, 419, 461, 480, 491, 492, 494, 519, 530, 547, 556, 562, 604, 607, 613, 651, 662, 680, 700, 703, 704, 705, 747, 782, 796, 808, 811, 819, 826, 828, 829, 831, 837, 846, 848, 849, 852, 855, 857, 859, 861, 863, 872, 873, 875, 877, 881, 883, 885, 892, 912, 932, 936, 946, 949, 963, 966, 969, 973, 976, 1008, 1019, 1021, 1035, 1075, 1084, 1103, 1116; hitam, 311
Timat, 878
Tin, 556
tir, 199, 552
tiram, 237
tiung, 258
To Ku Ambang Besar, 1017
To Mangga, 232
To`: Kang, 458
tombak, 1038
Tuan Sayyidi Ja’far, 317
Tuan Syed Zubir, 240
Tuang, 676
tudung, 30
tukang: tembaga, 344, 609, 1108
Tukang: larik, 1108
tukang besi, 861
tukang kayu, 861
tukang larik, 228, 344, 609, 1108
tukang tembaga, 228
Tun Lela Putra, 829
Tunab, 723
Tunku Alang, 158
Tunku Raden Muhamad, 218, 219, 226, 228
ubat, 39, 51, 59, 67, 165, 186, 249, 334, 358, 360, 416, 418, 423, 491, 517, 532, 538, 565, 575, 582, 616, 714, 730, 735, 736, 749, 761, 762, 767, 795, 819, 854, 872, 877, 900, 903, 926, 951, 988, 995, 1041, 1051, 1061, 1075, 1079, 1084
ubat bedil, 39, 67, 258, 263, 277, 288, 358, 360, 416, 423, 582, 616, 730, 736, 749, 767, 819, 854, 903, 926, 951, 988, 995, 1051, 1061, 1075, 1079, 1084
ubat belanda, 795
ubat belayit, 872
ubat peluru, 51, 418, 517, 538, 565, 575, 714, 761, 762
ubat pelurunya, 186, 295, 532, 900
Udin, 467
Ulu Pahang, 938
Ulu Perak, 938
Umar, 126, 171, 176, 230, 231, 1023, 1080, 1082, 1084, 1085, 1087, 1091, 1093, 1095
Umar Sab, 126
Usih, 467
Usman, 467
Usul, 1068
Uwan Long Ataillah, 154
Uwan Long Ismail, 162
Uwan Long Semail, 159
Uwan Muhamad, 952
Uwan Sayidi, 684
Wa Prak Yakit, 221, 222
Wak Sembawa Saki, 642
wakatibuhu, 160, 184, 188, 189, 193, 240, 452, 774
Wan Fakar, 40, 480, 490, 669
Wan Hasan, 1066
Wan Iman, 995, 998
Wan Jumaat, 824
Wan Long, 419, 420, 445, 662
Wan Long Fatah, 59
Wan Long Ismail, 155, 445
Wan Muhamad, 903, 1007
Wan Muhammad, 72, 423
Wan Musah, 649
Wan Takrif, 218, 717
wangkang, 51, 631
wau tahun, 52
Wilanda, 843, 855, 865, 896, 898, 1046
Wolanda, 84, 943, 1028, 1035, 1041
Ya ‘Aziz al-Rahim, 305
Yang Dipertuan Tua, 1068, 1069
Yang Dipertuan Tuah, 89, 1070, 1110
Yap Lu, 123
Yunus, 940
Yusuf, 232, 649, 982
Zainab, 940
Zainab Nacar, 940
Zilkaedah, 216, 664
zohor, 145, 649, 842
Zukaedah, 1036
Zulhij, 88, 829
Zulhijah, 137, 178, 183, 240, 1022, 1073
Zulhijjah, 77, 88, 90, 387, 388, 389, 434, 464, 481, 493, 495
Zulkaedah, 92, 187, 201, 216, 237, 269, 295, 369, 378, 427, 432, 521, 534, 535, 543, 552, 562, 611, 625, 648, 668, 708, 709, 717, 718, 786, 810, 820, 851, 859, 902, 945, 952, 1007, 1019, 1021, 1089
Zulqaedah, 69, 1086